Inga Bostad

Bilde av Inga Bostad
English version of this page
Telefon +47 22842035
Mobiltelefon +47 93085191
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Inga Bostad er professor i filosofi ved Institutt for pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og professor 2 ved Arkitektur- og Designhøyskolen. Hun var direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet, UiO fra 2014-2017, prorektor ved Universitetet i Oslo for perioden 2009-2013 og Universitets første viserektor fra 2006-2009.

Bostad er leder av forskningsgruppen HumStud, humaniorastudier i pedagogikk, og leder av det komparative forskningsprosjektet NordEd (Den nordiske utdanningsmodellen).

Bakgrunn

 • Magister i filosofi, Universitet i Oslo: "Språk, kunnskap og tvil —en analyse av Wittgenstein's Über Gewissheit, (1989)
 • Dr.philos. Universitet i Oslo: "Tro eller tvil — en rekonstruksjon av filosofisk skeptisime", (2005)
 • Direktør, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet I Oslo (2014-2017)
 • Prorektor, Universitet i Oslo (valgt for perioden 2009-2013)
 • Viserektor, Universitet i Oslo (2006-2009)
 • Leder av "Bostadutvalget", regjeringsoppnevnt utvalg for ny formålsparagraf for opplæringen og barnehagen (2007-2008)
 • Professor i filosofi, UiO (2016-)
 • Professor 2 i filosofi, Arkitektur og designhøyskolen (2017-)
 • leder diverse Nokut komiteer for kvalitetssikring av UH-sektoren Norge (2019-)
 • Førsteamanuensis i filosofi, Universitet i Oslo (2005–)
 • Undervisningsansvarlig, Filosofisk institutt, Universitet i Oslo (2005-2006)
 • Universitetslektor, Høgskolen i Oslo: Lærerutdanningen (2004-2006)
 • Universitetslektor i filosofi, Universitetet i Oslo, (2000-2005)
 • Ansvarlig for etter- og videreutdanning i filosofi, Universitet i Oslo (2005–2006)
 • Ansvarlig for evalueringen av emner og undervisnings i Examen Philosophicum og medredaktør for nye lærebøker til ex.phil, Universitet i Oslo (2004-2005)
 • Universitetslektor, Universitet i Oslo, (1990-2005)
 • Koordinator for Ex. Phil. Universitet i Oslo, (2005–2006)
 • Forlagsredaktør for norsk og oversatt skjønnlitteratur, J.W. Cappelen forlag, (1992–1995)
 • Ansvarlig redaktør for Kritikkjournalen (tidsskrift for litteraturkritikk) (1987–1992)
 • Forlagssjef Aventura Forlag, (1995)
 • Invitert medlem av Utenriksdepartementets Dialogforum(The effects of Globalisation), (2002)
 • Gjesteforsker University of Calefornia, Berkeley (1997)
 • Koordinator. norsk-russisk filosofihistoriemed professor  Elena Kudriaschova Lomonosov University, Moscow (2004)

