English version of this page

Kollegaveiledning i undervisning og veiledning - En innovasjon rettet mot samarbeidspraksiser i norsk høyere utdanning

Målet med prosjektet er å innovere kollegialt samarbeid blant lærere i høyere utdanning, og på basis av en systematisk intervensjon utvikle forskningsbasert kunnskap om kollegaveiledning.

colourbox.no

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i modeller for samarbeid som gjennom mange års erfaring har vist seg å fungere bevisstgjørende og utviklende for lærere i høyere utdanning. Den ene modellen er designet slik at deltakerne bringer inn konkrete utfordringer fra sin egen praksis som veileder. Gjennom strukturerte spørsmålsrunder og råd, er siktemålet at problemeier får en større bevissthet rundt egne veieldningsstrategier, dypere forståelse av definerte utfordringer samt konkrete innspill til tiltak. Den andre modellen går ut på at deltakerne veileder hverandre i egen undervisning, først ved å diskutere en skriftlig plan og begrunnelse for hva som skal foregå i undervisningen (førveiledning), etterfulgt av observasjon og etterveiledning. Digitale verktøy for kollegaveiledning vil også bli anvendt.

Innovasjonsprosjektet baserer seg på en aktivitetsteoretisk innfallsvinkel (CHAT) der forskning og innovasjon er vevet sammen. En fem-faset modell blir anvendt, der hver av fasene gjennomføres i nært samarbeid med de involverte partnerne. I de første fasene kartlegges etablerte strategier og behov for endring i lys av historiske og situasjonelle faktorer.  I de midtre fasene tilpasses de konkrete metodene som deretter prøves ut, før vi i siste fase foretar en analyse av hele innovasjonsprosessen ved å vurdere langsiktige implikasjoner i de aktuelle miljøene.

Samarbeidspartnere

Følgende fire fagmiljø ved Universitetet i Oslo deltar

 • PhD-veiledning ved en nasjonal forskerskole rettet mot forskning i kommunehelsetjenesten ved Det medisinske fakultet.
 • Kunnskapsdeling og kompetanseutvikling rundt masterveiledning ved Det Humanistiske fakultet
 • Lærersamarbeid om undervisning ved profesjonsutdanningen i farmasi ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.
 • Lærersamarbeid om undervisning ved profesjonsutdanningen i teologi ved det Teologiske fakultet.

Finansiering

Finansiert gjennom Norges Forskningsråds FINNUT program (Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren)

 

Publikasjoner

 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). Action learning as means for supervisor development. I Lee, Anne & Bongaardt, Rob (Red.), The Future of Doctoral Research. Challenges and Opportunities. Routledge. ISSN 9780367858490.
 • Wittek, Anne Line (2021). Feedback mellom kolleger - et teoretisk perspektiv. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 48–63.
 • Wittek, Anne Line & Bastiansen, Sofie (2021). "Problemrettet veiledning i gruppe" som verktøy til utvikling av veilederrollen. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 160–180.
 • Wittek, Anne Line; Kartzow, Marianne Bjelland & Hermansen, Hege (2021). Hva skjer i dialogene? Om samtaledynamikker i kollegaveiledning og potensial for læring. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 81–102.
 • Mårtenson, Katarina & Wittek, Anne Line (2021). Kollegialitet som utvecklande kraft i hogre utbildning. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 211–219.
 • Hermansen, Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Rasmussen, Alf & Lycke, Kirsten Hofgaard (2021). Kollegaveiledning: samspill eller motspill med institusjonelle praksiser. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 64–80.
 • Stensaker, Bjørn (2021). På vei mot en ny kollegialitet? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 220–225.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & Wittek, Anne Line (2021). Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development. Review of Educational Research. ISSN 0034-6543.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2021). Erfaringer fra PeTS-prosjektet: Hva har vi lært, og hvordan går vi videre? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 201–2010.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2021). Tillit - en 'bærebjelke' i kollegial veileding? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 181–203.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). En bok om kollegaveileding. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 13–26.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Bastiansen, Siri Sofie Vasrud (2021). Kollegaveileding i høyere utdanning: Hva sier internasjonal forskning? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 27–47.
 • Maasø, Arnt & Simonsen, Hanne Gram (2021). Kollegaveiledning i en lærende organisasjon. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 143–159.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Analysing the constitution of trust in peer-based teacher mentoring groups – a sociocultural perspective. Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517. s. 1–15. doi: 10.1080/13562517.2020.1724936. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2018). Creating shared spaces: developing teaching through peer supervision. Mind, Culture, and Activity. ISSN 1074-9039. 25(4), s. 324–339. doi: 10.1080/10749039.2018.1544645. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas & Lauvås, Per (2018). Kollegaveiledning i høyere utdanning: – en empirisk analyse av veiledningssamtaler. UNIPED. ISSN 1500-4538. 41(3), s. 259–274. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-07. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215048420. 232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Hva kan kollegaveiledning bidra med?
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & de Lange, Thomas (2019). Data Management in the PeTS project - In accordance with the new GDPR-regulations .
 • de Lange, Thomas; Hasu, Mervi & Wittek, Anne Line (2019). Innovation of educational practices in higher education—a critical conceptual discussion.
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2019). ‘How do I handle this case?’ Analysing the implementation of peer-tutoring group work for master supervisors.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2019). Research on developing faculty peer tutoring practices in teaching and supervision in a university context (PeTS)—An innovation project (2018–2022) funded by the Norwegian Research Council.
 • Wittek, Anne Line (2019). Faculty peer-tutoring in teaching and supervision (PeTS), Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education.
 • Wittek, Anne Line (2019). Hvordan skape kultur for læring og utvikling?
 • Wittek, Anne Line (2019). Kollegialt samarbeid om PhD-veiledning.
 • Wittek, Anne Line (2018). Collaborative practices for University Teachers - obstacles and potentialities.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2018). Tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • de Lange, Thomas (2018). PeTS prosjektet: Lærersamarbeid om veiledning og undervisning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. des. 2017 12:01 - Sist endret 25. okt. 2021 18:02