Kampen om texten (avsluttet)

Om lærerstudenters møter og forhandlinger med ulike akademiske skrivetradisjoner på veien mot en godkjent oppgave.

Om prosjektet

Prosjektet er en longitudinell kvalitativ studie av lærerstudenter ved fire utdanningsinstitusjoner og deres erfaringer fra møter og forhandlinger med ulike akademiske skrivetradisjoner på veien mot en godkjent oppgave. Sentralt i studien er hvordan disse erfaringer og forhandlinger i ulike akademiske miljø påvirker studentene og deres utvikling på veien mot å bli lærer.

Finansiering

Det Svenske Vetenskapsråd (2012-2015)

Samarbeid

  • Professor Per-Olof Erixon, Umeå universitet (projektledare)
  • Docent Inger Erixon Arreman, Umeå universitet
  • Professor Line Wittek, Högskolen i Vestfold
  • Førsteamanuensis Tone Dyrdal Solbrekke, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Kristin Helstad, Universitetet i Oslo
  • Docent Mona Blåsjö, Stockholms universitet
  • Professor Olle Josephson, Stockholms universitet
  • Professor Tomas Englund, Örebro universitet Örebro universitet
  • Universitetslektor Emma Arneback, Örebro universitet

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 31. juli 2013 11:43 - Sist endret 27. okt. 2017 15:16