Anne Line Wittek

Professor, stedfortredende leder og undervisningsleder
Bilde av Anne Line Wittek
English version of this page
Telefon +47 22858515
Rom 565
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Kollegialitet gir mer enn trivsel: https://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2022/kollegaveiledning.html

For tiden er Wittek ikke aktiv i LINK på grunn av lederoppgaver


Faglige interesser

 • Læring og undervisning i høyere utdanning
 • Vitenskapelig veiledning
 • Kollegaveiledning
 • Kvalitet i utdanning
 • Skrive for å lære
 • Lærerutdanning

For mer informasjon, vennligst gå til Anne Line Wittek`s presentasjon på engelsk.

 

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Veiledning, Sosiokulturell teori, Skrivepedagogikk, Lærerutdanning

Publikasjoner

 • de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Bjerknes, Audun (2022). Trust in Peers: Conditions of Trust in Faculty-Based Peer Review of Teaching in Norway. Higher Education Dynamics. ISSN 1571-0378. 57, s. 117–130. doi: 10.1007/978-3-030-87037-9_8.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Sofie & Wittek, Anne Line (2021). Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development. Review of Educational Research. ISSN 0034-6543. 91(2), s. 237–271. doi: 10.3102/0034654321990721. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mårtenson, Katarina & Wittek, Anne Line (2021). Kollegialitet som utvecklande kraft i hogre utbildning. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 211–219.
 • Wittek, Anne Line & Bastiansen, Sofie (2021). "Problemrettet veiledning i gruppe" som verktøy til utvikling av veilederrollen. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 160–180.
 • Wittek, Anne Line; Kartzow, Marianne Bjelland & Hermansen, Hege (2021). Hva skjer i dialogene? Om samtaledynamikker i kollegaveiledning og potensial for læring. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 81–102.
 • Wittek, Anne Line (2021). Feedback mellom kolleger - et teoretisk perspektiv. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 48–63.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2021). Erfaringer fra PeTS-prosjektet: Hva har vi lært, og hvordan går vi videre? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 201–2010.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2021). Tillit - en 'bærebjelke' i kollegial veileding? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 181–203.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Bastiansen, Siri Sofie Vasrud (2021). Kollegaveileding i høyere utdanning: Hva sier internasjonal forskning? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 27–47.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). En bok om kollegaveileding. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 13–26.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). Action learning as means for supervisor development. I Lee, Anne & Bongaardt, Rob (Red.), The Future of Doctoral Research. Challenges and Opportunities. Routledge. ISSN 9780367858490.
 • Eik, Liv Torunn; Lyberg, Anne Marit & Wittek, Anne Line (2020). Kollegaveiledning i "Teacher support teams": En egnet metode for profesjonskvalifisering for lærere i høyere utdanning? NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. ISSN 2535-3047. 5(e3041). doi: 10.15845/ntvp.v5i1.3041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2020). Layers of Consistency in Study Programme Planning and Realization. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 79–96. doi: 10.1007/978-3-030-41757-4_5.
 • de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Fossland, Trine (2020). Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 135–153. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-41757-4_8.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Nerland, Monika Bærøe (2020). Praksisnær undervisning med simulering og rollespill , Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632588. s. 99–119. doi: 10.23865/noasp.94.ch6. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Analysing the constitution of trust in peer-based teacher mentoring groups – a sociocultural perspective. Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517. s. 1–15. doi: 10.1080/13562517.2020.1724936. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Wittek, Anne Line (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 65(2), s. 240–257. doi: 10.1080/00313831.2019.1665098. Fulltekst i vitenarkiv
