Erik Knain

Bilde av Erik Knain
English version of this page
Telefon 004722858252
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo

Faglige interesser

Knain forsker på Skole i verden (open schooling) med fokus på tverrfaglig undervisning og bærekraftig utvikling. Han leder prosjektet Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS), finansiert av H2020, 2019-2022 som utvikler og undersøker undervisning i lokale skolenettverk i seks europeiske land som arbeider med å skape endring i lokale utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling.

Knains forskning handler også om grunnleggende ferdigheter i naturfag, med hovedfokus på multimodalte tekster og samhandling med visuelle uttrykk. En sentral forskningsinteresse er også utforskende arbeidsmåter i naturfag.

Knain ledet prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE), finansiert av Forskningsrådet (2016-2019), hvor vi arbeider med å utvikle bruk av visuelle uttrykk i naturfag, for eksempel bilder, diagrammer, grafer, og simuleringer.

Knain ledet også prosjektet "Elever som forskere i naturfag" (ElevForsk), finansiert av forskningsrådet (2007-2012). Her ble utforskende arbeidsmåter i utviklet i samarbeid med lærere og analysert.

Undervisning

Lektorprogrammet - realfag

Praktisk pedagogisk utdanning

Bakgrunn

  • Professor i naturfagdidaktikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidl. Universitetet for miljø- og biovitenskap), Institutt for matematisk realfag og teknologi, Seksjon for læring og lærerutdanning 2004-2007. Førsteamanuensis 2004-2007.
  • Post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) 2002-2005
  • Dr. scient, Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), 1999. Avhandlingens tittel: “Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av læreboker for Natur- og miljøfag i et allmenndannelsesperspektiv»
  • Lektor (PPU) 1993, Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS).
  • Hovedfag i astronomi 1991, Universitetet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk

Priser

H. M. Kongens gullmedalje 2001
 

 

Emneord: Sustainability education, Inquiry-based learning, Socio-scientific issues, scientific literacy, Naturfagdidaktikk, Klasseromsforskning
Publisert 6. feb. 2015 14:33 - Sist endret 4. aug. 2021 15:58