Kari-Anne Ulfsnes

Bilde av Kari-Anne Ulfsnes
English version of this page
Telefon +47 22840735
Mobiltelefon +47 92232053
Rom 545
Brukernavn
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk

Arbeidsområder

Forskningsadministrative oppgaver knyttet til eksternfinansiert forskning:

 • Støtte rundt prosjektutvikling
 • Kvalitetssikring av søknader
 • Prosjektplanlegging og prosjektstøtte
 • Oversikt over finansieringskilder
 • Utviklingsarbeid for styrking av eksternfinansiert forskning
 • Forskningsformidling

Andre oppgaver:

 • Administrativ støtte for instituttledelsen (rapportering, kartlegging, strategi)
 • Rådgivning om datahåndtering
 • Personvernkontakt

Bakgrunn

 • Utdanning: Cand.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med støttefag fra statsvitenskap, jus og historie
 • Etterutdanning: Entreprenørskap, EU prosjektkunnskap
 • Tidligere arbeidserfaring: Forskning og kunnskapsformidling - gjennom stillinger som forskningsassistent, universitetslektor, kulturrådgiver, journalist, redaktør og redaksjonssekretær
 • Jeg har også jobbet med administrativ støtte og utviklingsarbeid rundt forskerutdanning og internasjonaliseringsarbeid ved UiO. I 2014 hospiterte jeg på Brusselkontoret til Norges Forskningsråd.
Emneord: Forskningsadministrasjon, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Publisert 2. sep. 2010 21:52 - Sist endret 28. mai 2019 15:42