Kari-Anne Ulfsnes

Seniorrådgiver - Teknisk- administrativ gruppe
Bilde av Kari-Anne Ulfsnes
English version of this page
Telefon +47 22840735
Mobiltelefon +47 92232053
Rom 545
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Forskningsadministrative oppgaver knyttet til eksternfinansiert forskning:

  • Støtte rundt prosjektutvikling, søknadsarbeid, prosjektoppstart og prosjektdrift
  • Oversikt over finansieringskilder og rammevilkår for forskning
  • Utviklingsarbeid for styrking av eksternfinansiert forskning

Andre oppgaver:

  • Administrativ støtte for instituttledelsen (rapportering, kartlegging, strategi, ansettelser)
  • Teamleder for administrativ støtte til forskning, forskerutdanning og kommunikasjon
  • Rådgivning om internasjonalisering, mobilitet, karrierebygging, datahåndtering og forskningskommunikasjon
  • Prosjekt: Koordinerer arkiveringsprosjekt ved instituttet

Bakgrunn

  • Utdanning: Cand.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med støttefag fra statsvitenskap, jus og historie. Etterutdanning: Entreprenørskap, EU prosjektkunnskap
  • Tidligere arbeidserfaring: Forskning og kunnskapsformidling - gjennom stillinger som forskningsassistent, universitetslektor, kulturrådgiver, journalist, redaktør og redaksjonssekretær
  • Jeg har også jobbet med administrativ støtte og utviklingsarbeid rundt forskerutdanning, forskningskommunikasjon og internasjonalisering ved UiO og hospitert på Brusselkontoret til Norges Forskningsråd.
Emneord: Forskningsadministrasjon, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Publisert 2. sep. 2010 21:52 - Sist endret 9. mars 2022 15:57