Lokalt innstillingsutval

Innstillingsutval for tilsetting i alle vitskapelege stillingar.

 • Tone Kvernekk, instituttleiar og leiar av utvalet
 • Berit Karseth
 • Kenneth Silseth
 • Kristi Barcus
 • Randi Zimmer
   
 • Kristinn Hegna (vara for vit.tilsette)
 • Mervi Hasu (vara for vit.tilsette)
 • Camilla Bakke (vara for teknisk- admin tilsette)
 • Henrik Wright (vara for student)
   
 • Fakultetet sin seksjon for personal og HR er utvalets sekretær.
   
 • Instituttstyret godkjenner forslag til kunngjøringstekst for fast vitskapelege stillingar (førsteamanuensis og professor).

  Instituttleiar godkjenner forslag til kunngjøringstekst for andre vitskapelge stillingar.
Publisert 18. nov. 2015 13:48 - Sist endret 10. mai 2022 19:18