Lokalt innstillingsutval

Innstillingsutval for tilsetting i rektrutteringsstillinger.

Stilling Navn
Forskerutdanningskoordinator (leiar) Kristinn Hegna
Representant for de fast vitenskaplege i styret Tone Kvernbekk
Representant for dei mellombels vitenskapelege i styret Maren Omland
Sekretær Linda Valdø-Schwarz
Publisert 18. nov. 2015 13:48 - Sist endret 13. des. 2018 12:41