Anne Line Wittek

Professor, stedfortredende leder og undervisningsleder
Bilde av Anne Line Wittek
English version of this page
Telefon +47 22858515
Rom 579
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Læring og undervisning i høyere utdanning
 • Vitenskapelig veiledning
 • Kollegaveiledning
 • Kvalitet i utdanning
 • Skrive for å lære
 • Lærerutdanning

For mer informasjon, vennligst gå til Anne Line Wittek`s presentasjon på engelsk.

 

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Veiledning, Sosiokulturell teori, Skrivepedagogikk, Lærerutdanning

Publikasjoner

 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & Wittek, Anne Line (2021). Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development. Review of Educational Research.  ISSN 0034-6543.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). Action learning as means for supervisor development, In Anne Lee & Rob Bongaardt (ed.),  The Future of Doctoral Research. Challenges and Opportunities.  Routledge.  ISBN 9780367858490.  kapittel 21.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Analysing the constitution of trust in peer-based teacher mentoring groups – a sociocultural perspective. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  s 1- 15 . doi: 10.1080/13562517.2020.1724936 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Fossland, Trine (2020). Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings, In Mari Elken; Peter Maassen; Monika Nerland; Tine Sophie Prøitz; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions.  Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  Chapert 8.  s 135 - 153
 • Eik, Liv Torunn; Lyberg, Anne Marit & Wittek, Anne Line (2020). Kollegaveiledning i "Teacher support teams": En egnet metode for profesjonskvalifisering for lærere i høyere utdanning?. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047.  5(e3041) . doi: 10.15845/ntvp.v5i1.3041 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Nerland, Monika Bærøe (2020). Praksisnær undervisning med simulering og rollespill, I:  Praksisnær undervisning – i praksis og teori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632588.  Kapittel 6.  s 99 - 119 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2020). Layers of Consistency in Study Programme Planning and Realization, In Mari Elken; Peter Maassen; Monika Nerland; Tine Sophie Prøitz; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions.  Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  Chapter 5.  s 79 - 96
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Wittek, Anne Line (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1665098 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Nerland, Monika (2019). Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education, In Karen Trimmer; Tara Newman & Fernando Padró (ed.),  Ensuring Quality in Professional Education Volume I.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01095-9.  3.  s 53 - 72
 • Prøitz, Tine Sophie & Wittek, Anne Line (2019). New directions in doctoral programmes: bridging tensions between theory and practice?. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  s 1- 19 . doi: 10.1080/13562517.2019.1577813 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2018). Creating shared spaces: developing teaching through peer supervision. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039.  25(4), s 324- 339 . doi: 10.1080/10749039.2018.1544645 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wiig, Astrid Camilla; Wittek, Anne Line & Erstad, Ola (2018). Teachers, tools and accountable practices. Engaging with a wiki blog as a learning resource. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  22, s 1- 13 . doi: 10.1016/j.lcsi.2018.07.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2017.1389225 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line & Helstad, Kristin (2017). Læringsbaner og profesjonsidentitet, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  kapittel 9.  s 171 - 188
 • Steen-Utheim, Anna Therese & Wittek, Anne Line (2017). Dialogic feedback and potentialities for student learning. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  15, s 18- 30 . doi: 10.1016/j.lcsi.2017.06.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn; Van der Vaart, Rob; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). The expansion of academic development: The challenges of organizational coordination and collaboration, In Bjørn Stensaker; Grahame Bilbow; Lori Breslow & Rob Van der Vaart (ed.),  Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change..  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-56498-2.  2.  s 19 - 42
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). Med mappen som redskap i kampen om teksten, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  Kapittel 6.  s 97 - 126
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). "You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  18(1), s 81- 108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thompson, Ian & Wittek, Anne Line (2016). Writing as a Mediational Tool for Learning in the Collaborative Composition of Texts. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  11, s 85- 96 . doi: 10.1016/j.lcsi.2016.05.004
