Deltakere i Nytt blikk på gamle problemer

Navn Telefon E-post Emneord
Tone Kvernbekk Professor, stedfortredende instituttleder og undervisningsleder +47-22858164 tone.kvernbekk@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogisk filosofi