Elin Rødahl Lie

Bilde av Elin Rødahl Lie
English version of this page
Telefon +47 22855607
Rom 531
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Pedagogikk
 • Kjønn
 • Likestilling
 • Danning
 • Pedagogisk filosofi

Pågående aktiviteter

 • Likestilling tredje, fjerde eller femte akt? - En kritisk analyse av nordiske diskurser om kjønn og likestilling i skolen (PhD-prosjekt) 

Undervisning

Bakgrunn

 • MA i Pedagogikk, Institutt for pedagogikk, UiO
 • BA i kjønnsstudier, Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, UiO

 

Emneord: Pedagogikk, Kjønnsforskning, Danning, Pedagogisk filosofi, Likestilling

Publikasjoner

 • Lie, Elin Rødahl (2018). Å lykkes = Lykke? - Likestilling og "generasjon prestasjon", I: Moira Von Wright & Tone Kvernbekk (red.),  Barn og deres voksne.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572549.  13.  s 218 - 235

Se alle arbeider i Cristin

 • Beck, Eevi Elisabeth; Stalenget, Thale Kristin; Lie, Elin Rødahl & Steier, Rolf (2020). Being and Not-Being at NERA. Towards Research Practices Responsive to Planetary Capacity.
 • Lie, Elin Rødahl (2019). Inclusion as Invitation? - When Unhappiness is not the endpoint.
 • Lie, Elin Rødahl (2018). Evalueringsrapport «FadderPluss» - Et læringsmiljøprosjekt rettet mot 1. semester, Bachelor i Pedagogikk – Høst 2017.
 • Lie, Elin Rødahl & Landfald, Ørjan Flygt (2017). «FadderPluss» - Erfaring fra studiestart BA i pedagogikk.
 • Lie, Elin Rødahl; Sivesind, Kirsten & Landfald, Ørjan Flygt (2017). Medierende betingelser for læring og danning: et pedagogisk forsknings- og utviklingsprosjekt.
 • Lie, Elin Rødahl (2016). Examen facultatum – utdanningsvitenskapelig variant – Evalueringsrapport Høst 2015.
 • Lie, Elin Rødahl (2016). Kjønn. feminisme og likestilling, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kap 31.  s 377 - 389
 • Lie, Elin Rødahl (2016). Pedagogikk og politikk - Kan Hannah Arendt hjelpe oss å forstå forholdet mellom pedagogikk og politikk i dag?.
 • Lie, Elin Rødahl (2015). Education and the Political - What is the relationship between education and the political in todays (global) world?.
 • Lie, Elin Rødahl (2015). Experiencing Democracy – can Democratic Iterations Illuminate Educational Potential?.
 • Lie, Elin Rødahl (2014). Likestilling som danning - kan Gert Biesta kaste nytt lys på likestillingsbegrepet i skolen?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. des. 2017 10:54 - Sist endret 10. mars 2020 14:18