Inga Bostad

Bilde av Inga Bostad
English version of this page
Telefon +47 22842035
Mobiltelefon +47 93085191
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Inga Bostad er professor i filosofi ved Institutt for pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og professor 2 ved Arkitektur- og Designhøyskolen. Hun var direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet, UiO fra 2014-2017, prorektor ved Universitetet i Oslo for perioden 2009-2013 og Universitets første viserektor fra 2006-2009.

Bostad er leder av forskningsgruppen HumStud, humaniorastudier i pedagogikk, og leder av det komparative forskningsprosjektet NordEd (Den nordiske utdanningsmodellen).

Bakgrunn

 • Magister i filosofi, Universitet i Oslo: "Språk, kunnskap og tvil —en analyse av Wittgenstein's Über Gewissheit, (1989)
 • Dr.philos. Universitet i Oslo: "Tro eller tvil — en rekonstruksjon av filosofisk skeptisime", (2005)
 • Direktør, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet I Oslo (2014-2017)
 • Prorektor, Universitet i Oslo (valgt for perioden 2009-2013)
 • Viserektor, Universitet i Oslo (2006-2009)
 • Leder av "Bostadutvalget", regjeringsoppnevnt utvalg for ny formålsparagraf for opplæringen og barnehagen (2007-2008)
 • Professor i filosofi, UiO (2016-)
 • Professor 2 i filosofi, Arkitektur og designhøyskolen (2017-)
 • leder diverse Nokut komiteer for kvalitetssikring av UH-sektoren Norge (2019-)
 • Førsteamanuensis i filosofi, Universitet i Oslo (2005–)
 • Undervisningsansvarlig, Filosofisk institutt, Universitet i Oslo (2005-2006)
 • Universitetslektor, Høgskolen i Oslo: Lærerutdanningen (2004-2006)
 • Universitetslektor i filosofi, Universitetet i Oslo, (2000-2005)
 • Ansvarlig for etter- og videreutdanning i filosofi, Universitet i Oslo (2005–2006)
 • Ansvarlig for evalueringen av emner og undervisnings i Examen Philosophicum og medredaktør for nye lærebøker til ex.phil, Universitet i Oslo (2004-2005)
 • Universitetslektor, Universitet i Oslo, (1990-2005)
 • Koordinator for Ex. Phil. Universitet i Oslo, (2005–2006)
 • Forlagsredaktør for norsk og oversatt skjønnlitteratur, J.W. Cappelen forlag, (1992–1995)
 • Ansvarlig redaktør for Kritikkjournalen (tidsskrift for litteraturkritikk) (1987–1992)
 • Forlagssjef Aventura Forlag, (1995)
 • Invitert medlem av Utenriksdepartementets Dialogforum(The effects of Globalisation), (2002)
 • Gjesteforsker University of Calefornia, Berkeley (1997)
 • Koordinator. norsk-russisk filosofihistoriemed professor  Elena Kudriaschova Lomonosov University, Moscow (2004)