Verv

 • Valgt styremedlem Magna Charta Observatory, Governing Council (2019-2023) og medlem Executive committee of Magna Charta Observatory (2021-)
 • Styremedlem Norges Musikkhøyskole (2021-)
 • Styreleder Det Europeiske Wergelandsenteret (1.1.2021-)
 • Nestleder i styret Det Europeiske Wergelandsenteret (16.11.2016-31.12.2020)
 • Juryleder Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering (2016-)
 • redaksjonsmedlem Nytt Norsk Tidsskrift (2020-)
 • Rådsmedlem Global Advisory Board, Human Dignity and Humiliation studies (2010-)
 • Styremedlem (vara) Senter for studier av Holocaust og religiøse minoriteter (2013-)
 • Medlem Arne Næss Academic Advisory Council
 • Medlem av priskomiteen for Berit og Peter Wessel Zapffes fond (2013-)
 • Rådsmedlem i Den norske filosofifestivalen, ”På kanten" (2007-)
 • Styremedlem AHRI (Association of Human Rights Institutions) (2014-17)
 • Styremedlem Roskilde Universitet (1.5.2014-31.12.2016)
 • Styremedlem Det norske Wergelandsenteret (1.3.2014-16.11.2016)
 • Styremedlem LEVE (Levekår i utviklingsland), tverrfaglig satsningsområde, UiO (1.8.2014-31.12.15)
 • Medlem av KOMpakt (regjeringens konsultasjonsorgan i saker knyttet til næringslivets samfunnsansvar (2013-2015)
 • Leder av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitinger fond (2009-2017)
 • Rådsmedlem, "Zola-prisen" (til fremme av sivilt mot") (2014-2015)
 • Styreformann i Nicodemusuniversitetet (2007-2012)
 • Leder av Dannelsesutvalget - om dannelsesperspektiver i høyere utdanning. Nedsatt mai (2007 - 2009)
 • Leder av det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget, som har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen, og foreslått nye formål. (Fra 1.6.2006 til 8.6.2007)
 • Oslo poesifestival, styremedlem (1991 - 1995 og fra 2005 - 2007)
 • Samtiden, medlem redaksjonsrådet (2007- 2013)
 • Styremedlem Kunnskap Oslo (2019-2013)
 • Styreleder Arne Næss Chair for Global justice and the environment (2009-2011)
 • Styremedlem Arne Næss Chair for Global justice and the environment (2011-2013)
 • Styremedlem UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) (2010-2013)
 • Styremedlem i Partnerforum (samarbeidsnettverk mellom Handelshøyskolen Bi, UiO og statlig virksomhet (2009-2013)

Priser

Tildelt Beacon of Dignity Award 2013, Columbia University, New York og Human Dignity and Humiliation Studies

Emneord: Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Den nordiske utdanningsmodellenEx.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori

Publikasjoner

 • Bostad, Inga (2022). Kjærlighetens rytme. Philosophia og pedagogiske relasjoner. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 57(3-4), s. 160–168.
 • Bostad, Inga & Solberg, Mariann (2022). Rooms of togetherness: Nordic Ideals of Knowledge in Education. I Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette; Tveit, Sverre & Bostad, Inga (Red.), The Nordic Education Model in Context. Historical Developments and Current Renegotiations. Routledge. ISSN 9781032110462. s. 125–143.
 • Lie, Hanne Cathrine; Gerwing, Jennifer; Bondevik, Hilde; Bostad, Inga; Ellingsen, Dan-Mikael & Frühholz, Sascha [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Studying clinical communication through multiple lenses: The underused potential of inter-disciplinary collaborations. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2022.04.010.
 • Bostad, Inga (2022). An ethics of rhythm—reflections on justice and education. Ethics and Education. ISSN 1744-9642. doi: 10.1080/17449642.2022.2054559.
 • Bondevik, Hilde & Bostad, Inga (2021). Ut av hjemmet – inn i hjemmet. Når skole og hjem går sammen. I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 133–170.
 • Bostad, Inga (2021). Å kjenne seg hjemme og å være hjemme – i verden. I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 19–38.
 • Bostad, Inga (2021). Gratitude and Education. I Hytten, Kathy (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. ISSN 9780190264093. doi: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.1489.
 • Bostad, Inga (2021). Affected but not heard - democratic iterations and the restricted language of human rights. I Rosenthal, Edna; Bergua, Jose Angel & Lopez, Ivan (Red.), Aftershocks: Globalism and the Future of Democracy. The University of Zaragoza. s. 374–385.
 • Papastephanou, Marianna; Zembylas, Michalinos; Bostad, Inga; Oral, Sevget Benhur; Drousioti, Kalli & Kouppanou, Anna [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Philosophy of education in a new key: Education for justice now. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. doi: 10.1080/00131857.2020.1793539.
 • Bostad, Inga & Hessen, Dag Olav (2019). Learning and loving of nature in the Anthropocene. How to broaden science with curiosity and passion. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), s. 28–42. doi: 10.7146/spf.v8i1.113924. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bostad, Inga (2019). Takknemlighet. I Henriksen, Merete (Red.), Verdier i vår tid?. Dinamo Forlag. ISSN 9788280713322. s. 57–80.
 • Bostad, Inga (2018). Om det forunderlige - da tvilen tok for (for)undring. I Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (Red.), Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202572549. s. 162–179.
 • Bostad, Inga (2018). Distance/distance. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 169–179.
 • Bondevik, Hilde & Bostad, Inga (2017). Core principles in argumentation and understanding: hermeneutics and human rights. I Andreassen, Bård A.; Sano, Hans-Otto & McInerney-Lankford, Siobhán (Red.), Research Methods in Human Rights : a Handbook. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785367793. s. 68 –93. doi: 10.4337/9781785367793.00011.
 • Bostad, Inga (2016). Refleksjoner rundt rettighetsbegreper og rettighetsbegrensninger - om mangfold og det gode liv. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 33(4), s. 9–12.
 • Bostad, Inga & Hanisch, Halvor Melbye (2016). Rettighetsbegrepet på reisefot. Skiftende syn på likhet og frihet for personer med nedsatt funksjonsevne. I Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. s. 249–267.
 • Bostad, Inga (2016). Distance / Avstand. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 204–217.
 • Bostad, Inga & Hanisch, Halvor Melbye (2016). Freedom and disability rights: dependence, independence, and interdependence. Metaphilosophy. ISSN 0026-1068. 47(3), s. 371–384. doi: 10.1111/meta.12192.
 • Bostad, Inga (2016). Dannelsesridderi : med ånd og hånd for en ukjent fremtid. I Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (Red.), Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651684. s. 242–252.
 • Bostad, Inga & Fisher, Aled Dilwyn (2016). Curriculum and social change in education for a sustainable future? Ecophilosophy, critical inquiry and moral dilemmas. I Babaci-Wilhite, Zehlia (Red.), Human rights in language and STEM education: science, technology, engineering and mathematics. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-404-6. s. 71–90. doi: 10.1007/978-94-6300-405-3_5.
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (2015). Kjønn og feminisme i norsk filosofi - noen betraktninger. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 50(3-4), s. 129–148.
 • Bostad, Inga & Ottersen, Ole Petter (2014). Global presence, global responsibility and the global citizen. I Sterri, Aksel Braanen (Red.), Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Brill|Sense. ISSN 9789462099289. s. 1–3. doi: 10.1007/978-94-6209-929-6_1.
