Sofie Bastiansen

Bilde av Sofie Bastiansen
English version of this page
Telefon +47 22858578
Rom 568
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Dialogisk læring
 • IKT og læring
 • Klassromsinteraksjon
 • Lærning i høyere utdanning
 • Kompetanseutvikling

Undervisning

Bakgrunn

 • 2018 - : Doktorgradsstipendiat ved institutt for pedagogikk (iped)
 • 2015 - 2017: Master i pedagogikk: kommunikasjon, design og læring (2017):
  Tittel på avhandling: "Teknologistøttede samtaler: en case-studie av samtalepraksiser i skoleklasser som tar i bruk den digitale micro-bloggtjenesten Samtavla"
 • 2012 - 2015: Lærer ved Borgheim ungdomsskole
 • 2008 - 2012: Lærerutdanning, Høgskolen i Vestfold
Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning, Klasseromsforskning, Dialogisk læring

Publikasjoner

 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Sofie & Wittek, Anne Line (2021). Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development. Review of Educational Research. ISSN 0034-6543. 91(2), s. 237–271. doi: 10.3102/0034654321990721. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wittek, Anne Line & Bastiansen, Sofie (2021). "Problemrettet veiledning i gruppe" som verktøy til utvikling av veilederrollen. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 160–180.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Bastiansen, Siri Sofie Vasrud (2021). Kollegaveileding i høyere utdanning: Hva sier internasjonal forskning? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 27–47.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Unpacking the Problem: Analysing the implementation of peer-group mentoring for master supervisors.
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & de Lange, Thomas (2019). Data Management in the PeTS project - In accordance with the new GDPR-regulations .
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2019). ‘How do I handle this case?’ Analysing the implementation of peer-tutoring group work for master supervisors.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & Wittek, Anne Line (2019). Conceptualising peer review of teaching in higher education—a framework synthesis approach.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. juni 2018 15:17 - Sist endret 30. nov. 2022 10:38