Eevi Elisabeth Beck

Bilde av Eevi Elisabeth Beck
English version of this page
Telefon +47 22854259
Rom 4361
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

For mer informasjon, vennligst gå til Eevi Elisabeth Becks presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, vitenskaps- og kunnskapssosiologi, Universitetspedagogikk

Publikasjoner

 • Keinänen, Mia O. & Beck, Eevi Elisabeth (2017). Wandering intellectuals: establishing a research agenda on gender, walking, and thinking [Intelectuales en camino: establecer una agenda sobre género, caminar y pensar]. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography.  ISSN 0966-369X.  24(4), s 515- 533 . doi: 10.1080/0966369X.2017.1314940 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2016). Hva er viktigst innenfor mitt fagområde? 'Universell utforming' av undervisning som kreativ stimulans, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  kapittel 12.  s 210 - 230
 • Beck, Eevi Elisabeth (2016). Thundering Silence: On Death, Fear, Science, In Geoffrey C. Bowker; Stefan Timmermans; Adele E. Clarke & Ellen Balka (ed.),  Boundary Objects and Beyond. Working with Leigh Star.  MIT Press.  ISBN 9780262029742.  chapter 22.  s 435 - 457 Vis sammendrag
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas; Karseth, Berit & Beck, Eevi Elisabeth (2016). Educating for Professional Responsibility: From Critical Thinking to Deliberative Communication, or Why Critical Thinking Is Not Enough, In Franziska Trede & Celina McEwen (ed.),  Educating the Deliberate Professional.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-32956-7.  Kap 3.  s 29 - 44
 • Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly & Fremstad, Ester (2015). When mere knowledge is not enough: The potential of bildung as self-determination, co-determination and solidarity. Higher Education Research and Development.  ISSN 0729-4360.  34(3), s 445- 457 . doi: 10.1080/07294360.2014.973373 Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2011). Computers in education: What for? :. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (Special), s 282- 294
 • Beck, Eevi Elisabeth & Jamissen, Grete (2011). Cultivating Collective Reflection over Experiences of Teaching with ICT. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(1-2), s 22- 35 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2009). Technologie w spoleczenstwie: Wplyw edukacji na stymulowanie krytycznej swiadomosci?, I: Bronislaw Siemieniecki; Urzula Zeglen; Dorota Siemieniecka; Daniel Kawa; Kazimierz Kotlarski & Waldemar Skrzypczak (red.),  Kognitywistyka i media w edukacji.  Wydawnictwu Adam Marszalek.  ISBN 978-83-7611-412-5.  Media a kognitywistyka.  s 41 - 60
 • Beck, Eevi Elisabeth & Øgrim, Leikny (2009). Bruke, forstå, forandre: Hva trenger elever lære om IKT?, I: Svein Østerud (red.),  Enter. Veien mot en IKT-didaktikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39656-2.  kap. 9.  s 174 - 190
 • Beck, Eevi Elisabeth; Øgrim, Leikny & Sandvik, Margareth (2007). Responsible Design for Children: Whose Responsibility? [Reprint of paper published in 2005], In Dorota Siemieniecka-Gogolin & Harald Nilsen (ed.),  ICT in Educational Context: Exchanging knowledge between Czech, Norway and Poland.  Høgskolen i Nesna.  ISBN 9788275691697.  artikkel.  s 4 - 13 Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2006). Inn i varmen: Universell utforming av undervisning, I: Helge Ivar Strømsø; Per Lauvås & Kirsten Hofgaard Lycke (red.),  Når læring er det viktigste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-24988-0.  Kapittel 12.  s 195 - 211
 • Beck, Eevi Elisabeth (2006). Teknologier i samfunnet: Hvordan kan utdanning stimulere kritisk bevissthet?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  90(4), s 316- 331
 • Beck, Eevi Elisabeth (2005). Learning Management Systems: The Need for Critical Analyses, In Olav W. Bertelsen; Niels Olof Bouvin; Peter G. Krogh & Morten Kyng (ed.),  Critical Computing - Between Sense and Sensibility. Proceedings of The Fourth Decennial Aarhus Conference, August 20-24, 2005, Aarhus, Denmark.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 1-59593-203-8.  Short Paper.  s 173 - 176
 • Beck, Eevi Elisabeth; Øgrim, Leikny & Sandvik, Margareth (2005). Responsible Design for Children: Whose Responsibility?, In Olav W. Bertelsen; Niels Olof Bouvin; Peter G. Krogh & Morten Kyng (ed.),  Critical Computing - Between Sense and Sensibility. Proceedings of The Fourth Decennial Aarhus Conference, August 20-24, 2005, Aarhus, Denmark.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 1-59593-203-8.  Short Paper.  s 153 - 156