 • Wittek, Anne Line (2016). Processes of Writing as Mediational Tool in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(3), s 444- 460 . doi: 10.1080/00313831.2016.1258664
 • Wittek, Anne Line (2016). Processes of Writing as mediational tools in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2016.1258664
 • Wittek, Anne Line & Brandmo, Christian (2016). Om undervisning og læring, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  2.  s 20 - 39
 • Wittek, Anne Line (2015). Betydningen av refleksjon i høyere utdanning - Lederartikkel nr. 2, 2015. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  8(2), s 110- 111 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-02-01
 • Wittek, Anne Line (2015). Ti år etter kvalitetsreformen - ingen økning i studiegjennomføringen - Lederartikkel nr. 3, 2015. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  (3), s 160- 163 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-01
 • Wittek, Anne Line; Askeland, Norunn & Aamotsbakken, Bente (2015). Learning from and about writing: A case study of the learning trajectories of student teachers. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  6, s 16- 28 . doi: 10.1016/j.lcsi.2015.02.001 Vis sammendrag
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2014). Research Genres as Knowledge Practices: Experiences in Writing Doctoral Dissertations in Different Formats. Journal of Educational Public Relations.  ISSN 0741-3653.  35(3), s 383- 401 . doi: 10.3138/jspr.35.3.383
 • Wittek, Anne Line (2014). Arven fra Vygotsky, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 16.  s 286 - 300
 • Wittek, Anne Line (2014). Learning from experience as a continual process : a Norwegian case study, In Vivian Thomas Ellis & Janet Orchard (ed.),  Learning teaching from experience : multiple perspectives and international contexts.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-1298-7.  Kapittel.  s 175 - 190
 • Wittek, Anne Line (2014). Sosiokulturelle tilnærminger til læring, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 7.  s 133 - 148
 • Aamotsbakken, Bente & Wittek, Anne Line (2013). "Alt står i boka". Om fysikkdidaktikk i lærerutdanningen på universitetet, I: Norunn Askeland & Bente Aamotsbakken (red.),  Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-40960-9.  Kapittel 11.  s 204 - 225
 • Askeland, Norunn & Wittek, Anne Line (2013). Selvstendighet eller buktaling? : om framtidige læreres opplevelse av identitet og stemme i norskfaget, I: Norunn Askeland & Bente Aamotsbakken (red.),  Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-40960-9.  Kapittel 12.  s 226 - 244
 • Engelsen, Knut Steinar; Moser, Thomas & Wittek, Anne Line (2013). "...På nivå og omfang med..." Førstekvalifisering gjennom førstelektorløp - en analyse basert på erfaringer fra lærerutdanningene. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  36(4), s 109- 124 . doi: 10.3402/uniped.v36i4.23091
 • Wiig, Camilla & Wittek, Anne Line (2013). "Det beste var at ingen hadde `rett`" : om gjensidig studentveiledning som redskap i lærerutdanningen, I: Lars Gunnar Lingås & Knut Rune Olsen (red.),  Pedagogisk veiledning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44709-7.  Kapittel.  s 98 - 117
 • Wittek, Anne Line (2013). SJANGER som struktur for doktorgradsløpet og veien videre som forsker. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  36(4), s 5- 19 . doi: 10.3402/uniped.v36i4.23146
 • Wittek, Anne Line (2013). The Activity of "Writing for Learning" in a Nursing Program. Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  14(1), s 73- 94
 • Wittek, Anne Line & Dale, Erling Lars (2013). Skriving som læringsressurs sett i lys av Vygotskys teorier, I: Norunn Askeland & Bente Aamotsbakken (red.),  Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-40960-9.  Kapittel 2.  s 24 - 42
 • Wittek, Anne Line & Habib, Laurence (2013). Quality teaching and learning as practice within different disciplinary discourses. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education.  ISSN 1812-9129.  25(3), s 275- 287 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wittek, Anne Line (2012). Demokratilæring i praksis, I: Kjell Lars Berge & Janicke Heldal Stray (red.),  Demokratisk medborgerskap i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1272-9.  Kapittel 7.  s 162 - 183
 • Wittek, Anne Line (2012). The activity of Writing for Learning in a nursing program – trajectories of meaning making. Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  14(1), s 73- 94 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wittek, Anne Line & Habib, Laurence Marie Anna (2012). Undervisningskvalitet som praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  96(3), s 223- 236 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wittek, Anne Line & Kvernbekk, Tone (2011). On the problems of asking for a definition of quality in education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  55(6), s 671- 684 . doi: 10.1080/00313831.2011.594618 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Wittek, Anne Line (2018). Identitet som lærer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53332-8.  184 s.
