Erik Knain

Bilde av Erik Knain
English version of this page
Telefon +47 22858252
Mobiltelefon +47 93403219
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo

Faglige interesser

Knain forsker på Skole i verden (open schooling) med fokus på tverrfaglig undervisning og bærekraftig utvikling. Han leder prosjektet Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS), finansiert av H2020, 2019-2022 som utvikler og undersøker undervisning i lokale skolenettverk i seks europeiske land som arbeider med å skape endring i lokale utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling.

Knains forskning handler også om grunnleggende ferdigheter i naturfag, med hovedfokus på multimodalte tekster og samhandling med visuelle uttrykk. En sentral forskningsinteresse er også utforskende arbeidsmåter i naturfag.

Knain ledet prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE), finansiert av Forskningsrådet (2016-2019), hvor vi arbeider med å utvikle bruk av visuelle uttrykk i naturfag, for eksempel bilder, diagrammer, grafer, og simuleringer.

Knain ledet også prosjektet "Elever som forskere i naturfag" (ElevForsk), finansiert av forskningsrådet (2007-2012). Her ble utforskende arbeidsmåter i utviklet i samarbeid med lærere og analysert.

Undervisning

Lektorprogrammet - realfag

Praktisk pedagogisk utdanning

Bakgrunn

 • Professor i naturfagdidaktikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidl. Universitetet for miljø- og biovitenskap), Institutt for matematisk realfag og teknologi, Seksjon for læring og lærerutdanning 2004-2007. Førsteamanuensis 2004-2007.
 • Post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) 2002-2005
 • Dr. scient, Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), 1999. Avhandlingens tittel: “Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av læreboker for Natur- og miljøfag i et allmenndannelsesperspektiv»
 • Lektor (PPU) 1993, Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS).
 • Hovedfag i astronomi 1991, Universitetet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk

Priser

H. M. Kongens gullmedalje 2001
 

 

Emneord: Sustainability education, Inquiry-based learning, Socio-scientific issues, scientific literacy, Naturfagdidaktikk, Klasseromsforskning

