English version of this page

Kollokvierom, lesesal og læringssenter

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, møbler, fotografi, laptop.

Kollokvierom

Flere av undervisningsrommene i kjelleren på Helga Engs hus kan benyttes til kollokvierom når de ikke er i bruk til undervisning. Rommene det gjelder er merket med oppslag, samt informasjon om når det er undervisning. Utenom disse tidspunktene kan rommene benyttes som kollokvierom kl. 09:00- 21:00. Det er ikke mulig å booke rommene på forhånd. Brukerne av rommene er ansvarlig for å rydde etter seg når de går for dagen. Utstyr skal ikke fjernes fra rommene.

Benytt deg også gjerne av det åpne studentarealet i underetasjen. Her kan dere arbeide sammen i grupper eller alene. 

Læringssenter i 2. etasje

I 2. etasje i Helga Engs hus (rom 260) finner du det nyoppussede læringssenteret vårt, med sofaer, gruppebord og vindusplasser med nydelig utsikt. Her kan du jobbe alene eller med medstudenter.

Utskrift og PC-plasser

I Helga Engs hus er det skriverrom i 2. etasje, rett utenfor læringssenteret. Skriveren støtter både utskrift i farger og skanning til epost. Dersom du har behov for PC-plass finner du dette inne på lesesalen i 2. etasje.

For alternative PC-plasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket

Lesesal for alle studenter i 2. etasje

Lesesalen (rom 255) i andre etasje på Helga Engs hus kan brukes av alle studenter. Plasser i andre etasje reserveres i TP. Du finner også noen PC-plasser på lesesalen.

For alternative lesesalsplasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket.

Masterlesesal i 3. etasje

Det er faste plasser for studenter på mastergrad i 3. etasje. Studenter på høyere grad må hvert semester søke om fast lesesalsplass. Søknadskjema for å søke fast plass våren 2022 blir tilgjengelig i desember 2021. Det er mulig å ta i bruk skap for oppbevaring ved inngangen til lesesalen og i kjelleren på Helga Engs hus. 

Trenger du tilrettelegging i forbindelse med lesesalsplass, eller har andre spørsmål? Ta kontakt med lesesalsinspektor@uv.uio.no 

Lesesalsreglement

Studentutvalget har utarbeidet følgende lesesalsreglement:

Vis hensyn, så får alle en fin leseopplevelse.

Støy:

  • Det er ikke tillatt å snakke på lesesalen
  • Det er ikke tillatt med telefonsamtaler, og ikke tillatt med lyd eller vibrasjon på mobilen.
  • Ikke spis mat som bråker, for eksempel knekkebrød, gulrot og nøtter.

Alle plasser skal ryddes når de forlates for dagen. Bruk kildesortering utenfor til søppel. Kopper o.l. fra SiO-kantina må tas med dit.

Åpningstider på lesesalene

Åpningstider for lesesalene ved UiO

Emneord: lesesal, kollokvierom, PC-stue
Publisert 2. sep. 2010 19:07 - Sist endret 25. okt. 2021 15:08