Skole i verden

Skole i verden er et konsept og et nettverk for samarbeid på tvers av norsk skole og aktører utenfor skolen, som nærmiljøaktører og næringsliv. Nettverket har fokus på bærekraftig utvikling.

Elever på sykkeltur. Illustrasjonsbilde.

Foto: Alfredo J. Gil/UiO.

Om prosjektet

Det finnes mange eksempler på innovative initiativer i norsk skole, som tar sikte på å endre og forbedre hvordan det undervises om samfunnsrelevante spørsmål i skolen. SiV-nettverket har som ambisjon å støtte samarbeid om slik innovasjon. Prosjektet bygger på og videreutvikler erfaringer og verktøy fra prosjektet Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS).

Mål

Målet fro SiV-nettverket er å etablere:

  • En digital plattform for formidling og samarbeid mellom skoler og aktører utenfor skolen.
  • Møteplasser der skoler og forskere kan dele erfaringer fra bærekraftige utviklingsprosjekter, som involverer samarbeid med lokalsamfunn.
  • Midler for å støtte bærekraftige utviklingsprosjekter, som involverer samarbeid mellom skoler og lokalsamfunn.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), som prosjektnummer 322653.

Samarbeid

Samarbeidspartnere som har bidratt til å etablerer nettverket inkluderer:

Publikasjoner

  • Knain, Erik; Jornet Gil, Alfredo; Smørdal, Ole & Sæther, Elin (2022). Nøkkelen FNs klimapanel ikke snakker om. Klassekampen. ISSN 0805-3839.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2022 10:51 - Sist endret 30. sep. 2022 10:51