 • Prøitz, Tine Sophie & Wittek, Anne Line (2019). New directions in doctoral programmes: bridging tensions between theory and practice? Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517. s. 1–19. doi: 10.1080/13562517.2019.1577813. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Nerland, Monika (2019). Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education. I Trimmer, Karen; Newman, Tara & Padró, Fernando (Red.), Ensuring Quality in Professional Education Volume I. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-01095-9. s. 53–72. doi: 10.1007/978-3-030-01096-6_3.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2018). Creating shared spaces: developing teaching through peer supervision. Mind, Culture, and Activity. ISSN 1074-9039. 25(4), s. 324–339. doi: 10.1080/10749039.2018.1544645. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiig, Astrid Camilla; Wittek, Anne Line & Erstad, Ola (2018). Teachers, tools and accountable practices. Engaging with a wiki blog as a learning resource. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 22, s. 1–13. doi: 10.1016/j.lcsi.2018.07.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Utheim, Anna Therese & Wittek, Anne Line (2017). Dialogic feedback and potentialities for student learning. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 15, s. 18–30. doi: 10.1016/j.lcsi.2017.06.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line & Helstad, Kristin (2017). Læringsbaner og profesjonsidentitet. I Erixon, Per-Olof & Josephson, Olle (Red.), Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-11930-4. s. 171–188.
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). Med mappen som redskap i kampen om teksten. I Erixon, Per-Olof & Josephson, Olle (Red.), Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-11930-4. s. 97–126.
 • Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. doi: 10.1080/20004508.2017.1389225. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn; Van der Vaart, Rob; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). The expansion of academic development: The challenges of organizational coordination and collaboration. I Stensaker, Bjørn; Bilbow, Grahame; Breslow, Lori & Van der Vaart, Rob (Red.), Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change.. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-56498-2. s. 19–42. doi: 10.1007/978-3-319-56499-9_2.
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). "You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies. ISSN 1399-5510. 18(1), s. 81–108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wittek, Anne Line (2016). Processes of Writing as Mediational Tool in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 62(3), s. 444–460. doi: 10.1080/00313831.2016.1258664.
 • Wittek, Anne Line (2016). Processes of Writing as mediational tools in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2016.1258664.
 • Wittek, Anne Line & Brandmo, Christian (2016). Om undervisning og læring. I Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (Red.), Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-52728-0. s. 20–39.
 • Thompson, Ian & Wittek, Anne Line (2016). Writing as a Mediational Tool for Learning in the Collaborative Composition of Texts. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 11, s. 85–96. doi: 10.1016/j.lcsi.2016.05.004.
 • Wittek, Anne Line (2015). Betydningen av refleksjon i høyere utdanning - Lederartikkel nr. 2, 2015. UNIPED. ISSN 1500-4538. 8(2), s. 110–111. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-02-01.
 • Wittek, Anne Line (2015). Ti år etter kvalitetsreformen - ingen økning i studiegjennomføringen - Lederartikkel nr. 3, 2015. UNIPED. ISSN 1500-4538. s. 160–163. doi: 10.18261/issn.1893-8981-01.
 • Wittek, Anne Line; Askeland, Norunn & Aamotsbakken, Bente (2015). Learning from and about writing: A case study of the learning trajectories of student teachers. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 6, s. 16–28. doi: 10.1016/j.lcsi.2015.02.001.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2014). Research Genres as Knowledge Practices: Experiences in Writing Doctoral Dissertations in Different Formats. Journal of Educational Public Relations. ISSN 0741-3653. 35(3), s. 383–401. doi: 10.3138/jspr.35.3.383.
 • Wittek, Anne Line (2014). Arven fra Vygotsky. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 286–300.
 • Wittek, Anne Line (2014). Sosiokulturelle tilnærminger til læring. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 133–148.
 • Wittek, Anne Line (2014). Learning from experience as a continual process : a Norwegian case study. I Ellis, Vivian Thomas & Orchard, Janet (Red.), Learning teaching from experience : multiple perspectives and international contexts. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-1298-7. s. 175–190. doi: 10.5040/9781472593313.ch-011.
