Instituttleiinga

Dagens leiing er valt for perioden 2021-2024 (des).

Instituttleiinga består av to valde medlemmer og ein utpeikt. I tillegg er kontorsjefen med i leiargruppa. Kontorsjefen varetek den forvaltningsmessige leiinga av instituttet.

Instituttleiinga  
Tone Kvernbekk Instituttleiar (valt)
Line Wittek Avløysande instituttleiar og leiar for studia (valt)
Palmyre Pierroux Forskingsleiar (utpeikt)
Elin Østbø Sørensen Kontorsjef

 

Publisert 28. sep. 2010 14:20 - Sist endret 14. mars 2021 17:12