Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 6. nov. 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Thomas Eri vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Teacher and librarian partnerships in literacy education: contradictions, Barriers and opportunities.

Tid og sted: 15. nov. 2018 13:15 - 18:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Vi ønsker alle velkommen til jubileumsseminar.