Publikasjoner

 • Sjøberg, Mari Heum; Furberg, Anniken & Knain, Erik (2022). Undergraduate biology students' model-based reasoning in the laboratory: Exploring the role of drawings, talk, and gestures. Science Education. ISSN 0036-8326. doi: 10.1002/sce.21765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Marti, Kristin Torjesen & Knain, Erik (2022). Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 16(2). doi: 10.5617/adno.8979. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tasquier, Giulia; Knain, Erik & Jornet, Alfredo (2022). Scientific Literacies for Change Making: Equipping the Young to Tackle Current Societal Challenges. Frontiers in Education. ISSN 2504-284X. 7, s. 1–20. doi: 10.3389/feduc.2022.689329.
 • Ødegaard, Marianne; Knain, Erik; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2021). Making sense of frustration and complexity when introducing sustainability in teacher education. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–23. doi: 10.5617/ADNO.8184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredlund, Tobias; Remmen, Kari Beate & Knain, Erik (2021). The epistemological commitments of modes: opportunities and challenges for science learning. Visual Communication. ISSN 1470-3572. doi: 10.1177/14703572211038991. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2021). Exploring Student Reasoning and Representation Construction in School Science Through the Lenses of Social Semiotics and Interaction Analysis. Research in Science Education. ISSN 0157-244X. 51(1), s. 93–111. doi: 10.1007/s11165-020-09975-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2019). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter. I Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (Red.), Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03144-6.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2019). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter. I Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (Red.), Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03144-6.
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk. I Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (Red.), Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03144-6.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt. I Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (Red.), Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03144-6.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2019). Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 135–151.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2018). The Implementation of Scientific Literacy as Basic Skills in Norway After the School Reform of 2006. I Tang, Kok-Sing & Danielsson, Kristina (Red.), Global Developments in Literacy Research for Science Education. Springer Nature. ISSN 978-3-319-69196-1. s. 15–28. doi: 10.1007/978-3-319-69197-8_2.
 • Bjønness, Birgitte & Knain, Erik (2018). A science teacher's complex beliefs about nature of scientific inquiry. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. doi: 10.5617/nordina.2676. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4722. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordby, Mette; Knain, Erik & Jonsdottir, Gudrun (2017). Vocational students' meaning-making in school science - negotiating authenticity through multimodal mobile learning :. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 13(1), s. 52–65. doi: 10.5617/nordina.2976. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knain, Erik (2016). En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(1). doi: 10.5617/adno.2380.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2015). Intertextuality for Handling Complex Environmental Issues. Research in Science Education. ISSN 0157-244X. 46(1), s. 1–19. doi: 10.1007/s11165-014-9454-6.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2014). Framing student dialogue and argumentation: Content knowledge development and procedural knowing in SSI inquiry group work. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 10(2), s. 146–161. doi: 10.5617/nordina.661. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordby, Mette Synøve & Knain, Erik (2014). Elevers møte med komplekse utfordringer i digitalt [i.e. digitale] spill i naturfag :. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 10(2), s. 195–211. doi: 10.5617/nordina.779. Fulltekst i vitenarkiv
 • Albe, Virginie; Barrué, Catherine; Bencze, Larry; Byhring, Anne Kristine; Carter, Lyn & Grace, Marcus [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Teachers’ beliefs, classroom practices and professional development towards socio-scientific issues. I Bruguière, Catherine; Tiberghien, Andree & Clément, Pierre (Red.), Topics and Trends in Current Science Education. 9th ESERA Conference Selected Contributions. Springer. ISSN 978-94-007-7280-9. s. 55–69. doi: 10.1007/978-94-007-7281-6_4.
 • Knain, Erik & Klevenberg, Bente (2012). Bevegelse mellom praksis og teori i det tredje rom. I Melby, Guri & Matre, Synnøve (Red.), Å skrive seg inn i læreryrket. Akademika forlag. ISSN 978-82-519-2896-0. s. 113–129.
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2011). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter, Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01733-4. s. 255–283.
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Begrepslæring gjennom snakk og skriving, Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01733-4. s. 164–208.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2011). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter, Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01733-4. s. 85–126.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt, Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01733-4. s. 13–55.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). IKT-støttet kunnskapsbygging om klimautfordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 95(1), s. 54–69.
 • Knain, Erik (2011). Hvordan åpne for vitenskapshistorie i naturfagundervisning? :. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 7(1), s. 32–42. doi: 10.5617/nordina.247.

