Læringsressurser

Kollokvierom og lesesal

På UV-fakultetet kan du benytte deg av både lesesaler og kollokvierom.

Bokskap

Som student ved UV-fakultetet har du tilgang til bokskap.