Verv

 • Valgt styremedlem Magna Charta Observatory, Governing Council (2019-2023) og medlem Executive committee of Magna Charta Observatory (2021-)
 • Styreleder Det Europeiske Wergelanssenteret (1.1.2021-)
 • Nestleder i styret Det Europeiske Wergelandsenteret (16.11.2016-31.12.2020)
 • Juryleder Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering (2016-)
 • redaksjonsmedlem Nytt Norsk Tidsskrift (2020-)
 • Rådsmedlem Global Advisory Board, Human Dignity and Humiliation studies (2010-)
 • Styremedlem (vara) Senter for studier av Holocaust og religiøse minoriteter (2013-)
 • Medlem Arne Næss Academic Advisory Council
 • Medlem av priskomiteen for Berit og Peter Wessel Zapffes fond (2013-)
 • Rådsmedlem i Den norske filosofifestivalen, ”På kanten" (2007-)
 • Styremedlem AHRI (Association of Human Rights Institutions) (2014-17)
 • Styremedlem Roskilde Universitet (1.5.2014-31.12.2016)
 • Styremedlem Det norske Wergelandsenteret (1.3.2014-16.11.2016)
 • Styremedlem LEVE (Levekår i utviklingsland), tverrfaglig satsningsområde, UiO (1.8.2014-31.12.15)
 • Medlem av KOMpakt (regjeringens konsultasjonsorgan i saker knyttet til næringslivets samfunnsansvar (2013-2015)
 • Leder av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitinger fond (2009-2017)
 • Rådsmedlem, "Zola-prisen" (til fremme av sivilt mot") (2014-2015)
 • Styreformann i Nicodemusuniversitetet (2007-2012)
 • Leder av Dannelsesutvalget - om dannelsesperspektiver i høyere utdanning. Nedsatt mai (2007 - 2009)
 • Leder av det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget, som har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen, og foreslått nye formål. (Fra 1.6.2006 til 8.6.2007)
 • Oslo poesifestival, styremedlem (1991 - 1995 og fra 2005 - 2007)
 • Samtiden, medlem redaksjonsrådet (2007- 2013)
 • Styremedlem Kunnskap Oslo (2019-2013)
 • Styreleder Arne Næss Chair for Global justice and the environment (2009-2011)
 • Styremedlem Arne Næss Chair for Global justice and the environment (2011-2013)
 • Styremedlem UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) (2010-2013)
 • Styremedlem i Partnerforum (samarbeidsnettverk mellom Handelshøyskolen Bi, UiO og statlig virksomhet (2009-2013)

Priser

Tildelt Beacon of Dignity Award 2013, Columbia University, New York og Human Dignity and Humiliation Studies

Emneord: Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Den nordiske utdanningsmodellenEx.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori

