Erik Knain

Bilde av Erik Knain
English version of this page
Telefon +47 22858252
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Knain forsker på Skole i verden (open schooling) med fokus på tverrfaglig undervisning og bærekraftig utvikling. Han leder prosjektet Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS), finansiert av H2020, 2019-2022 som utvikler og undersøker undervisning i lokale skolenettverk i seks europeiske land som arbeider med å skape endring i lokale utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling.

Knains forskning handler også om grunnleggende ferdigheter i naturfag, med hovedfokus på multimodalte tekster og samhandling med visuelle uttrykk. En sentral forskningsinteresse er også utforskende arbeidsmåter i naturfag.

Knain ledet prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE), finansiert av Forskningsrådet (2016-2019), hvor vi arbeider med å utvikle bruk av visuelle uttrykk i naturfag, for eksempel bilder, diagrammer, grafer, og simuleringer.

Knain ledet også prosjektet "Elever som forskere i naturfag" (ElevForsk), finansiert av forskningsrådet (2007-2012). Her ble utforskende arbeidsmåter i utviklet i samarbeid med lærere og analysert.

Undervisning

Lektorprogrammet - realfag

Praktisk pedagogisk utdanning

Bakgrunn

 • Professor i naturfagdidaktikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidl. Universitetet for miljø- og biovitenskap), Institutt for matematisk realfag og teknologi, Seksjon for læring og lærerutdanning 2004-2007. Førsteamanuensis 2004-2007.
 • Post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) 2002-2005
 • Dr. scient, Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), 1999. Avhandlingens tittel: “Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av læreboker for Natur- og miljøfag i et allmenndannelsesperspektiv»
 • Lektor (PPU) 1993, Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS).
 • Hovedfag i astronomi 1991, Universitetet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk

Priser

H. M. Kongens gullmedalje 2001
 

 

Emneord: Sustainability education, Inquiry-based learning, Socio-scientific issues, scientific literacy, Naturfagdidaktikk, Klasseromsforskning

