Nytt blikk på gamle problemer

Et filosofisk prosjekt om tilbakevendende problemer og synspunkter i pedagogisk tenkning.

Om prosjektet

Dette prosjektet er en (løselig) oppfølging av prosjektet "Pedagogisk teoridannelse". Det vil gi nye blikk på gamle, tilbakevendende problemer og synspunkter i pedagogisk tenkning. Blant temaene som skal tas opp er bruk og misbruk av typologier, dikotomier, hva pedagogiske fakta kan sies å være og tilfeldighetenes rolle. Prosjektet er filosofisk.

Forskningsart

Grunnforskning og vitenskapsteori

Publisert 27. sep. 2010 20:51 - Sist endret 29. okt. 2010 14:03