Publikasjoner

 • Bostad, Inga (2021). Affected but not heard - democratic iterations and the restricted language of human rights, In Edna Rosenthal; Jose Angel Bergua & Ivan Lopez (ed.),  Aftershocks: Globalism and the Future of Democracy.  The University of Zaragoza.  kapittel.  s 374 - 385
 • Bostad, Inga (2021). Gratitude and Education, In Kathy Hytten (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Education.  Oxford University Press.  ISBN 9780190264093.  Kapittel.
 • Papastephanou, Marianna; Zembylas, Michalinos; Bostad, Inga; Oral, Sevget Benhur; Drousioti, Kalli; Kouppanou, Anna; Strand, Torill; wain, kenneth; Peters, Michael A. & Tesar, Marek (2020). Philosophy of education in a new key: Education for justice now. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857. . doi: DOI: 10.1080/00131857.2020.1793539 Vis sammendrag
 • Bostad, Inga (2019). Takknemlighet, I: Merete Henriksen (red.),  Verdier i vår tid?.  Dinamo Forlag.  ISBN 9788280713322.  kapittel 3.  s 57 - 80
 • Bostad, Inga & Hessen, Dag Olav (2019). Learning and loving of nature in the Anthropocene. How to broaden science with curiosity and passion. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  8(1), s 28- 42 . doi: 10.7146/spf.v8i1.113924 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bostad, Inga (2018). Distance/distance, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Distance.  s 169 - 179
 • Bostad, Inga (2018). Om det forunderlige - da tvilen tok for (for)undring, I: Moira Von Wright & Tone Kvernbekk (red.),  Barn og deres voksne.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572549.  kap 10.  s 162 - 179
 • Bondevik, Hilde & Bostad, Inga (2017). Core principles in argumentation and understanding: hermeneutics and human rights, In Bård A. Andreassen; Hans-Otto Sano & Siobhán McInerney-Lankford (ed.),  Research Methods in Human Rights : a Handbook.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367793.  Chapter 4.  s 68 - 93
 • Bostad, Inga (2016). Dannelsesridderi : med ånd og hånd for en ukjent fremtid, I: Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651684.  Kapittel.  s 242 - 252
 • Bostad, Inga (2016). Distance / Avstand, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Kapittel.  s 204 - 217
 • Bostad, Inga (2016). Refleksjoner rundt rettighetsbegreper og rettighetsbegrensninger - om mangfold og det gode liv. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  33(4), s 9- 12
 • Bostad, Inga & Fisher, Aled Dilwyn (2016). Curriculum and social change in education for a sustainable future? Ecophilosophy, critical inquiry and moral dilemmas, In Zehlia Babaci-Wilhite (ed.),  Human rights in language and STEM education: science, technology, engineering and mathematics.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6300-404-6.  Chapter 5.  s 71 - 90
 • Bostad, Inga & Hanisch, Halvor Melbye (2016). Freedom and disability rights: dependence, independence, and interdependence. Metaphilosophy.  ISSN 0026-1068.  47(3), s 371- 384 . doi: 10.1111/meta.12192
 • Bostad, Inga & Hanisch, Halvor Melbye (2016). Rettighetsbegrepet på reisefot. Skiftende syn på likhet og frihet for personer med nedsatt funksjonsevne, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  kapittel 11.  s 249 - 267
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (2015). Kjønn og feminisme i norsk filosofi - noen betraktninger. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  50(3-4), s 129- 148 Vis sammendrag
 • Bostad, Inga (2014). Den ukjente friheten - frihet, ansvar og annerledeshet, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kap. 6.  s 53 - 61
 • Bostad, Inga & Ottersen, Ole Petter (2014). Global presence, global responsibility and the global citizen, In Aksel Braanen Sterri (ed.),  Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world.  Brill|Sense.  ISBN 9789462099289.  Kapittel 1.  s 1 - 3
 • Bostad, Inga (2013). Right to Education - for All? The Quest for a New Humanism in Globalisation. World Studies in Education.  ISSN 1441-340X.  14(1), s 7- 16 . doi: 10.7459/wse/14.1.02
 • Bostad, Inga (2013). Spesialpedagogikk i praksis, et foreldreperspektiv. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (4), s 4- 10
 • Bostad, Inga & Løvlie, Lars (2013). Deliberative democracy and moral disturbance, In Sjur Bergan; Ira Harkavy & Hilligje van't Land (ed.),  Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility.  Council of Europe Publishing.  ISBN 978-92-871-7537-3.  kap 11.  s 89109
 • Bostad, Inga & Løvlie, Lars (2013). Education after 22nd july 2012, In Anna-Lena Østern; Kari Smith; Torill Ryghaug; Thorolf Krüger & May Britt Postholm (ed.),  Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0193-1.  del 1.  s 53 - 77