Publikasjoner

 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2021). Exploring Student Reasoning and Representation Construction in School Science Through the Lenses of Social Semiotics and Interaction Analysis. Research in Science Education.  ISSN 0157-244X.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2019). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 3.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 1.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2019). Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 7.  s 135 - 151
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2019). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 7.
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 5.
 • Bjønness, Birgitte & Knain, Erik (2018). A science teacher's complex beliefs about nature of scientific inquiry. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556. . doi: 10.5617/nordina.2676 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2018). The Implementation of Scientific Literacy as Basic Skills in Norway After the School Reform of 2006, In Kok-Sing Tang & Kristina Danielsson (ed.),  Global Developments in Literacy Research for Science Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-69196-1.  Chapter 2.  s 15 - 28
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3), s 22 . doi: 10.5617/adno.4722 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordby, Mette; Knain, Erik & Jonsdottir, Gudrun (2017). Vocational students' meaning-making in school science - negotiating authenticity through multimodal mobile learning :. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  13(1), s 52- 65 . doi: 10.5617/nordina.2976 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knain, Erik (2016). En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(1) . doi: 10.5617/adno.2380
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2015). Intertextuality for Handling Complex Environmental Issues. Research in Science Education.  ISSN 0157-244X.  46(1), s 1- 19 . doi: 10.1007/s11165-014-9454-6
 • Albe, Virginie; Barrué, Catherine; Bencze, Larry; Byhring, Anne Kristine; Carter, Lyn; Grace, Marcus; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert; Reis, Pedro & Sperling, Erin (2014). Teachers’ beliefs, classroom practices and professional development towards socio-scientific issues, In Catherine Bruguière; Andree Tiberghien & Pierre Clément (ed.),  Topics and Trends in Current Science Education. 9th ESERA Conference Selected Contributions.  Springer.  ISBN 978-94-007-7280-9.  Chapter 4.  s 55 - 69
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2014). Framing student dialogue and argumentation: Content knowledge development and procedural knowing in SSI inquiry group work. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  10(2), s 146- 161 . doi: 10.5617/nordina.661 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordby, Mette Synøve & Knain, Erik (2014). Elevers møte med komplekse utfordringer i digitalt [i.e. digitale] spill i naturfag :. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  10(2), s 195- 211 . doi: 10.5617/nordina.779 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knain, Erik & Klevenberg, Bente (2012). Bevegelse mellom praksis og teori i det tredje rom, I: Guri Melby & Synnøve Matre (red.),  Å skrive seg inn i læreryrket.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2896-0.  Kapittel 6.  s 113 - 129
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). IKT-støttet kunnskapsbygging om klimautfordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(1), s 54- 69
 • Knain, Erik (2011). Hvordan åpne for vitenskapshistorie i naturfagundervisning? :. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  7(1), s 32- 42 . doi: 10.5617/nordina.247
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2011). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 3.  s 85 - 126
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 1.  s 13 - 55
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2011). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 7.  s 255 - 283
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Begrepslæring gjennom snakk og skriving, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 5.  s 164 - 208
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2009). Kompetansebegrepet i PISA - teori og praksis. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  3(1), s 21
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nore, Hæge (2009). TPACK Analysis of Communities of Practice: The Context of the Norwegian Knowledge Promotion Curriculum Reform, In Ian Gibson; Roberta Weber; Karen McFerrin; Roger Carlsen & Dee Anna Willis (ed.),  Proceedings of SITE 2009. 20th International Conference.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-67-3.  Full paper.  s 4062 - 4068 Vis sammendrag
 • Knain, Erik (2009). Et praksisbasert kategorisystem for vurdering av tekstutvikling i Wiki. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  4(2), s 86- 103 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2019). Science students' noticing of appropriate frames.
 • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Knain, Erik (2019). Sensemaking at the intersection of authorized and student-generated representations. Nordic Research Symposium on Dialogical Perspectives in Science Education.
 • Knain, Erik (2019). Nå er det alvor. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Knain, Erik (2019). REDEtil - nettressurs om bruk av visuelle uttrykk i naturfag for lærere og lærerutdannere. [www ].
 • Knain, Erik (2019). Representasjoner og bærekraft.
 • Knain, Erik (2019). Utforskende arbeidsmåter og representasjoner.
 • Knain, Erik (2019). Vår tids månelanding. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 39
 • Sinnes, Astrid Tonette; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert & Ødegaard, Marianne (2019). Må forstå sammenhengene. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Analysing school science group work in terms of multimodal text development and its interplay with context of situation.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Using representations to learn about the greenhouse effect.
 • Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2018). Representations in students’ argumentation on SSI.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Engaging with representations in school science.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Students' engagement with representations in Science.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Remmen, Kari Beate (2017). Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration.
 • Knain, Erik (2017). Dybdelæring i naturfag.
 • Knain, Erik (2017). Dybdelæring med representasjoner i naturfagene.
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2017). Making the invisible visible across modes and representations.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2017). The role of representations in students' argumentation on SSI.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2017). The implementation of scientific literacy as basic skills in Norway.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.
 • Knain, Erik (2016). Hvordan kan SFL bidra til innsikt i kompetansebegrepet i naturfag.
 • Knain, Erik (2016). Visuelle uttrykk i naturfag: veien til god læring.
 • Mestad, Idar; Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2016). The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science.
 • Knain, Erik (2015). Bokpresentasjon: Scientific Literacy for Participation A Systemic Functional Approach to School Science Discourses.
 • Knain, Erik (2015). Lysforurensning. Å se stjernehimmelen over oss.. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation in diverse arenas: An analytical model guiding design of teacning and research.
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation: A language based model for design of teaching and analysis of learning.
 • Knain, Erik (2015). Skriving knyttet til praktisk arbeid i naturfag.
 • Knain, Erik (2015). Utforskende arbeidsmåter i naturfag: Hva, hvorfor og hvordan.
 • Knain, Erik & Nordby, Mette (2014). Authenticity in Environmental Education: Possibilities and challenges in school science practices.
 • Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nordby, Mette Synøve (2013). Tid og rom for aksjonslæring.
 • Knain, Erik (2013). Råd og strategier i forskningsarbeid.
 • Knain, Erik (2013). Utvikling av språkbasert modell for læring av naturfag.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Byhring, Anne Kristine (2013). Forskermøter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Byhring, Anne Kristine (2013). Forskermøter som støttestruktur i utforskende arbeidsmåter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 58- 60
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2013). Complexity in students handling of socio-scientific issues. Why does it matter, and what does it look like?.
 • Knain, Erik; Byhring, Anne Kristine & Nordby, Mette Synøve (2013). Bruk av læremidler i komplekse miljøspørsmål. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, yrkesfaglig studieprogram Vg1.
 • Knain, Erik (2012). Elevforsk - implikasjoner for lærerutdanning.
 • Knain, Erik (2012). Nyttige tips og råd ved utforskende arbeidsmåter.
 • Knain, Erik (2012). Realfagdidaktikk.
 • Knain, Erik (2012). Skriving i naturfag.
 • Knain, Erik (2012). Utforskende arbeidsmåter i skolen.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2012). Flerstemmighet som ressurs i elevers håndtering av SSI.
 • Nordby, Mette Synøve & Knain, Erik (2012). Digital games and possible learning outcomes signs.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2011). Tverrfaglig prosjekt med wiki.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2011). Wiki - ressurs om interessekonflikter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2, s 48- 49
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). Vurdering i utforskende arbeidsmåter.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). Vurdering i utforskende arbeidsmåter.
 • Knain, Erik (2011). Elever som forskere i naturfag - innledningsforedrag.
 • Knain, Erik (2011). Grunnleggende ferdigheter med web 2.0 i naturfag og lærerutdanning.
 • Knain, Erik (2011). Texts and contexts for handling complex environmental issues.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2011). Coping with complex environmental issues by inquiry-based teaching.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter i naturfag - uenighet og tvil som grunnlag for læring. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 33- 37
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2011). Competencies to deal with the complexity of SSI: Inquiry based method as the way and as the goal.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2010). Kollektiv kunnskapsbygging med Web 2.0 i lærerutdanning. Vis sammendrag
 • Knain, Erik (2010). Bridging the gap between the language of science and the language of school science by prof. Linda Philips - a commentary.
 • Knain, Erik (2010). Elever som forskere i naturfag.
 • Knain, Erik (2010). Fagbegreper og representasjonsformer.
 • Knain, Erik (2010). Hva kan vi lære av vitenskapshistorier.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne - Kristine (2010). Argumentasjon i naturvitenskap og i naturfag.
 • Knain, Erik & Lefdal, Hans Erik (2010). Lærerutdanning for bærekraftig utvikling.
 • Knain, Erik & Sinnes, Astrid (2010). Kunnskap trumfer alt?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sinnes, Astrid & Knain, Erik (2010). Kunnskap trumfer alt?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 1 Vis sammendrag
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2009). Utforskende arbeidsmåter i naturfag.
 • Knain, Erik (2009). Elever som forskere i naturfag - ElevForsk.
 • Knain, Erik (2009). Kompetanser for bærekraftig utvikling. Hva ser vi i "wiki-prosjektet".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. feb. 2015 14:33 - Sist endret 15. feb. 2021 20:06