Studieprogrammer

Bachelor

Pedagogikk (bachelor)

Pedagogisk psykologi, Skole, utdanning og oppvekst, Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi

Master - to år

Education (master's two years)

Higher education, Children and Youth studies

Pedagogikk (master - to år)

Kommunikasjon, design og læring, Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet, Pedagogisk-psykologisk rådgivning, Utdanning, danning og oppvekst

Spesialpedagogikk (master - to år)

Rådgivning, utviklingsarbeid, testsertifisering, kartleggingskompetanse

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter