Kari-Anne Ulfsnes

Bilde av Kari-Anne Ulfsnes
English version of this page
Telefon +47-22840735
Mobiltelefon +47-92232053
Rom 545
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

Forskningsadministrative oppgaver knyttet til eksternfinansiert forskning:

 • Støtte og kvalitetssikring av søknader
 • Prosjektplanlegging og prosjektstøtte
 • Oversikt over finansieringskilder
 • Utviklingsarbeid for styrking av eksternfinansiert forskning
 • Forskningsformidling

Andre oppgaver:

 • Administrativ støtte for instituttledelsen (rapportering, kartlegging, strategi)
 • Koordinator for internasjonaliseringsgruppen ved instituttet
 • Utviklingsarbeid knyttet til forskerutdanning

Bakgrunn

 • Utdanning: Cand.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med støttefag fra statsvitenskap, jus og historie
 • Etterutdanning: Entreprenørskap, EU prosjektkunnskap
 • Tidligere arbeidserfaring: Forskning og kunnskapsformidling - gjennom stillinger som forskningsassistent, universitetslektor, kulturrådgiver, journalist, redaktør og redaksjonssekretær
Emneord: Forskningsadministrasjon, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Publisert 2. sep. 2010 21:52 - Sist endret 3. apr. 2018 18:36