Inga Bostad

Bilde av Inga Bostad
English version of this page
Telefon +47 22842035
Mobiltelefon +47 93085191
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Inga Bostad er professor i filosofi ved Institutt for pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og professor 2 ved Arkitektur- og Designhøyskolen. Hun var direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet, UiO fra 2014-2017, prorektor ved Universitetet i Oslo for perioden 2009-2013 og Universitets første viserektor fra 2006-2009.

Bostad er leder av forskningsgruppen HumStud, humaniorastudier i pedagogikk, og leder av det komparative forskningsprosjektet NordEd (Den nordiske utdanningsmodellen).

Bakgrunn

 • Magister i filosofi, Universitet i Oslo: "Språk, kunnskap og tvil —en analyse av Wittgenstein's Über Gewissheit, (1989)
 • Dr.philos. Universitet i Oslo: "Tro eller tvil — en rekonstruksjon av filosofisk skeptisime", (2005)
 • Direktør, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet I Oslo (2014-2017)
 • Prorektor, Universitet i Oslo (valgt for perioden 2009-2013)
 • Viserektor, Universitet i Oslo (2006-2009)
 • Leder av "Bostadutvalget", regjeringsoppnevnt utvalg for ny formålsparagraf for opplæringen og barnehagen (2007-2008)
 • Professor i filosofi, UiO (2016-)
 • Professor 2 i filosofi, Arkitektur og designhøyskolen (2017-)
 • leder diverse Nokut komiteer for kvalitetssikring av UH-sektoren Norge (2019-)
 • Førsteamanuensis i filosofi, Universitet i Oslo (2005–)
 • Undervisningsansvarlig, Filosofisk institutt, Universitet i Oslo (2005-2006)
 • Universitetslektor, Høgskolen i Oslo: Lærerutdanningen (2004-2006)
 • Universitetslektor i filosofi, Universitetet i Oslo, (2000-2005)
 • Ansvarlig for etter- og videreutdanning i filosofi, Universitet i Oslo (2005–2006)
 • Ansvarlig for evalueringen av emner og undervisnings i Examen Philosophicum og medredaktør for nye lærebøker til ex.phil, Universitet i Oslo (2004-2005)
 • Universitetslektor, Universitet i Oslo, (1990-2005)
 • Koordinator for Ex. Phil. Universitet i Oslo, (2005–2006)
 • Forlagsredaktør for norsk og oversatt skjønnlitteratur, J.W. Cappelen forlag, (1992–1995)
 • Ansvarlig redaktør for Kritikkjournalen (tidsskrift for litteraturkritikk) (1987–1992)
 • Forlagssjef Aventura Forlag, (1995)
 • Invitert medlem av Utenriksdepartementets Dialogforum(The effects of Globalisation), (2002)
 • Gjesteforsker University of Calefornia, Berkeley (1997)
 • Koordinator. norsk-russisk filosofihistoriemed professor  Elena Kudriaschova Lomonosov University, Moscow (2004)

Verv

 • Valgt styremedlem Magna Charta Observatory, Governing Council (2019-2023) og medlem Executive committee of Magna Charta Observatory (2021-)
 • Styreleder Det Europeiske Wergelanssenteret (1.1.2021-)
 • Nestleder i styret Det Europeiske Wergelandsenteret (16.11.2016-31.12.2020)
 • Juryleder Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering (2016-)
 • redaksjonsmedlem Nytt Norsk Tidsskrift (2020-)
 • Rådsmedlem Global Advisory Board, Human Dignity and Humiliation studies (2010-)
 • Styremedlem (vara) Senter for studier av Holocaust og religiøse minoriteter (2013-)
 • Medlem Arne Næss Academic Advisory Council
 • Medlem av priskomiteen for Berit og Peter Wessel Zapffes fond (2013-)
 • Rådsmedlem i Den norske filosofifestivalen, ”På kanten" (2007-)
 • Styremedlem AHRI (Association of Human Rights Institutions) (2014-17)
 • Styremedlem Roskilde Universitet (1.5.2014-31.12.2016)
 • Styremedlem Det norske Wergelandsenteret (1.3.2014-16.11.2016)
 • Styremedlem LEVE (Levekår i utviklingsland), tverrfaglig satsningsområde, UiO (1.8.2014-31.12.15)
 • Medlem av KOMpakt (regjeringens konsultasjonsorgan i saker knyttet til næringslivets samfunnsansvar (2013-2015)
 • Leder av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitinger fond (2009-2017)
 • Rådsmedlem, "Zola-prisen" (til fremme av sivilt mot") (2014-2015)
 • Styreformann i Nicodemusuniversitetet (2007-2012)
 • Leder av Dannelsesutvalget - om dannelsesperspektiver i høyere utdanning. Nedsatt mai (2007 - 2009)
 • Leder av det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget, som har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen, og foreslått nye formål. (Fra 1.6.2006 til 8.6.2007)
 • Oslo poesifestival, styremedlem (1991 - 1995 og fra 2005 - 2007)
 • Samtiden, medlem redaksjonsrådet (2007- 2013)
 • Styremedlem Kunnskap Oslo (2019-2013)
 • Styreleder Arne Næss Chair for Global justice and the environment (2009-2011)
 • Styremedlem Arne Næss Chair for Global justice and the environment (2011-2013)
 • Styremedlem UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) (2010-2013)
 • Styremedlem i Partnerforum (samarbeidsnettverk mellom Handelshøyskolen Bi, UiO og statlig virksomhet (2009-2013)

Priser

Tildelt Beacon of Dignity Award 2013, Columbia University, New York og Human Dignity and Humiliation Studies

Emneord: Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Den nordiske utdanningsmodellenEx.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Publisert 8. jan. 2018 13:04 - Sist endret 23. feb. 2021 17:34

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter