Erik Knain

Bilde av Erik Knain
English version of this page
Telefon +47-22858252
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Knain er leder for prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) som er finansiert av Forskningsrådet (2016-2019), hvor vi arbeider med å utvikle bruk av visuelle uttrykk i naturfag, for eksempel bilder, diagrammer, grafer, og simuleringer.

Tematisk kretser hans forskning seg omkring undervisning av sosiovitenskapelige kontroverser i skolen, inn mot feltet utdanning for bærekraftig utvikling.  Å utvikle elevers kompetanse i å handtere komplekse miljøspørsmål er en hovedutfordring for skolen.

Sentrale forskningsinteresser er knyttet til grunnleggende ferdigheter i naturfag, med særlig blikk på naturfagets tekster som produkter og som redskap for læring. Knain har i ulike studier anvendt et språklig perspektiv for å analysere elevers læring. En annen sentral forskningsinteresse er utforskende arbeidsmåter i naturfag. Knain var prosjektleder for prosjektet "Elever som forskere i naturfag" (ElevForsk) (2007-2012) utforskende arbeidsmåter i naturfag ble analysert og utviklet i samarbeid med lærere.

Knain er forskningsleder ved ILS.

 

Undervisning

Lektorprogrammet - realfag

Praktisk pedagogisk utdanning

Bakgrunn

 • Professor i naturfagdidaktikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidl. Universitetet for miljø- og biovitenskap), Institutt for matematisk realfag og teknologi, Seksjon for læring og lærerutdanning 2004-2007. Førsteamanuensis 2004-2007.
 • Post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) 2002-2005
 • Dr. scient, Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), 1999. Avhandlingens tittel: “Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av læreboker for Natur- og miljøfag i et allmenndannelsesperspektiv»
 • Lektor (PPU) 1993, Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS).
 • Hovedfag i astronomi 1991, Universitetet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk

Priser

H. M. Kongens gullmedalje 2001
 

 

Emneord: Sustainability education, Inquiry-based learning, Socio-scientific issues, scientific literacy, Naturfagdidaktikk, Klasseromsforskning

Publikasjoner

 • Bjønness, Birgitte & Knain, Erik (2018). A science teacher's complex beliefs about nature of scientific inquiry. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  14(1), s 54- 67 . doi: 10.5617/nordina.2676 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2018). The Implementation of Scientific Literacy as Basic Skills in Norway After the School Reform of 2006, In Kok-Sing Tang & Kristina Danielsson (ed.),  Global Developments in Literacy Research for Science Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-69196-1.  Chapter 2.  s 15 - 28
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3), s 22 . doi: 10.5617/adno.4722 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordby, Mette; Knain, Erik & Jonsdottir, Gudrun (2017). Vocational students' meaning-making in school science - negotiating authenticity through multimodal mobile learning :. Nordina: Nordic studies in science education.  ISSN 1894-1257.  13(1), s 52- 65 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knain, Erik (2016). En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(1)
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2015). Intertextuality for Handling Complex Environmental Issues. Research in Science Education.  ISSN 0157-244X.  46(1), s 1- 19
 • Albe, Virginie; Barrué, Catherine; Bencze, Larry; Byhring, Anne Kristine; Carter, Lyn; Grace, Marcus; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert; Reis, Pedro & Sperling, Erin (2014). Teachers’ beliefs, classroom practices and professional development towards socio-scientific issues, In Catherine Bruguière; Andree Tiberghien & Pierre Clément (ed.),  Topics and Trends in Current Science Education. 9th ESERA Conference Selected Contributions.  Springer.  ISBN 978-94-007-7280-9.  Chapter 4.  s 55 - 69
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2014). Framing student dialogue and argumentation: Content knowledge development and procedural knowing in SSI inquiry group work. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  10(2), s 146- 161 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordby, Mette Synøve & Knain, Erik (2014). Elevers møte med komplekse utfordringer i digitalt [i.e. digitale] spill i naturfag :. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  10(2), s 195- 211 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knain, Erik & Klevenberg, Bente (2012). Bevegelse mellom praksis og teori i det tredje rom, I: Guri Melby & Synnøve Matre (red.),  Å skrive seg inn i læreryrket.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2896-0.  Kapittel 6.  s 113 - 129
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). IKT-støttet kunnskapsbygging om klimautfordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(1), s 54- 69
 • Knain, Erik (2011). Hvordan åpne for vitenskapshistorie i naturfagundervisning? :. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  7(1), s 32- 42
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2011). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 3.  s 85 - 126
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 1.  s 13 - 55
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2011). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 7.  s 255 - 283
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Begrepslæring gjennom snakk og skriving, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 5.  s 164 - 208
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2009). Kompetansebegrepet i PISA - teori og praksis. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  3(1), s 21
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nore, Hæge (2009). TPACK Analysis of Communities of Practice: The Context of the Norwegian Knowledge Promotion Curriculum Reform, In Ian Gibson; Roberta Weber; Karen McFerrin; Roger Carlsen & Dee Anna Willis (ed.),  Proceedings of SITE 2009. 20th International Conference.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-67-3.  Full paper.  s 4062 - 4068 Vis sammendrag
 • Knain, Erik (2009). Et praksisbasert kategorisystem for vurdering av tekstutvikling i Wiki. Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy.  ISSN 0809-6724.  4(2), s 86- 103 Vis sammendrag
 • Knain, Erik (2008). Skriving omkring praktisk arbeid i naturfag, I:  Å skrive i alle fag, red: Trøite Lorenzen & Smidt.  Universitetsforlaget.  s 215 - 227