Se alle arbeider i Cristin

 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03144-6. 255 s.
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation. A systemic functional approach to School science discourses. Brill|Sense. ISBN 978-94-6209-894-7. 180 s.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01733-4. 288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Knain, Erik; Jornet Gil, Alfredo; Smørdal, Ole & Sæther, Elin (2022). Nøkkelen FNs klimapanel ikke snakker om. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Kristensen, Heidi & Knain, Erik (2021). Holdningers rolle i elevinteraksjon om sosiovitenskaplige kontroverser relatert til Klimaforandringer.
 • Kvamme, Ole Andreas; Ødegaard, Marianne; Knain, Erik & Sæther, Elin (2021). Bærekraft i lærerutdanningen - gi mening til frustrasjon og kompleksitet.
 • Sjøberg, Mari; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2021). Students’ Model-based Reasoning in Immunology: The Role of Drawings, Gestures and Material Artefacts. .
 • Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2019). Science students' noticing of appropriate frames.
 • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Knain, Erik (2019). Sensemaking at the intersection of authorized and student-generated representations. Nordic Research Symposium on Dialogical Perspectives in Science Education .
 • Knain, Erik (2019). Vår tids månelanding. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Knain, Erik (2019). Utforskende arbeidsmåter og representasjoner.
 • Knain, Erik (2019). Representasjoner og bærekraft.
 • Sinnes, Astrid Tonette; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert & Ødegaard, Marianne (2019). Må forstå sammenhengene. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Knain, Erik (2019). Nå er det alvor. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice .
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Students' engagement with representations in Science.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Engaging with representations in school science .
 • Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag.
 • Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Analysing school science group work in terms of multimodal text development and its interplay with context of situation.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Using representations to learn about the greenhouse effect.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2018). Representations in students’ argumentation on SSI.
 • Knain, Erik (2017). Dybdelæring i naturfag.
 • Knain, Erik (2017). Dybdelæring med representasjoner i naturfagene.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Remmen, Kari Beate (2017). Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration .
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect .
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications .
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2017). The role of representations in students' argumentation on SSI.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2017). The implementation of scientific literacy as basic skills in Norway.
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2017). Making the invisible visible across modes and representations.
 • Knain, Erik (2016). Hvordan kan SFL bidra til innsikt i kompetansebegrepet i naturfag.
 • Knain, Erik (2016). Visuelle uttrykk i naturfag: veien til god læring.
 • Knain, Erik (2015). Utforskende arbeidsmåter i naturfag: Hva, hvorfor og hvordan.
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation: A language based model for design of teaching and analysis of learning.
 • Knain, Erik (2015). Lysforurensning. Å se stjernehimmelen over oss. Naturfag. ISSN 1504-4564. 2.
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation in diverse arenas: An analytical model guiding design of teacning and research.
 • Knain, Erik (2015). Bokpresentasjon: Scientific Literacy for Participation A Systemic Functional Approach to School Science Discourses .
 • Knain, Erik & Nordby, Mette (2014). Authenticity in Environmental Education: Possibilities and challenges in school science practices.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Byhring, Anne Kristine (2013). Forskermøter som støttestruktur i utforskende arbeidsmåter. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 58–60.
 • Knain, Erik (2013). Råd og strategier i forskningsarbeid.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2013). Complexity in students handling of socio-scientific issues. Why does it matter, and what does it look like?
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Byhring, Anne Kristine (2013). Forskermøter. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Knain, Erik (2013). Utvikling av språkbasert modell for læring av naturfag.
 • Knain, Erik (2012). Realfagdidaktikk.
 • Knain, Erik (2012). Skriving i naturfag.
 • Knain, Erik (2012). Elevforsk - implikasjoner for lærerutdanning.
 • Knain, Erik (2012). Nyttige tips og råd ved utforskende arbeidsmåter.
 • Nordby, Mette Synøve & Knain, Erik (2012). Digital games and possible learning outcomes signs.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2012). Flerstemmighet som ressurs i elevers håndtering av SSI.
 • Knain, Erik (2012). Utforskende arbeidsmåter i skolen.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). Vurdering i utforskende arbeidsmåter.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2011). Wiki - ressurs om interessekonflikter. Naturfag. ISSN 1504-4564. 2, s. 48–49.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter i naturfag - uenighet og tvil som grunnlag for læring. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 33–37.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2011). Coping with complex environmental issues by inquiry-based teaching.
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2011). Competencies to deal with the complexity of SSI: Inquiry based method as the way and as the goal.
 • Knain, Erik (2011). Grunnleggende ferdigheter med web 2.0 i naturfag og lærerutdanning.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2011). Tverrfaglig prosjekt med wiki.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). Vurdering i utforskende arbeidsmåter.
 • Knain, Erik (2011). Elever som forskere i naturfag - innledningsforedrag.
 • Knain, Erik (2011). Texts and contexts for handling complex environmental issues.
 • Knain, Erik (2010). Fagbegreper og representasjonsformer.
 • Knain, Erik (2010). Elever som forskere i naturfag.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne - Kristine (2010). Argumentasjon i naturvitenskap og i naturfag.
 • Knain, Erik (2010). Hva kan vi lære av vitenskapshistorier.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill & Kluge, Anders [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Reprosentralen, Universitetet i Oslo.
 • Mestad, Idar; Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2016). The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science. University of Bergen. ISSN 978-82-308-3209-7.
 • Knain, Erik; Byhring, Anne Kristine & Nordby, Mette Synøve (2013). Bruk av læremidler i komplekse miljøspørsmål. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, yrkesfaglig studieprogram Vg1. Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet. ISSN 978-82-569-7002-5.
 • Klevenberg, Bente ; Knain, Erik & Nordby, Mette Synøve (2013). Tid og rom for aksjonslæring. UMB.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2010). Kollektiv kunnskapsbygging med Web 2.0 i lærerutdanning. Norgesuniversitetet.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. feb. 2015 14:33 - Sist endret 12. okt. 2022 12:12