Elin Rødahl Lie

Doctoral Research Fellow - Department of Education
Image of Elin Rødahl Lie
Norwegian version of this page
Phone +47 22855607
Room 531
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Education
 • Gender
 • Feminist theory
 • Bildung
 • Philosophy of Education

Current activities

 • Gender Equality, third, fourth or fifth act? - A critical analysis of Nordic educational discourses on gender equality (PhD-project)

Teaching

Background

 • MA, Education, Department of Education, UiO
 • BA, Interdisciplinary Gender Studies, Centre for Gender Research, UiO
Tags: Education, Bildung

Publications

 • Lie, Elin Rødahl (2018). Å lykkes = Lykke? - Likestilling og "generasjon prestasjon", I: Moira Von Wright & Tone Kvernbekk (red.),  Barn og deres voksne.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572549.  13.  s 218 - 235

View all works in Cristin

 • Beck, Eevi Elisabeth; Stalenget, Thale Kristin; Lie, Elin Rødahl & Steier, Rolf (2020). Being and Not-Being at NERA. Towards Research Practices Responsive to Planetary Capacity.
 • Lie, Elin Rødahl (2019). Inclusion as Invitation? - When Unhappiness is not the endpoint.
 • Lie, Elin Rødahl (2018). Evalueringsrapport «FadderPluss» - Et læringsmiljøprosjekt rettet mot 1. semester, Bachelor i Pedagogikk – Høst 2017.
 • Lie, Elin Rødahl & Landfald, Ørjan Flygt (2017). «FadderPluss» - Erfaring fra studiestart BA i pedagogikk.
 • Lie, Elin Rødahl; Sivesind, Kirsten & Landfald, Ørjan Flygt (2017). Medierende betingelser for læring og danning: et pedagogisk forsknings- og utviklingsprosjekt.
 • Lie, Elin Rødahl (2016). Examen facultatum – utdanningsvitenskapelig variant – Evalueringsrapport Høst 2015.
 • Lie, Elin Rødahl (2016). Kjønn. feminisme og likestilling, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kap 31.  s 377 - 389
 • Lie, Elin Rødahl (2016). Pedagogikk og politikk - Kan Hannah Arendt hjelpe oss å forstå forholdet mellom pedagogikk og politikk i dag?.
 • Lie, Elin Rødahl (2015). Education and the Political - What is the relationship between education and the political in todays (global) world?.
 • Lie, Elin Rødahl (2015). Experiencing Democracy – can Democratic Iterations Illuminate Educational Potential?.
 • Lie, Elin Rødahl (2014). Likestilling som danning - kan Gert Biesta kaste nytt lys på likestillingsbegrepet i skolen?.

View all works in Cristin

Published Dec. 7, 2017 10:56 AM - Last modified Mar. 10, 2020 2:17 PM