Narrativer i pedagogisk forskning

Narrative tilnærmingsmåters styrker og svakheter.

Om prosjektet

Narrative tilnærmingsmåter blir stadig mer populære i (empirisk) forskning, og det er derfor viktig å identifisere deres styrker og svakheter slik at deres rolle, muligheter og begrensninger i samfunnsvitenskapelig forskning mer allment kan vurderes. Prosjektet er primært epistemologisk, med vekt på temaer som narrativer som representasjonsform, retrospeksjonens effekter, narrativ sannhet, mm. 

Forskningsart

Grunnforskning og vitenskapsteori 

 

Publisert 5. okt. 2010 12:04 - Sist endret 9. mai 2018 12:14