 • Wittek, Anne Line & Bratholm, Berit (2014). Læringsbaner : om lærernes læring og praksis. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40591-5.  146 s.
 • Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (red.) (2014). Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  683 s.
 • Wittek, Anne Line (2012). Læring i og mellom mennesker: en innføring i sosiokulturelle perspektiver. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-36471-7.  233 s.
 • Wittek, Anne Line (2011). Skolens undervisning - der læreprosesser møtes. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-32240-3.  233 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Unpacking the Problem: Analysing the implementation of peer-group mentoring for master supervisors.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Hva kan kollegaveiledning bidra med?.
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2019). ‘How do I handle this case?’ Analysing the implementation of peer-tutoring group work for master supervisors. Vis sammendrag
 • de Lange, Thomas; Hasu, Mervi & Wittek, Anne Line (2019). Innovation of educational practices in higher education—a critical conceptual discussion. Vis sammendrag
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & Wittek, Anne Line (2019). Conceptualising peer review of teaching in higher education—a framework synthesis approach. Vis sammendrag
 • Wittek, Anne Line (2019). Faculty peer-tutoring in teaching and supervision (PeTS), Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education.
 • Wittek, Anne Line (2019). Hvordan skape kultur for læring og utvikling?.
 • Wittek, Anne Line (2019). Kollegialt samarbeid om PhD-veiledning.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2019). Research on developing faculty peer tutoring practices in teaching and supervision in a university context (PeTS)—An innovation project (2018–2022) funded by the Norwegian Research Council.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2018). Exploring plenary sessions and their potentialities for student learning.
 • Wittek, Anne Line (2018). Collaborative practices for University Teachers - obstacles and potentialities.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2018). Tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2017). Developing Teaching Quality in Higher Education through Peer Teacher Support Groups.
 • Wittek, Anne Line (2017). Fra skytetrening på krigsskolen til teambasert læring i medisinsk utdanning. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  40(3), s 189- 191 . doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-03-01
 • Wittek, Anne Line (2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning : lederartikkel nr. 2, 2017. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  40(2), s 105- 108 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-02-01
 • Wittek, Anne Line (2017). Om akademisk skriving og tverrfaglig samarbeid : lederartikkel nr. 4 2017. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  40(4), s 281- 283 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-01
 • Wittek, Anne Line (2017). Økt meritterings- og finansieringsfokus i UH-sektoren. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  40(1), s 5- 6 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-01
 • Wittek, Anne Line (2016). Godt nytt UNIPED-år! lederartikkel nr.1, 2016. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  9(1), s 5- 6 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-01
 • Wittek, Anne Line (2016). Profesjonsutdanning - komplekse utdanningsløp mot kompleks yrkesutøvelse. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  39(3), s 193- 194 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-01
 • Wittek, Anne Line (2016). Undervisning og læring i høyere utdanning.
 • Wittek, Anne Line & Prøitz, Tine Sophie (2016). Learning Trajectories within Third Cycle Teacher education.
 • Wittek, Anne Line; Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2016). Professional Collaboration in teacher Support Teams - a study of creative problem-solving processes among teacher and nurse educators.
 • Wittek, Anne Line; Thompson, Ian; Daniels, Harry; Makitalo, Åsa; Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Ortega, Lorena; Parilla, Angeles; Sussinos, Teresa & Gallego, Carmen (2016). Collaboration matters - symposium.
