Deltakere i Kollegaveiledning i undervisning og veiledning

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Line Wittek Professor, stedfortredende leder og undervisningsleder +47 22858515 a.l.wittek@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Veiledning, Sosiokulturell teori, Skrivepedagogikk, Lærerutdanning
Thomas de Lange Professor +47 22858558 t.de.lange@iped.uio.no
Arnt Maasø Førsteamanuensis 22850419 41420825 (mob) arnt.maaso@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Medieinnovasjon, Medieteknologi, Mobile medier, Strømmetjenester, Mediebransjene, Populærkultur, Populærmusikk, HF:Studio
Marit Kirkevold Professor +47 22850569 marit.kirkevold@medisin.uio.no Aldring, Kronisk sykdom
Hege Christensen Professor + 47-22856523 h.s.christensen@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, Legemiddelinteraksjoner, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering
Marianne Bjelland Kartzow Professor +47 22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Det nye testamente, Kjønn og religion, Hermeneutikk, Den historiske Jesus, Evangelielitteratur
Hege Yvonne Hermansen Forsker +47 22858803 h.y.hermansen@iped.uio.no
Mervi Anneli Hasu Førsteamanuensis +47 22854336 m.a.hasu@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring
Crina Damsa Førsteamanuensis +47 22840725 crina.damsa@iped.uio.no Digitale læringsomgivelser, Student-sentrert læring, Pedagogikk, Høyere utdanning
Sofie Bastiansen Stipendiat +47 22858578 sofie.bastiansen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning, Klasseromsforskning, Dialogisk læring
Hege Thoresen Professor +47 22856555 hege.thoresen@farmasi.uio.no Farmakologi, Cellebiologi, Insulinresistens, Cancerterapi
Rachelle Esterhazy Førsteamanuensis +47 22858113 rachelle.esterhazy@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk
Lise Toft Henriksen