Eevi Elisabeth Beck

Bilde av Eevi Elisabeth Beck
English version of this page
Telefon +47 22854259
Rom 4361
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

For mer informasjon, vennligst gå til Eevi Elisabeth Becks presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, vitenskaps- og kunnskapssosiologi, Universitetspedagogikk

Publikasjoner

 • Keinänen, Mia O. & Beck, Eevi Elisabeth (2017). Wandering intellectuals: establishing a research agenda on gender, walking, and thinking [Intelectuales en camino: establecer una agenda sobre género, caminar y pensar]. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography. ISSN 0966-369X. 24(4), s. 515–533. doi: 10.1080/0966369X.2017.1314940 Fulltekst i vitenarkiv
 • Beck, Eevi Elisabeth (2016). Thundering Silence: On Death, Fear, Science. I Bowker, Geoffrey C.; Timmermans, Stefan; Clarke, Adele E. & Balka, Ellen (Red.), Boundary Objects and Beyond. Working with Leigh Star . MIT Press. ISSN 9780262029742. s. 435–457.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas; Karseth, Berit & Beck, Eevi Elisabeth (2016). Educating for Professional Responsibility: From Critical Thinking to Deliberative Communication, or Why Critical Thinking Is Not Enough. I Trede, Franziska & McEwen, Celina (Red.), Educating the Deliberate Professional. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-32956-7. s. 29–44. doi: 10.1007/978-3-319-32958-1
 • Beck, Eevi Elisabeth (2016). Hva er viktigst innenfor mitt fagområde? 'Universell utforming' av undervisning som kreativ stimulans. I Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (Red.), Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-52728-0. s. 210–230.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly & Fremstad, Ester (2015). When mere knowledge is not enough: The potential of bildung as self-determination, co-determination and solidarity. Higher Education Research and Development. ISSN 0729-4360. 34(3), s. 445–457. doi: 10.1080/07294360.2014.973373
 • Beck, Eevi Elisabeth & Jamissen, Grete (2011). Cultivating Collective Reflection over Experiences of Teaching with ICT. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 6(1-2), s. 22–35. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beck, Eevi Elisabeth (2011). Computers in education: What for? :. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. s. 282–294.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2009). Technologie w spoleczenstwie: Wplyw edukacji na stymulowanie krytycznej swiadomosci? I Siemieniecki, Bronislaw; Zeglen, Urzula; Siemieniecka, Dorota; Kawa, Daniel; Kotlarski, Kazimierz & Skrzypczak, Waldemar (Red.), Kognitywistyka i media w edukacji. Wydawnictwu Adam Marszalek. ISSN 978-83-7611-412-5. s. 41–60.
 • Beck, Eevi Elisabeth & Øgrim, Leikny (2009). Bruke, forstå, forandre: Hva trenger elever lære om IKT? I Østerud, Svein (Red.), Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39656-2. s. 174–190.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Øgrim, Leikny & Sandvik, Margareth (2007). Responsible Design for Children: Whose Responsibility? [Reprint of paper published in 2005]. I Siemieniecka-Gogolin, Dorota & Nilsen, Harald (Red.), ICT in Educational Context: Exchanging knowledge between Czech, Norway and Poland. Høgskolen i Nesna. ISSN 9788275691697. s. 4–13.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2006). Teknologier i samfunnet: Hvordan kan utdanning stimulere kritisk bevissthet? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 90(4), s. 316–331.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2006). Inn i varmen: Universell utforming av undervisning. I Strømsø, Helge Ivar; Lauvås, Per & Lycke, Kirsten Hofgaard (Red.), Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-24988-0. s. 195–211.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Øgrim, Leikny & Sandvik, Margareth (2005). Responsible Design for Children: Whose Responsibility? I Bertelsen, Olav W.; Bouvin, Niels Olof; Krogh, Peter G. & Kyng, Morten (Red.), Critical Computing - Between Sense and Sensibility. Proceedings of The Fourth Decennial Aarhus Conference, August 20-24, 2005, Aarhus, Denmark. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 1-59593-203-8. s. 153–156.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2005). Learning Management Systems: The Need for Critical Analyses. I Bertelsen, Olav W.; Bouvin, Niels Olof; Krogh, Peter G. & Kyng, Morten (Red.), Critical Computing - Between Sense and Sensibility. Proceedings of The Fourth Decennial Aarhus Conference, August 20-24, 2005, Aarhus, Denmark. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 1-59593-203-8. s. 173–176.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Madon, Shirin & Sahay, Sundeep (2004). On the Margins of the "Information Society": A Comparative Study of Mediation. The Information Society. ISSN 0197-2243. 20(4), s. 279–290.