 • Moser, Thomas & Wittek, Anne Line (2015). Om læreren, lærerutdanningen og forskningen: Læreren som bruker, forvalter og produsent av kunnskap, I: Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (red.),  Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205487871.  Kapittel 2.  s 23 - 40
 • Wittek, Anne Line (2015). Ti år etter kvalitetsreformen - ingen økning i studiegjennomføringen. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  38(3), s 160- 163
 • Wittek, Anne Line (2015). det kritiske blikket innenfor rommet av vitenskapelige spilleregler - Lederartikkel nr. 1-2015. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  8(1), s 4- 6
 • Wittek, Anne Line & Thompson, Ian (2015). Higher Education and teachers professional development.
 • Wittek, Anne Line & Thompson, Ian (2015). Professional Trajectories of learning - mediation through writing.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2014). Divergent Paths to Parallel Ends - Two Routes to the Doctoral Dissertation.
 • Stray, Janicke Heldal & Wittek, Line (2014). Pedagogikk, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 1.  s 21 - 29
 • Wittek, Anne Line (2014). Endringer i høyere utdanning - og endringer for UNIPED. UNIPED.  ISSN 1500-4538. . doi: 10.3402/uniped.v37.26560
 • Wittek, Anne Line (2014). Figured worlds as mediators in personal trajectories of learning- On student sociocultural learning at an individual level.
 • Wittek, Anne Line (2014). Studentaktivitet i ulike former. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  (2)
 • Wittek, Anne Line (2014). UNIPED - et fagfellevurdert tidsskrift. UNIPED.  ISSN 1500-4538. . doi: 10.3402/uniped.v37.25624
 • Wittek, Anne Line & Brandmo, Christian (2014). Ulike tilnærminger til læring : et historisk riss, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 6.  s 113 - 132
 • Wittek, Anne Line; Eik, Liv Torunn; Lyberg, Anne & Inger, Kraver (2014). "The poor little girl really worries me" - On professional judgement in relation to vulnerable children.
 • Wittek, Anne Line & Wiig, Camilla (2014). Knowledge in Motion. Investigating “Figured worlds” in and outside school.
 • Wittek, Anne Line (2013). Activities of writing as mediational means in a teacher program.
 • Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas & Lycke, Kirsten Hofgaard (2013). Veier til doktorgraden. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  36(4), s 1- 4 . doi: 10.3402/uniped.v36i4.23142
 • Gjems, Liv & Wittek, Anne Line (2012). Early childhood teacher education: students´ knowledge and understandings of early literacy - their trajectories of learning.
 • Wittek, Anne Line (2012, 04. september). Mapper kobler erfaringer sammen. [Internett].  Forskning.no.
 • Wittek, Anne Line (2011). Learning from experience as continual processes of design.
 • Wittek, Anne Line (2011). The Activity of “Writing for Learning” in a Nursing Program.Trajectories of Meaning Making.
 • Wittek, Anne Line (2011). The activity of writing for learning in a Norwegian nursing program.
 • Wittek, Anne Line (2011). Writing as a learning resource from the perspective of Vygotsky.
 • Wittek, Anne Line (2011). Writing as mediational means.
 • Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente & Wittek, Anne Line (2010). Learning resources and writing in educational textual cultures.
 • Wittek, Anne Line (2010). Writing training in the natural sciences: Lessons from practical experience.
 • Wittek, Anne Line & Askeland, Norunn (2010). On learning and metaphors in student self critical essays.
 • Wittek, Anne Line & Mona, Blåsjö (2010). The concept of mediation in studying processes of learning in higher education.
 • Wittek, Anne Line (2009). Academic writing as a tool for learning in a Bakhtinian Perspective.
 • Wittek, Anne Line (2009). Academic writing in Higher Education from a Dialogical Perspective - Methodological and Analytical Challenges.
 • Wittek, Anne Line & Habib, Laurence (2009). The role of Portfolio-Related Artefacts in Teaching and Learning in Higher Education.
 • Wittek, Anne Line & Kvernbekk, Tone (2009). On the problems of asking what quality in higher education is.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. sep. 2015 13:39 - Sist endret 20. mai 2021 10:26