 • Bostad, Inga (2014). Den ukjente friheten - frihet, ansvar og annerledeshet. I Gullbekk, Svein Harald (Red.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. s. 53–61.
 • Bostad, Inga (2013). Spesialpedagogikk i praksis, et foreldreperspektiv. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 4–10.
 • Bostad, Inga (2013). Right to Education - for All? The Quest for a New Humanism in Globalisation. World Studies in Education. ISSN 1441-340X. 14(1), s. 7–16. doi: 10.7459/wse/14.1.02.
 • Bostad, Inga & Løvlie, Lars (2013). Education after 22nd july 2012. I Østern, Anna-Lena; Smith, Kari; Ryghaug, Torill; Krüger, Thorolf & Postholm, May Britt (Red.), Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0193-1. s. 53–77.
 • Bostad, Inga & Løvlie, Lars (2013). Deliberative democracy and moral disturbance. I Bergan, Sjur; Harkavy, Ira & Land, Hilligje van't (Red.), Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility. Council of Europe Publishing. ISSN 978-92-871-7537-3.
 • Bostad, Inga & Ranfelt, Åse (2012). Er steiner levende? Hva er det med filosofi og naturfag? Naturfag. ISSN 1504-4564. 1(13), s. 104–110.
 • Bostad, Inga (2012). Existential Education and the Quest for a New Humanism: How to Create Disturbances and Deeper Thinking in Schools and Universities? I Wikander, Lennart; Gustafsson, Christina & Riis, Ulla (Red.), Enlightenment, Creativity and Education: Polities, Politics, Performances. Brill|Sense. ISSN 978-9462090507. s. 45–61. doi: 10.1007/978-94-6209-052-1_3.
 • Bostad, Inga (2012). Filosofi og kjærlighet. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. s. 17–28.
 • Bostad, Inga & Ottersen, Ole Petter (2011). Dannelse i kryssild. I Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. s. 56–69.
 • Bostad, Inga (2011). The Life and Learning of Arne Naess: Scepticism as a Survival Strategy. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 54(1), s. 42–51. doi: 10.1080/0020174X.2011.542945.
 • Bostad, Inga (2010). Annerledeshet og frihet - den representative frihetens sårbarhet. I Engebretsen, Eivind; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia & Kristeva, Julia (Red.), Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205400788. s. 212–235.
 • Bostad, Inga (2009). Dannelse med tellekanter. Samtiden. ISSN 0036-3928. 2.
 • Bostad, Inga (2008). Synlige verdier og usynlig dobbeltmoral. I Leirvik, Oddbjørn Birger & Røthing, Åse (Red.), Verdier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01367-1. s. 139–159.
 • Bostad, Inga & Rabbås, Øyvind (2006). Menneskevitenskapene. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo. ISSN 8291670528. s. 183–197.
 • Bostad, Inga (2006). "Dialog og danning". I Bostad, Inga & Pettersen, Tove (Red.), Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Spartacus. ISSN 8230400229. s. 13–28.
 • Bostad, Inga (2006). "Filosofi som metode". I Bostad, Inga & Pettersen, Tove (Red.), Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Spartacus. ISSN 8230400229. s. 29–44.
 • Bostad, Inga (2006). Filosofiske problemers egenart. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 41(3), s. 185–197.
 • Bostad, Inga (2005). Er Descartes´drømmeargument noe som fortsatt bør holde filosofer våkne? Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. s. 158–168.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tröhler, Daniel; Bostad, Inga; Tveit, Sverre & Hörmann, Bernadette (2023). The Nordic Education Model in Context. Routledge. ISBN 9781032110462. 368 s.
 • Bostad, Inga; Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette & Tveit, Sverre (2022). The Nordic Education Model in Context. Ebook. Routledge. ISBN 978-1-003-21818-0. 368 s.
 • Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette; Tveit, Sverre & Bostad, Inga (2022). The Nordic Education Model in Context. Historical Developments and Current Renegotiations. Routledge. ISBN 9781032110462. 376 s.
 • Bostad, Inga (2021). Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi. Spartacus. ISBN 9788230403129.
 • Bostad, Inga (2021). Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi. Spartacus. ISBN 978-82-304-0291-7. 330 s.
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (2019). Dialog og danning. Spartacus. ISBN 9788230402405. 145 s.
 • Bostad, Inga (2017). Å se seg spørrende omkring : introduksjon til en ny pedagogisk filosofi. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205473409. 168 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2008). Filosofi og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISBN 9788291670553.
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (2006). Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Spartacus. ISBN 8230400229. 146 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2006). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo. ISBN 8291670528. 245 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2006). Exphil I. Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-53-6. 256 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2006). Exphil II. Tekster i etikk. Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-54-4. 193 s.
