Kontaktinformasjon

Studietilbod og generell studieinformasjon

 • studietilbod
 • opptak til studiane ved UV
 • praktisk informasjon for studentar ved UV
 • studierettleiing
 • eksamen

 

 

UV-studieinfo
Opningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no
 

Bachelorgrad i pedagogikk - førsteårsstudier

Praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen på

 • PED1001, PED1002
 • UVEXFAC10

 

 

1aar-ped@iped.uio.no  

 

Bachelor i pedagogikk- 2. og 3. studieår:

Praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen, spørsmål om fråvær etc.

 

Internasjonale masterprogram

 • Master of Philosophy in Higher Education
 • European Master in Higher Education

 

 • Master of Philosophy in Comparative and international Education

 Request explanation for the given grade.

 

Kristi Barcus (HE) all questions related to the programme

 

Camilla Bakke (CIE) all questons related to the programme

Masterprogrammet i pedagogikk

 • søknad og opptak
 • tildeling av rettleiar for masteroppgåva
 • progresjon i studum/permisjon
 • gjennomføring av studier og eksamen

 

Annette Hjelmevold (UDO, allmenn og PPR-studieretning)

Samia Iram/ Ridah Haider (KUL/KULA-studieretning)

Miriam Segal (KDL-studieretning)

 

Sjå også informasjon på emnas semestersider

Tilrettelegging av studier og eksamen

 • Tilrettelegging av eksamen
 • Tilrettelegging av Studiekvardagen

Rabia Azhar Syed - kontaktperson for tilrettelegging av studiekvardagen i forhold til emne.

For annan hjelp, sjå også Tilretteleggingstjenesten

Søk om tilrettelegging av eksamen ved UV-fakultetet.

90-gruppe i pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier

(80-gruppe i pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emne)

Spørsmål som gjeld samanseting av emnegruppa.

For andre kontaktpersonar for emna gjennom semesteret- sjå oversikt over bachelorprogrammet i pedagogikk.

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • opptak til masterstudier
 • delstudier i utlandet
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

 

 

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44

Ph.d. kurs og ph.d. programmet

 • Ph.d. kurs administrert av IPED
 • Ph.d. programmet

Registrering av undervisningstider og timeplaner

PED1360

Opptak, undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen