Kari-Anne Ulfsnes

Seniorrådgiver - Teknisk- administrativ gruppe
Bilde av Kari-Anne Ulfsnes
English version of this page
Telefon +47 22840735
Mobiltelefon +47 92232053
Rom 545
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Forskningsadministrative oppgaver knyttet til eksternfinansiert forskning:

 • Støtte rundt prosjektutvikling og kvalitetssikring av søknader
 • Prosjektplanlegging og prosjektstøtte
 • Oversikt over finansieringskilder og rammevilkår for forskning
 • Utviklingsarbeid for styrking av eksternfinansiert forskning

Andre oppgaver:

 • Administrativ støtte for instituttledelsen (rapportering, kartlegging, strategi)
 • Rådgivning om datahåndtering
 • Prosjekt: Koordinerer arkiveringsprosjekt ved instituttet

Bakgrunn

 • Utdanning: Cand.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med støttefag fra statsvitenskap, jus og historie
 • Etterutdanning: Entreprenørskap, EU prosjektkunnskap
 • Tidligere arbeidserfaring: Forskning og kunnskapsformidling - gjennom stillinger som forskningsassistent, universitetslektor, kulturrådgiver, journalist, redaktør og redaksjonssekretær
 • Jeg har også jobbet med administrativ støtte og utviklingsarbeid rundt forskerutdanning, forskningskommunikasjon og internasjonalisering ved UiO. Jeg har hospitert på Brusselkontoret til Norges Forskningsråd.
Emneord: Forskningsadministrasjon, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Publisert 2. sep. 2010 21:52 - Sist endret 18. des. 2021 18:32