Kontaktinformasjon

Studietilbod og generell studieinformasjon

 • studietilbod
 • opptak til studiane ved UV
 • praktisk informasjon for studentar ved UV
 • studierettleiing
 • eksamen

 

 

UV-studieinfo
Opningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no
 

Bachelorgrad i pedagogikk - førsteårsstudier

Praktiske spørsmål om gjennomføring av 

 • PED1001, PED1002
 • UVEXFAC10

Be om grunngjeving for karakter.

Bachelor i pedagogikk- Metodeemne

Praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen, spørsmål om fråvær etc.

PED1010 Metode 1

PED1020 Metode 2

Be om grunngjeving for karakter.

 

 

Rabia Syed

 

Bachelor i pedagogikk

 

 • PED3001 -Avsluttande fordyping med bacheloroppgave (praktiske spørsmål om gjennomføring av studiar og eksamen).

Rabia Syed

 

 

 

 

Yngvild Dahl                      

 

 

Les meir om tilbodet på nettsida for programmet

Sjå også informasjon på semestersidane

Internasjonale masterprogram

 • Master of Philosophy in Higher Education
 • European Master in Higher Education

 

 • Master of Philosophy in Comparative and international Education

 Request explanation for the given grade.

Samia Iram (HE) all questons related to the programme samia.iram@iped.uio.no

 

(Kristi Barcus (HE) 

 

Camilla Bakke (CIE) all questons related to the programme

Masterprogrammet i pedagogikk

 • søknad og opptak
 • tildeling av rettleiar for masteroppgåva
 • progresjon i studum/permisjon
 • gjennomføring av studier og eksamen

Be om grunngjeving for karakter.

 

Annette Hjelmevold (UDO, allmenn og PPR-studieretning)

Ridah Haider (KUL/KULA-studieretning)

Miriam Segal (KDL-studieretning)

 

Sjå også informasjon på emnas semestersider

Tilrettelegging av studier og eksamen

 • Tilrettelegging av eksamen
 • Tilrettelegging av Studiekvardagen

Rabia Azhar Syed - kontaktperson for tilrettelegging av studiekvardagen i forhold til emne.

For annan hjelp, sjå også Tilretteleggingstjenesten

Søk om tilrettelegging av eksamen ved UV-fakultetet.

90-gruppe i pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier

(80-gruppe i pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emne)

Spørsmål som gjeld samansetning av emnegruppa.

For andre kontaktpersonar for emna gjennom semesteret- sjå oversikt over bachelorprogrammet i pedagogikk.

 

 

Våren 2019: Kontakt Rabia Azhar Syed  

Yngvild Dahl

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • opptak til masterstudier
 • delstudier i utlandet
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

 

 

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44

Ph.d. kurs og ph.d. programmet

 • Ph.d. kurs administrert av IPED
 • Ph.d. programmet

Registrering av undervisningstider og timeplaner