Læringsmiljø

Si fra om læringsmiljøet

UiO er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra både når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Du kan velge å gi tilbakemeldingene muntlig eller skriftlig.

 

Hvem behandler din sak?

Si fra-mottak:

I Si-fra-mottaket ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet sitter

Kontaktpersoner på instituttene

Tekniske mangler

Gi beskjed om tekniske mangler i rom og bygninger, eller på universitetets utearealer. Det kan være dårlig renhold/luft, skifte av lyspærer, glatte veier eller lignende.

Engasjer deg i studentpolitikken

Gjennom å engasjere deg i studentpolitikken er du med på å bestemme hvordan fremtidens universitet skal være.

Bli med i en studentforening

Bli kjent med nye mennesker gjennom studentforeningene

Bli fadder

Dine erfaringer som student ved UiO er viktige. Vær med å ta imot de nye studentene ved semesterstart.