Instituttadministrasjonen

Administrasjonen si oppgåve er å leggje til rette for gjennomføring av studium og forsking ved instituttet.

Administrasjonen sine oppgåver omfattar dagleg leiing, informasjon og samfunnskontakt, økonomi, personaladministrasjon, forskingsadministrasjon og studieadministrasjon. Instituttet administrerer også "Fagområdet for universitetspedagogikk".

Publisert 28. sep. 2010 14:25 - Sist endret 25. feb. 2021 16:23