Funksjonsbeskrivelse for forskningsleder ved Institutt for pedagogikk

Forskningslederen er normalt valgt sammen med eller utpekt av instituttleder og utøver sin myndighet etter delegering fra instituttleder. Hun eller han inngår i instituttets lederteam og hovedoppgaven er å bistå instituttleder i arbeidet med strategisk ledelse, videreutvikling og oppfølging av instituttets forskningsvirksomhet.

Forskningsleder kan være stedfortreder for instituttleder, og samarbeider nært med forskningsadministrativt støttepersonale og koordinator for forskerutdanningen ved IPED.

Arbeidsplikten utgjør normalt 50% av stillingen (fordelt likt mellom forskningsdel og undervisningsdel). Andel av stillingen avtales nærmere med instituttleder ved inntredelse i rollen.

Forskningslederen skal

 • bistå instituttleder med utvikling av instituttets forskningsstrategier samt oppfølging av instituttets, fakultetets og universitetets forskningsstrategier
 • bidra til å sikre gode rammevilkår for forskning på instituttet
 • følge opp instituttets forskningsgrupper og enkeltforskere med tanke på å realisere instituttets strategiske mål
 • representere instituttet i fakultære organer og prosesser relatert til forskningsstrategi, inkludert fast representant i Rådet for forskningssaker (RFS)

Forskningslederens viktigste oppgaver er å

 • forberede forskningssaker til ledermøter og til instituttstyret
 • fasilitere og kvalitetssikre ideutvikling og søknadsprosesser i forbindelse med innhenting av eksterne midler
 • følge opp instituttets prosjektportefølje og sikre at prosjekter følger gjeldende retningslinjer
 • lede semestervise møter med forskergruppeledere
 • vurdere søknader om midler til reise og forskningsstøtte
 • lede arbeidet med vurdering av søknader om forskningstermin
 • fasilitere arbeidet med instituttets forskningskommunikasjon

Sammen med PhD-koordinator

 • følge opp ph.d.-kandidater og postdoktorer, bl.a. gjennom medarbeidersamtaler og karriereveiledning
 • kvalitetssikre og koordinere instituttets andel og innsats i fakultetets PhD-program

 

Publisert 3. jan. 2019 12:27 - Sist endret 3. jan. 2019 12:27