 • Bostad, Inga (2012). Existential Education and the Quest for a New Humanism: How to Create Disturbances and Deeper Thinking in Schools and Universities?, In Lennart Wikander; Christina Gustafsson & Ulla Riis (ed.),  Enlightenment, Creativity and Education: Polities, Politics, Performances.  Brill|Sense.  ISBN 978-9462090507.  kapittel 3.  s 45 - 61
 • Bostad, Inga (2012). Filosofi og kjærlighet. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (1), s 17- 28
 • Bostad, Inga & Ranfelt, Åse (2012). Er steiner levende? Hva er det med filosofi og naturfag?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  1(13), s 104- 110
 • Bostad, Inga (2011). The Life and Learning of Arne Naess: Scepticism as a Survival Strategy. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  54(1), s 42- 51 . doi: 10.1080/0020174X.2011.542945
 • Bostad, Inga & Ottersen, Ole Petter (2011). Dannelse i kryssild, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  kapitell.  s 56 - 69
 • Bostad, Inga (2010). Annerledeshet og frihet - den representative frihetens sårbarhet, I: Eivind Engebretsen; Eivind Engebretsen; Julia Kristeva & Julia Kristeva (red.),  Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205400788.  kapittel 12.  s 212 - 235
 • Bostad, Inga (2009). Dannelse med tellekanter. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  2
 • Bostad, Inga (2008). Synlige verdier og usynlig dobbeltmoral, I: Oddbjørn Birger Leirvik & Åse Røthing (red.),  Verdier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01367-1.  Kapittel.  s 139 - 159
 • Bostad, Inga (2006). "Filosofi som metode", I: Inga Bostad & Tove Pettersen (red.),  Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring.  Spartacus.  ISBN 8230400229.  kap. 2.  s 29 - 44 Vis sammendrag
 • Bostad, Inga & Rabbås, Øyvind (2006). Menneskevitenskapene, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave.  Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  10.  s 183 - 197
 • Bostad, Inga (2006). "Dialog og danning", I: Inga Bostad & Tove Pettersen (red.),  Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring.  Spartacus.  ISBN 8230400229.  kap.1.  s 13 - 28 Vis sammendrag
 • Bostad, Inga (2006). Filosofiske problemers egenart. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  41(3), s 185- 197 Vis sammendrag
 • Bostad, Inga (2005). Er Descartes´drømmeargument noe som fortsatt bør holde filosofer våkne?. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (Årg. 40, nr 3), s 158- 168
 • Bostad, Inga (2002). Tillit, helhetssyn og skepsis. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  144 s.(1/2) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (red.) (2019). Dialog og danning. Spartacus.  ISBN 9788230402405.  145 s.
 • Bostad, Inga (2017). Å se seg spørrende omkring : introduksjon til en ny pedagogisk filosofi. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205473409.  168 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2008). Filosofi og vitenskapshistorie. Unipub forlag.  ISBN 9788291670553.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Exphil I. Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-53-6.  256 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Exphil II. Tekster i etikk. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-54-4.  193 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  245 s.
 • Bostad, Inga (2006). Søk!. Spartacus.  ISBN 978-82-430-0368-2.  191 s. Vis sammendrag
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (red.) (2006). Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Spartacus.  ISBN 8230400229.  146 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Exphil II: Tekster i etikk. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  189 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Exphil II: Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-47-1.  248 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  235 s.
 • Bostad, Inga & Rabbås, Øyvind (2004). menneskevitenskapene. Universitetet i Oslo, Unipub.  ISBN 8291670463.  16 s.
 • Bondevik, Hilde & Bostad, Inga (2003). Tenkepauser. Filosofi og vitenskapsteori. Akribe Forlag.  ISBN 82-7950-063-4.  335 s.
 • Bostad, Inga & Svare, Helge (2003). Samtaler om filosofi. Høgskolen i Oslo.  ISBN 82-579-4276-6.  73 s.
 • Bostad, Inga (2002). Inn i filosofien, Arne Næss´ungdomsår. En intellektuell biografi. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00017-7.  189 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bostad, Inga (2019). “Affected but not heard – democratic iterations and the restricted language of human rights”.
 • Bostad, Inga (2019). Gender balance as norm criticism, gender blindness and diversity in Norwegian philosophy.
