Laura Isabelle Hultberg

Bilde av Laura Isabelle Hultberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er opptatt av forholdet mellom utdanning og politikk, og særlig skolens og utdanningens rolle i å skape endring i møte med klimakrisen. I mitt doktorgradsprosjekt utforsker jeg implementeringen av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) i den norske skolen, både i utdanningspraksis og på politisk nivå, med et særlig fokus på geografi og samfunnsfag. Jeg er interessert i kritisk pedagogikk og didaktikk, øko-marxisme og teorier om det post-politiske. 

Undervisning

PPU3510D Geografididaktikk
PPU3510D Samfunnsfagdidaktikk

Bakgrunn

Master med lektorkompetanse i humaniora og samfunnsfag, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo, 2020

Bachelor i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2019

Verv

 

Emneord: utdanning for bærekraft, Kritisk pedagogikk, Demokrati, Geografididaktikk, Samfunnsfagdidaktikk, Øko-marxisme, Post-politikk, Historisk materialisme

Publikasjoner

  • Hultberg, Laura Isabelle (2021). Klimakrisen må forstås som en kamp mellom samfunnsklassene. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
  • Hultberg, Laura Isabelle (2021). Økosorg: Angsten for det politiske . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
  • Hultberg, Laura Isabelle (2019). Marx og fagfornyelsens kritiske potensial. RadikalPortal.
  • Hultberg, Laura Isabelle (2019). Bokomtale: Feminism for the 99%: A manifesto. Gnist- Marxistisk tidsskrift. ISSN 2535-3195.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. okt. 2020 14:38 - Sist endret 18. jan. 2022 00:16