Deltakere i Plastisitetens pedagogikk (ph.d- prosjekt)

Navn Telefon E-post Emneord
Kjetil Horn Hogstad Universitetslektor +47 22844883 k.h.hogstad@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Danning, Ontologi