 • Bostad, Inga (2019, 15. februar). Seyla Benhabib - Et annet verdensborgerskap. Odin Lysaker i samtale med Inga Bostad.. [Internett].  Cappelens upopulære podcast.
 • Bostad, Inga (2019). Takknemlig som filosofisk begrep..
 • Bostad, Inga (2019, 04. mai). Takknemlighet. [Radio].  Verdibørsen, NRK.
 • Bostad, Inga & Kvamme, Ole Andreas (2019). Utdanning og bærekraft - noen filosofiske perspektiver. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  8(1), s 1- 6
 • Bostad, Inga (2018). Akademias dommer i Forsker Grand Prix.
 • Bostad, Inga (2018). Anderledeshet i filosofi og litteratur, samtale med Torvald Steen.
 • Bostad, Inga (2018). Conflicting traditions, ideals and concepts of knowledge in the Nordic countries education policies and practices.
 • Bostad, Inga (2018). "Introduction to a new philosophy of pedagogy.”.
 • Bostad, Inga (2018). "Introduction to the philosophy of science".
 • Bostad, Inga (2018). "Jeg lever et liv som ligner deres - samtale med Jan Grue".
 • Bostad, Inga (2018). "The Philosophy of Human Rights".
 • Bostad, Inga (2018). ”To look around in wonder. Introduction to a new philosophy of pedagogy.”.
 • Bostad, Inga (2018). Utdanning for en bærekraftig fremtid? Skolens ansvar og muligheter.
 • Bostad, Inga (2018). Verdigrunnlaget i skolen. Dilemmaer i skvis mellom idealer, retorikk og hverdag.
 • Bostad, Inga (2018). Å se seg spørrende omkring..
 • Bostad, Inga (2016). Å sette kunnskapen inn i en sammenheng - dømmekraft for en ukjent framtid.
 • Kierulf, Anine & Bostad, Inga (2016). To damer og en te' - med Marina Nemat.
 • Kierulf, Anine & Bostad, Inga (2016). To damer og en te' - med Pierre de Vos.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Bostad, Inga & Kierulf, Anine (2015). Dultepiloten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(3), s 248- 257
 • Bostad, Inga & Kierulf, Anine (2015). To damer og en te' - med Cass Sunstein.
 • Bostad, Inga & Kierulf, Anine (2015). To damer og en te' - med Padre Melo.
 • Bostad, Inga (2014). Jeg er anerkjent, altså er jeg. StatpedMagasinet.  ISSN 1894-0919.  (2)
 • Bostad, Inga & Ognjenovic, Gorana (2014). Att sätta kunskap i ett sammanhang : reflektioner kring en ny pedagogisk filosofi, I: Anders Burman (red.),  Att växa som människa : om bildningens traditioner och praktiker.  Södertörns högskola.  ISBN 9789186069926.  Kapittel 2.  s 19 - 40
 • Bostad, Inga (2012). Retten til å være anderledes.
 • Bostad, Inga (2011). Filosofi og kjærlighet. Adornos kritikk av Kierkegaards Kjærlighetens gjerninger.
 • Bostad, Inga (2011). Hva er en god diplomat? dannelse og utdannelse.
 • Bostad, Inga (2011). Universitetene som danningsinstitusjon og dannelsens idehistorie.
 • Bostad, Inga (2010). Existensial Education and the quest for a moral disturbance.
 • Bostad, Inga (2010). Jeg reiser med meg selv - om Julia Kristeva og anderledeshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Bostad, Inga (2010). The University in contemporary society: What is the core of the university?.
 • Bostad, Inga (2009). Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre - innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Bostad, Inga & Jorde, Doris (2009). Et livslangt universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Jorde, Doris & Bostad, Inga (2009). Et engasjert Universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bostad, Inga (2008). En mors erfaringer - om møte med norsk helsevesen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(6), s 796- 796
 • Bostad, Inga (2006). Minibiografi: Omstridt: Bør oppdages"! Om Arne Næss. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (02) Vis sammendrag
 • Bostad, Inga (2005). Filosofien i KRL.
 • Bostad, Inga (2005). Veivalg for Universitetet i Oslo. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (2/3), s 59- 65
 • Bostad, Inga (2004). Tro eller tvil � en rekonstruksjon av filosofisk skeptisisme. Vis sammendrag
 • Bostad, Inga (2003). Filosofi til fjells. Foredrag over to dager om forholdet til naturen sett gjennom norsk filosofi, samt tur over Besseggen med innlagt foredrag på høyeste punkt om Levinas.
 • Bostad, Inga (2003). Hva er filosofi?.
 • Bostad, Inga (2003). Meningen inne i livet.
 • Bostad, Inga (2002). Arne Næss og norsk filosofi.
 • Bostad, Inga (2002). Den unge Arne Næss.
 • Bostad, Inga (2002). Moralfilosofiske betraktninger på menneskets situasjon og moderne materialteknologi.
 • Bostad, Inga (2002). Skeptisisme og moderne filosofi.
 • Bostad, Inga (2002). Tiden på tanken - begreper om tid, barn og tidspress.
 • Bostad, Inga (2002). myten Arne Næss.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. jan. 2018 13:04 - Sist endret 23. feb. 2021 17:34

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter