Laura Isabelle Hultberg

Bilde av Laura Isabelle Hultberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er interessert i forholdet mellom utdanning, politikk og økologi, og skolens rolle i møte med klimakrisen. I mitt doktorgradsprosjekt utforsker jeg dette ved å se på implementeringen av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) i den norske konteksten, både på politisk nivå og i utdanningspraksis. Jeg er særlig interessert i og inspirert av øko-marxisme, sosial reproduksjonsteori, teorier om post-politikk samt kritisk pedagogikk og didaktikk.

Undervisning

PPU3510D Geografididaktikk
PPU3510D Samfunnsfagdidaktikk

Bakgrunn

Master med lektorkompetanse i humaniora og samfunnsfag, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo, 2020

Bachelor i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2019

Verv

Vara styremedlem, Norges sosiale forum 

Emneord: utdanning for bærekraft, Kritisk pedagogikk, Demokrati, Geografididaktikk, Samfunnsfagdidaktikk, Øko-marxisme, Post-politikk, Historisk materialisme

Publikasjoner

  • Hultberg, Laura Isabelle (2019). Bokomtale: Feminism for the 99%: A manifesto. Gnist- Marxistisk tidsskrift.  ISSN 2535-3195.
  • Hultberg, Laura Isabelle (2019). Marx og fagfornyelsens kritiske potensial. RadikalPortal.
Publisert 23. okt. 2020 14:38 - Sist endret 16. juni 2021 10:28