Fullmakt

Når godtar vi fullmakt?

Henting av karakterutskrift, vitnemål, bekreftelser

Krav til fullmakt

Hva må stå i fullmakten

Fullmaktshaver: Den som får fullmakten (eks: mor)

Fullmaktsgiver: Den som gir fullmakten (studenten)

  • Hvem er fullmaktsgiver- navn, fødsels- og personnummer
  • Hvem er fullmaktshaver - navn, fødsels- og personnummer
  • Hva gis det fullmakt til? Anbefal å være så spesifikk som mulig.

Legitimasjon

  • Fullmaktsgiver må legitimere seg. Enten må fullmaktshaver ha med legitimasjon til fullmaktsgiver, eller han/hun må ta med seg en rett kopi av legitimasjon til fullmaktsgiver.
  • I tillegg må fullmaktshaver (altså den som skal hente noe her) vise frem sin legitimasjon.
  • Fullmakten skal være signert og datert av fullmaktsgiver. Signatur på legitimasjon og fullmakt skal være identisk

Eksempel på fullmakt:

Jeg, Janne Jansen, født 12.12.12 12121, gir Arne Jansen, født 12.12.12 12121, fullmakt til å hente ut min karakterutskrift fredag 3. november 2014.

Underskrift Janne Jansen

Vedlegg: Kopi av førerkort stemplet rett kopi

Publisert 24. apr. 2018 14:59 - Sist endret 24. apr. 2018 15:04