 • Engelsen, Knut Steinar; Moser, Thomas & Wittek, Anne Line (2013). "...På nivå og omfang med..." Førstekvalifisering gjennom førstelektorløp - en analyse basert på erfaringer fra lærerutdanningene. UNIPED. ISSN 1500-4538. 36(4), s. 109–124. doi: 10.3402/uniped.v36i4.23091.
 • Wittek, Anne Line (2013). SJANGER som struktur for doktorgradsløpet og veien videre som forsker. UNIPED. ISSN 1500-4538. 36(4), s. 5–19. doi: 10.3402/uniped.v36i4.23146.
 • Wittek, Anne Line & Habib, Laurence (2013). Quality teaching and learning as practice within different disciplinary discourses. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. ISSN 1812-9129. 25(3), s. 275–287. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askeland, Norunn & Wittek, Anne Line (2013). Selvstendighet eller buktaling? : om framtidige læreres opplevelse av identitet og stemme i norskfaget. I Askeland, Norunn & Aamotsbakken, Bente (Red.), Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-40960-9. s. 226–244.
 • Aamotsbakken, Bente & Wittek, Anne Line (2013). "Alt står i boka". Om fysikkdidaktikk i lærerutdanningen på universitetet. I Askeland, Norunn & Aamotsbakken, Bente (Red.), Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-40960-9. s. 204–225.
 • Wittek, Anne Line & Dale, Erling Lars (2013). Skriving som læringsressurs sett i lys av Vygotskys teorier. I Askeland, Norunn & Aamotsbakken, Bente (Red.), Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-40960-9. s. 24–42.
 • Wiig, Camilla & Wittek, Anne Line (2013). "Det beste var at ingen hadde `rett`" : om gjensidig studentveiledning som redskap i lærerutdanningen. I Lingås, Lars Gunnar & Olsen, Knut Rune (Red.), Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-44709-7. s. 98–117.
 • Wittek, Anne Line (2013). The Activity of "Writing for Learning" in a Nursing Program. Outlines : Critical Social Studies. ISSN 1399-5510. 14(1), s. 73–94.
 • Wittek, Anne Line (2012). Demokratilæring i praksis. I Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (Red.), Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1272-9. s. 162–183.
 • Wittek, Anne Line & Habib, Laurence Marie Anna (2012). Undervisningskvalitet som praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 96(3), s. 223–236. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wittek, Anne Line (2012). The activity of Writing for Learning in a nursing program – trajectories of meaning making. Outlines : Critical Social Studies. ISSN 1399-5510. 14(1), s. 73–94. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wittek, Anne Line & Kvernbekk, Tone (2011). On the problems of asking for a definition of quality in education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 55(6), s. 671–684. doi: 10.1080/00313831.2011.594618.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Wittek, Anne Line (2022). Å utvikle undervisning gjennom kollegial praksis.
 • Wittek, Anne Line (2022). Kollegial veiledning - muligheter og snublesteiner.
 • Damsa, Crina-Ioana & Wittek, Anne Line (2020). Group work in higher education. Pedagogical designs for fostering student engagement. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 115–134. doi: 10.1007/978-3-030-41757-4.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Hva kan kollegaveiledning bidra med?
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Unpacking the Problem: Analysing the implementation of peer-group mentoring for master supervisors.
 • de Lange, Thomas; Hasu, Mervi & Wittek, Anne Line (2019). Innovation of educational practices in higher education—a critical conceptual discussion.
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2019). ‘How do I handle this case?’ Analysing the implementation of peer-tutoring group work for master supervisors.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & Wittek, Anne Line (2019). Conceptualising peer review of teaching in higher education—a framework synthesis approach.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2019). Research on developing faculty peer tutoring practices in teaching and supervision in a university context (PeTS)—An innovation project (2018–2022) funded by the Norwegian Research Council.
 • Wittek, Anne Line (2019). Hvordan skape kultur for læring og utvikling?
 • Wittek, Anne Line (2019). Kollegialt samarbeid om PhD-veiledning.
 • Wittek, Anne Line (2019). Faculty peer-tutoring in teaching and supervision (PeTS), Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2018). Tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2018). Exploring plenary sessions and their potentialities for student learning.