 • Beck, Eevi Elisabeth; Madon, Shirin & Sahay, Sundeep (2004). On the Margins of the "Information Society": A Comparative Study of Mediation. The Information Society.  ISSN 0197-2243.  20(4), s 279- 290 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Beck, Eevi Elisabeth; Stalenget, Thale Kristin; Lie, Elin Rødahl & Steier, Rolf (2020). Being and Not-Being at NERA. Towards Research Practices Responsive to Planetary Capacity.
 • Beck, Eevi Elisabeth & Ebeltoft, Nini (2019). Teaching in Higher Education: Entangled Materialities, Articulations and Disarticulations.
 • Wehmeier, Silvia & Beck, Eevi Elisabeth (2019). Does a brief mindfulness practice in Chemistry lectures affect the experience of flow? [poster]. Vis sammendrag
 • Wehmeier, Silvia & Beck, Eevi Elisabeth (2019). Does a brief mindfulness practice in lectures affect the experience of flow? [Short Paper]. Vis sammendrag
 • Steier, Rolf & Beck, Eevi Elisabeth (2018). Presence and Meaning Making.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2017). Hjelpe elevene utvikle sine ideer til problemstillinger.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2016). Undring, handlingsrom og teknodemokratiske potensialer. Hva vil vi med IKT, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 4, kapittel 6.  s 388 - 402 Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2015). Intervjuobjekt, tema: å lære barn bli kritiske mediebrukere.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2015). Researching for Change: Letting Go When I Can. Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2015). Ånden i laptop-en. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Beck, Eevi Elisabeth & Strømsø, Helge Ivar (2015). FUP – selvevaluering av konsultasjonsressursen 2012-2014.
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014, 27. oktober). Digital demens. [TV].  NRK Nyhetsredaksjonen/Aktuelt.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014, 04. november). Moser rister på hodet av digital demens-debatten. [Internett].  universtitetsavisa.no.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014, 29. oktober). Nei, barnet ditt får ikke "digital demens" av å bruke Ipad.  dagbladet.no.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014, 06. september). Nettbrett i skolen. [TV].  NRK Nyhetsredaksjonen/Lørdagsrevyen.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014, 17. januar). Tellekantenes tyranni.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2013). Academics’ suffering: teaching and researching from the heart.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2013). Auto-Ethnography for studying fear and non-fear in the production of science: Some challenges.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2013). When Walking is Just Walking (or Almost).
 • Keinanen, Mia O. & Beck, Eevi Elisabeth (2013). As "sitting is killing us" - how come sitting is not "killing" the meditators?.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2012). A Body Academic.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2012). What (inter)disciplinarity? What do demarcations do?.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2011). Marginalisering i kunnskapssamfunnet.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2011). Thundering Silence: Residuality and theory.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2010). Åpent brev til NAV. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 21 Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth & Jamissen, Grete (2010). Fra Civic Intelligence til Digital kompetanse. Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2006). Experience-Based Faculty Development Seminars. Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth & Grønli, May Lisbeth (2006). IKT og demokrati: Kan teknologiundervisning styrke elevers kritiske bevissthet?.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Hatlevik, Ove Edvard & Stokke, Mona Helene (2006). Experience-Based Faculty Development Seminars. Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth; Øgrim, Leikny & Johannesen, Monica (2006). Teknologiutvikling som læringsarena for deltakelse i demokrati. Vis sammendrag
 • Beck, Eevi Elisabeth (2006). Tanker rundt elevers erfaringer med å mestre og påvirke datateknologi. Tidsskriftet Steinerskolen.  ISSN 0332-625X.  (4), s 44- 45
 • Beck, Eevi Elisabeth & Utheim, Anna T. (2006). “We Have Several Bridges to Build:” Lecturer and student perceptions of theory-based and placement-based learning of teaching.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2005). Learning Management Systems: The Need for Critical Analyses.
 • Øgrim, Leikny & Beck, Eevi Elisabeth (2005). Responsible Design for Children: Whose Responsibility?.
 • Øgrim, Leikny & Beck, Eevi Elisabeth (2004). Between Special Interest and a Social Duty: Reflections on Teachers and ICTs. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2010 15:30 - Sist endret 20. juli 2021 20:45