English version of this page

Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud)

Pedagogikken har dype røtter i kultur- og tekstvitenskapene, historie og filosofi. Forskergruppen HumStud bruker humanvitenskapenes analyseverktøy i sin forskning på pedagogiske fenomener.

Bildet kan inneholde: bok, utgivelse, font, bokomslag, elektrisk blå.

Humanistisk forskning i pedagogikk tar stadig opp nye tema og teorier i møte med aktuelle demokratiske og verdimessige utfordringer.Foto: Torill Strand

Forskergruppen

Vi utforsker epistemiske, etiske, estetiske, historiske og politiske aspekter ved pedagogiske mål, prosesser og institusjoner. Vår forskning reiser viktige grunnlagsspørsmål. Etablerte nøkkeltema er etisk-politisk dannelse, erkjennelse, vitenskapsteori og -historie om pedagogikk og utdanningsvitenskap, kunnskapsdannelse, kritisk tenkning, former for anerkjennelse, medborgerskap og verdensborgerskap, utdanningshistorie.

Med raske kunnskapsendringer og økende kulturell variasjon tar humanistisk forskning i pedagogikk stadig opp nye tema og teorier i møte med aktuelle demokratiske og verdimessige utfordringer.

Historiske, filosofiske og vitenskapsteoretiske analyser bidrar til at vi bedre forstår, kritiserer og begrunner pedagogisk virksomhet og utdanningsvitenskapelig forskning. Forskningsfeltet representerer et integrerende element i UV-fakultetets forskningsportefølje. Internasjonalt er "Foundations of Education", "Philosophy of Education", og "History of Education" aktuelle delområder innen humanistisk forskning innen pedagogikk.

Prosjekter

Undervisning

HumStud har et særlig ansvar for UV-fakultetets innføringskurs (UVExFac), masterprogrammet "Master i pedagogikk. Studieretning Utdanning, Danning og Oppvekst" og PhD kurset Political Philosophy of Education (UV9412) [kurset går annethvert år] men underviser også på følgende kurs, Danning og utdanning (PED1002), Motivasjon og læring (PED1010), Metode (PED1020), Barn og ungdom, oppvekst og opplæring (PED2202), Bachelorfordypning (PED3090), Danning og demokratisering (PED4303), Tekstanalyse (PED4031 og PED4305), Forskningsmetode og vitenskapsteori (PED4040) og kurs i vitenskapsteori for Ph.d (UV9002).

Forskere i gruppen deltar i undervisningen på bachelor om grunnlagstema og filosofiske og historiske spørsmål. Forskergruppen organiserer en del kurs og seminarer knyttet til IPEDs master i pedagogikk - allmenn studieretning, og kurs ved UV-fakultetets forskeropplæring.

Samarbeid

Forskergruppens medlemmer deltar aktivt i flere nasjonale, nordiske og internasjonale forskernettverk.

Reisestipend for mastergradsstudenter

Oppdateringer

For å motta informasjon om arrangement og nyheter kan du melde deg på forskergruppens nyhetsbrev. Kontakt inga.bostad@iped.uio.no

Publisert 17. sep. 2010 20:27 - Sist endret 21. sep. 2022 22:37