Yngvild Dahl

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] – Cannot invoke "vtk.repository.store.PrincipalMetadata.getValues(String)" because "pm" is null ##}

Arbeidsoppgaver

  • koordinator for studieadministrasjonen ved IPED
  • programrådssektretariat
  • administrativt ansvarlig for PED3001, herunder eksamen

Utdanning og bakgrunn

1997: Can.Paed. (Profesjonsstudiet i pedagogikk med fordypning i undervisning og ledelse) Universitetet i Oslo

2008: karriereveiledning 30 stp ved Høgskolen i Lillehammer

Verv

Fakultetsstyrerepresentant for teknisk- og administrativt ansatte 2009-2012

Emneord: Koordinator for studieadministrasjon, Programrådssekretær, PED3001
Publisert 6. aug. 2010 09:37 - Sist endret 29. juli 2021 10:31