Se alle arbeider i Cristin

 • Beck, Eevi Elisabeth (2021). - Mindre frihet til lærerne. [Avis]. Klassekampen.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Stalenget, Thale Kristin; Lie, Elin Rødahl & Steier, Rolf (2020). Being and Not-Being at NERA. Towards Research Practices Responsive to Planetary Capacity.
 • Wehmeier, Silvia & Beck, Eevi Elisabeth (2019). Does a brief mindfulness practice in Chemistry lectures affect the experience of flow? [poster].
 • Wehmeier, Silvia & Beck, Eevi Elisabeth (2019). Does a brief mindfulness practice in lectures affect the experience of flow? [Short Paper].
 • Beck, Eevi Elisabeth & Ebeltoft, Nini (2019). Teaching in Higher Education: Entangled Materialities, Articulations and Disarticulations.
 • Steier, Rolf & Beck, Eevi Elisabeth (2018). Presence and Meaning Making.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2017). Hjelpe elevene utvikle sine ideer til problemstillinger.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2016). [translation of title for information for English speakers:] Wonder, Technical Agency and Technodemocratic Potential: What do we want from ICTs? I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 388–402.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2015). Intervjuobjekt, tema: å lære barn bli kritiske mediebrukere.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2015). Ånden i laptop-en. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2015). Researching for Change: Letting Go When I Can.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014). Digital demens. [TV]. NRK Nyhetsredaksjonen/Aktuelt.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014). Nettbrett i skolen. [TV]. NRK Nyhetsredaksjonen/Lørdagsrevyen.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014). Nei, barnet ditt får ikke "digital demens" av å bruke Ipad. [Avis]. dagbladet.no.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014). Tellekantenes tyranni. [Avis]. Morgenbladet.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2014). Moser rister på hodet av digital demens-debatten. [Internett]. universtitetsavisa.no.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2013). When Walking is Just Walking (or Almost).
 • Keinanen, Mia O. & Beck, Eevi Elisabeth (2013). As "sitting is killing us" - how come sitting is not "killing" the meditators?
 • Beck, Eevi Elisabeth (2013). Auto-Ethnography for studying fear and non-fear in the production of science: Some challenges.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2012). A Body Academic.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2012). What (inter)disciplinarity? What do demarcations do?
 • Beck, Eevi Elisabeth (2011). Marginalisering i kunnskapssamfunnet.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2011). Thundering Silence: Residuality and theory.
 • Beck, Eevi Elisabeth & Jamissen, Grete (2010). Fra Civic Intelligence til Digital kompetanse.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2010). Åpent brev til NAV. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–21.
 • Beck, Eevi Elisabeth & Utheim, Anna T. (2006). “We Have Several Bridges to Build:” Lecturer and student perceptions of theory-based and placement-based learning of teaching.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2006). Tanker rundt elevers erfaringer med å mestre og påvirke datateknologi. Tidsskriftet Steinerskolen. ISSN 0332-625X. s. 44–45.
 • Beck, Eevi Elisabeth (2006). Experience-Based Faculty Development Seminars.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Hatlevik, Ove Edvard & Stokke, Mona Helene (2006). Experience-Based Faculty Development Seminars.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Øgrim, Leikny & Johannesen, Monica (2006). Teknologiutvikling som læringsarena for deltakelse i demokrati.
 • Beck, Eevi Elisabeth & Grønli, May Lisbeth (2006). IKT og demokrati: Kan teknologiundervisning styrke elevers kritiske bevissthet?
 • Øgrim, Leikny & Beck, Eevi Elisabeth (2005). Responsible Design for Children: Whose Responsibility?
 • Beck, Eevi Elisabeth (2005). Learning Management Systems: The Need for Critical Analyses.
 • Øgrim, Leikny & Beck, Eevi Elisabeth (2004). Between Special Interest and a Social Duty: Reflections on Teachers and ICTs.
 • Beck, Eevi Elisabeth & Strømsø, Helge Ivar (2015). FUP – selvevaluering av konsultasjonsressursen 2012-2014. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester & Stensaker, Bjørn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2010 15:30 - Sist endret 20. juli 2021 20:45