English version of this page

Kollokvierom, lesesal og læringssenter

Lesesalene i 2. etasje (alle studenter) og 3. etasje (kun masterstudenter ved UV) i Helga Engs hus er åpne for bruk. Lesesalsplass må bookes på forhånd via TP

 

Kollokvierom

For øyeblikket kan dessverre ikke kollokvierommene i kjelleren benyttes av smittevernhensyn. (Vi tilbyr vanligvis flere av undervisningsrommene i kjelleren på Helga Engs hus til kollokvierom. Rommene det gjelder er merket med oppslag, samt informasjon om når det er undervisning. Utenom disse tidspunktene kan rommene benyttes som kollokvierom kl. 09:00- 21:00. Det er ikke mulig å booke rommene på forhånd. Brukerne av rommene er ansvarlig for å rydde etter seg når de går for dagen. Utstyr skal ikke fjernes fra rommene.)

Utskrift og PC-plasser

I Helga Engs hus er det skriverrom i 2. etasje, rett utenfor læringssenteret. Skriveren støtter både utskrift i farger og skanning til epost. Dersom du har behov for PC-plass finner du dette inne på lesesalen i 2. etasje.

For alternative PC-plasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket

Lesesal og læringssenter i andre etasje

Læringssenteret kan inntil videre dessverre ikke benyttes pga smittevernhensyn.

I 2. etasje i Helga Engs hus finner du det nyoppussede læringssenteret vårt, med sofaer, gruppebord og vindusplasser med nydelig utsikt. Her kan du jobbe alene eller med medstudenter, så lenge du overholder smittevernreglene.

Det er lesesaler i 2. og 3. etasje i Helga Engs hus. Lesesalen i 2. etasje (rom 255) er tilgjengelig for alle studenter. En del av plassene er sperret av på grunn av smittehensyn. Plasser i andre etasje kan reserveres per dag i TP av alle studenter. Her finner du også noen PC-plasser. 

For alternative lesesalsplasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket.

Lesesal for masterstudenter

På grunn av smitteverntiltak er en del av lesesalsplassene sperret av. Plassene i tredje etasje kan kun reserveres av studenter på et masterprogram ved UV. Dette reserveres av studenten selv i TP Det vil være mulighet for å ta i bruk skap for oppbevaring ved inngangen til lesesalen og i kjelleren på Helga Engs hus. Lesesalsplassen må reserveres per dag plassen skal tas i bruk.

Trenger du tilrettelegging i forbindelse med lesesalsplass? Ta kontakt med lesesalsinspektor@uv.uio.no 

Lesesalsreglement

Studentutvalget har utarbeidet følgende lesesalsreglement:

Lesesalsreglement for lesesalen i 2. etasje Helga Engas hus

Vis hensyn, så får alle en fin leseopplevelse.

Støy:

  • Det er ikke tillatt å snakke på lesesalen
  • Det er ikke tillatt med telefonsamtaler, og ikke tillatt med lyd eller vibrasjon på mobilen.
  • Ikke spis mat som bråker, for eksempel knekkebrød, gulrot og nøtter.

(Ikke aktuelt vår 2021:

Fravær utover 15 minutter skal merkes med lapp med klokkeslett for retur.

Det er ikke lov å reservere plass mer enn 45 minutter.

Vi gjør oppmerksom på at plassene i lesesalen i 3. etasje kan benyttes av alle etter kl. 10.00 (sjekk timeplan på plassen).)

Lesesalsreglement for lesesalen i 3. etasje Helga Engas hus

Vis hensyn, så får alle en fin leseopplevelse.

Alle plasser skal ryddes når de forlates for dagen. Bruk kildesortering utenfor til søppel. Kopper o.l. fra SiO-kantina må tas med dit.

Skapene under hver enkelt lesesalsplass kan brukes i løpet av dagen, men må ryddes når studenten forlater plassen - plasser som låses vil bli fjernet.

Husk å låse inn, eller ta med verdisaker når du forlater plassen. 

Støy:

  • Det er ikke tillatt å snakke på lesesalen
  • Det er ikke tillatt med telefonsamtaler, og ikke tillatt med lyd eller vibrasjon på mobilen.
  • Ikke spis mat som bråker, for eksempel knekkebrød, gulrot og nøtter.

Åpningstider på lesesalene

Åpningstider for lesesalene ved UiO

Emneord: lesesal, kollokvierom, PC-stue
Publisert 2. sep. 2010 19:07 - Sist endret 8. apr. 2021 10:05