 • Wittek, Anne Line (2018). Collaborative practices for University Teachers - obstacles and potentialities.
 • Wittek, Anne Line (2017). Om akademisk skriving og tverrfaglig samarbeid : lederartikkel nr. 4 2017. UNIPED. ISSN 1500-4538. 40(4), s. 281–283. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-01.
 • Wittek, Anne Line (2017). Fra skytetrening på krigsskolen til teambasert læring i medisinsk utdanning. UNIPED. ISSN 1500-4538. 40(3), s. 189–191. doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-03-01.
 • Wittek, Anne Line (2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning : lederartikkel nr. 2, 2017. UNIPED. ISSN 1500-4538. 40(2), s. 105–108. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-02-01.
 • Wittek, Anne Line (2017). Økt meritterings- og finansieringsfokus i UH-sektoren. UNIPED. ISSN 1500-4538. 40(1), s. 5–6. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-01.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2017). Developing Teaching Quality in Higher Education through Peer Teacher Support Groups.
 • Wittek, Anne Line (2016). Profesjonsutdanning - komplekse utdanningsløp mot kompleks yrkesutøvelse. UNIPED. ISSN 1500-4538. 39(3), s. 193–194. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-01.
 • Wittek, Anne Line & Prøitz, Tine Sophie (2016). Learning Trajectories within Third Cycle Teacher education.
 • Wittek, Anne Line; Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2016). Professional Collaboration in teacher Support Teams - a study of creative problem-solving processes among teacher and nurse educators.
 • Wittek, Anne Line; Thompson, Ian; Daniels, Harry; Makitalo, Åsa; Hontvedt, Magnus & Silseth, Kenneth [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Collaboration matters - symposium.
 • Wittek, Anne Line (2016). Godt nytt UNIPED-år! lederartikkel nr.1, 2016. UNIPED. ISSN 1500-4538. 9(1), s. 5–6. doi: 10.18261/issn.1893-8981-01.
 • Wittek, Anne Line (2016). Undervisning og læring i høyere utdanning.
 • Wittek, Anne Line (2015). det kritiske blikket innenfor rommet av vitenskapelige spilleregler - Lederartikkel nr. 1-2015. UNIPED. ISSN 1500-4538. 8(1), s. 4–6.
 • Wittek, Anne Line & Thompson, Ian (2015). Professional Trajectories of learning - mediation through writing.
 • Wittek, Anne Line & Thompson, Ian (2015). Higher Education and teachers professional development.
 • Wittek, Anne Line (2015). Ti år etter kvalitetsreformen - ingen økning i studiegjennomføringen. UNIPED. ISSN 1500-4538. 38(3), s. 160–163.
 • Moser, Thomas & Wittek, Anne Line (2015). Om læreren, lærerutdanningen og forskningen: Læreren som bruker, forvalter og produsent av kunnskap. I Høihilder, Eli Kari & Gulbrandsen, Ole Alexander (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205487871. s. 23–40.
 • Wittek, Anne Line (2014). UNIPED - et fagfellevurdert tidsskrift. UNIPED. ISSN 1500-4538. doi: 10.3402/uniped.v37.25624.
 • Wittek, Anne Line (2014). Endringer i høyere utdanning - og endringer for UNIPED. UNIPED. ISSN 1500-4538. doi: 10.3402/uniped.v37.26560.
 • Wittek, Anne Line & Brandmo, Christian (2014). Ulike tilnærminger til læring : et historisk riss. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 113–132.
 • Stray, Janicke Heldal & Wittek, Line (2014). Pedagogikk. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 21–29.
 • Wittek, Anne Line & Wiig, Camilla (2014). Knowledge in Motion. Investigating “Figured worlds” in and outside school.
 • Wittek, Anne Line (2014). Figured worlds as mediators in personal trajectories of learning- On student sociocultural learning at an individual level.
 • Wittek, Anne Line; Eik, Liv Torunn; Lyberg, Anne & Inger, Kraver (2014). "The poor little girl really worries me" - On professional judgement in relation to vulnerable children.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2014). Divergent Paths to Parallel Ends - Two Routes to the Doctoral Dissertation.
 • Wittek, Anne Line (2014). Studentaktivitet i ulike former. UNIPED. ISSN 1500-4538.
 • Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas & Lycke, Kirsten Hofgaard (2013). Veier til doktorgraden. UNIPED. ISSN 1500-4538. 36(4), s. 1–4. doi: 10.3402/uniped.v36i4.23142.
 • Wittek, Anne Line (2013). Activities of writing as mediational means in a teacher program.
 • Wittek, Anne Line (2012). Mapper kobler erfaringer sammen. [Internett]. Forskning.no.
 • Wittek, Anne Line (2011). Learning from experience as continual processes of design.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. sep. 2015 13:39 - Sist endret 19. okt. 2022 09:38

Prosjekter