 • Bostad, Inga (2006). Søk! Spartacus. ISBN 978-82-430-0368-2. 191 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2004). Exphil II: Tekster i etikk. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISBN 82-91670-49-8. 189 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2004). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISBN 82-91670-46-3. 235 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2004). Exphil II: Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISBN 82-91670-47-1. 248 s.
 • Bostad, Inga & Rabbås, Øyvind (2004). menneskevitenskapene. Universitetet i Oslo, Unipub. ISBN 8291670463. 16 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bostad, Inga (2021). Introduksjon. I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 7–18.
 • Bostad, Inga & Kvamme, Ole Andreas (2019). Utdanning og bærekraft - noen filosofiske perspektiver. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), s. 1–6.
 • Bostad, Inga (2019). Takknemlig som filosofisk begrep.
 • Bostad, Inga (2019). “Affected but not heard – democratic iterations and the restricted language of human rights” .
 • Bostad, Inga (2019). Gender balance as norm criticism, gender blindness and diversity in Norwegian philosophy .
 • Bostad, Inga (2019). Seyla Benhabib - Et annet verdensborgerskap. Odin Lysaker i samtale med Inga Bostad. [Internett]. Cappelens upopulære podcast.
 • Bostad, Inga (2019). Takknemlighet. [Radio]. Verdibørsen, NRK.
 • Bostad, Inga (2018). Verdigrunnlaget i skolen. Dilemmaer i skvis mellom idealer, retorikk og hverdag .
 • Bostad, Inga (2018). Akademias dommer i Forsker Grand Prix.
 • Bostad, Inga (2018). "Introduction to the philosophy of science".
 • Bostad, Inga (2018). Utdanning for en bærekraftig fremtid? Skolens ansvar og muligheter.
 • Bostad, Inga (2018). Å se seg spørrende omkring.
 • Bostad, Inga (2018). Anderledeshet i filosofi og litteratur, samtale med Torvald Steen.
 • Bostad, Inga (2018). Conflicting traditions, ideals and concepts of knowledge in the Nordic countries education policies and practices.
 • Bostad, Inga (2018). "Jeg lever et liv som ligner deres - samtale med Jan Grue".
 • Bostad, Inga (2018). "The Philosophy of Human Rights".
 • Bostad, Inga (2018). "Introduction to a new philosophy of pedagogy.”.
 • Bostad, Inga (2018). ”To look around in wonder. Introduction to a new philosophy of pedagogy.”.
 • Kierulf, Anine & Bostad, Inga (2016). To damer og en te' - med Pierre de Vos.
 • Kierulf, Anine & Bostad, Inga (2016). To damer og en te' - med Marina Nemat.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bostad, Inga (2016). Å sette kunnskapen inn i en sammenheng - dømmekraft for en ukjent framtid.
 • Bostad, Inga & Kierulf, Anine (2015). To damer og en te' - med Padre Melo.
 • Bostad, Inga & Kierulf, Anine (2015). Dultepiloten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(3), s. 248–257.
 • Bostad, Inga & Kierulf, Anine (2015). To damer og en te' - med Cass Sunstein.
 • Bostad, Inga (2014). Jeg er anerkjent, altså er jeg. StatpedMagasinet. ISSN 1894-0919.
 • Bostad, Inga & Ognjenovic, Gorana (2014). Att sätta kunskap i ett sammanhang : reflektioner kring en ny pedagogisk filosofi. I Burman, Anders (Red.), Att växa som människa : om bildningens traditioner och praktiker. Södertörns högskola. ISSN 9789186069926. s. 19–40.
 • Bostad, Inga (2012). Retten til å være anderledes.
 • Bostad, Inga (2011). Universitetene som danningsinstitusjon og dannelsens idehistorie.
 • Bostad, Inga (2011). Filosofi og kjærlighet. Adornos kritikk av Kierkegaards Kjærlighetens gjerninger.
 • Bostad, Inga (2011). Hva er en god diplomat? dannelse og utdannelse.
 • Bostad, Inga (2010). Existensial Education and the quest for a moral disturbance.
 • Bostad, Inga (2010). The University in contemporary society: What is the core of the university?
 • Bostad, Inga (2010). Jeg reiser med meg selv - om Julia Kristeva og anderledeshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Jorde, Doris & Bostad, Inga (2009). Et engasjert Universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Bostad, Inga & Jorde, Doris (2009). Et livslangt universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bostad, Inga (2008). En mors erfaringer - om møte med norsk helsevesen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(6), s. 796–796.
 • Bostad, Inga (2006). Minibiografi: Omstridt: Bør oppdages"! Om Arne Næss. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bostad, Inga (2005). Veivalg for Universitetet i Oslo. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 59–65.
 • Bostad, Inga (2003). Hva er filosofi?
 • Bostad, Inga (2009). Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre - innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Universitetet i Oslo, Universitetsdirektørens kontor.
 • Bostad, Inga (2005). Filosofien i KRL. KRL-nettverket/Undervisningsdepartementet. http://www.krlnett.no/art/.
 • Bostad, Inga (2004). Tro eller tvil � en rekonstruksjon av filosofisk skeptisisme. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. jan. 2018 13:04 - Sist endret 16. des. 2021 15:03

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter