English version of this page

Plastisitetens pedagogikk (ph.d- prosjekt) (avsluttet)

Prosjekt med vekt på hvordan plastisitetsbegrepet til Catherine Malabou kan bidra til å bevege pedagogisk filosofi fremover.

Om prosjektet

Doktorgradsprosjektet er en studie av hvordan Catherine Malabous filosofi, med særlig vekt på plastisitetsbegrepet hennes, kan bidra til å bevege pedagogisk filosofi fremover. Hogstad foreslår at grunnlaget for den tradisjonelle danningsdiskusjonen, med sitt fokus på utviklingen av det politiske, deliberative og tenkende selvet, bør revurderes. Det er på tide å ta inn over seg de vitenskapelige og filosofiske grunnene til å se kroppslig og tankemessig utvikling som to sider av samme sak, og at beskaffenheten og relasjonen mellom dem er grunnleggende plastisk. Prosjektet er et bidrag til å forstå mennesket som et fritt, biologisk vesen, og denne forståelsen utgjør fundamentet for en ny måte å tenke danning på – en plastisitetens pedagogikk.

Avhandlingen kan leses her: https://www.duo.uio.no/handle/10852/81804

Publisert 26. apr. 2016 11:43 - Sist endret 20. okt. 2021 14:51