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Analysing school science group work in terms of multimodal text development and its interplay with context of situation.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Using representations to learn about the greenhouse effect.
 • Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2018). Representations in students’ argumentation on SSI.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Engaging with representations in school science.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Students' engagement with representations in Science.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Remmen, Kari Beate (2017). Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration.
 • Knain, Erik (2017). Dybdelæring i naturfag.
 • Knain, Erik (2017). Dybdelæring med representasjoner i naturfagene.
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2017). Making the invisible visible across modes and representations.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2017). The role of representations in students' argumentation on SSI.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2017). The implementation of scientific literacy as basic skills in Norway.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.
 • Knain, Erik (2016). Hvordan kan SFL bidra til innsikt i kompetansebegrepet i naturfag.
 • Knain, Erik (2016). Visuelle uttrykk i naturfag: veien til god læring.
 • Mestad, Idar; Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2016). The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science.
 • Knain, Erik (2015). Bokpresentasjon: Scientific Literacy for Participation A Systemic Functional Approach to School Science Discourses.
 • Knain, Erik (2015). Lysforurensning. Å se stjernehimmelen over oss.. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation in diverse arenas: An analytical model guiding design of teacning and research.
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation: A language based model for design of teaching and analysis of learning.
 • Knain, Erik (2015). Skriving knyttet til praktisk arbeid i naturfag.
 • Knain, Erik (2015). Utforskende arbeidsmåter i naturfag: Hva, hvorfor og hvordan.
 • Knain, Erik & Nordby, Mette (2014). Authenticity in Environmental Education: Possibilities and challenges in school science practices.
 • Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nordby, Mette Synøve (2013). Tid og rom for aksjonslæring.
 • Knain, Erik (2013). Råd og strategier i forskningsarbeid.
 • Knain, Erik (2013). Utvikling av språkbasert modell for læring av naturfag.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Byhring, Anne Kristine (2013). Forskermøter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Byhring, Anne Kristine (2013). Forskermøter som støttestruktur i utforskende arbeidsmåter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 58- 60
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2013). Complexity in students handling of socio-scientific issues. Why does it matter, and what does it look like?.
 • Knain, Erik; Byhring, Anne Kristine & Nordby, Mette Synøve (2013). Bruk av læremidler i komplekse miljøspørsmål. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, yrkesfaglig studieprogram Vg1.
 • Knain, Erik (2012). Elevforsk - implikasjoner for lærerutdanning.
 • Knain, Erik (2012). Nyttige tips og råd ved utforskende arbeidsmåter.
 • Knain, Erik (2012). Realfagdidaktikk.
 • Knain, Erik (2012). Skriving i naturfag.
 • Knain, Erik (2012). Utforskende arbeidsmåter i skolen.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2012). Flerstemmighet som ressurs i elevers håndtering av SSI.
 • Nordby, Mette Synøve & Knain, Erik (2012). Digital games and possible learning outcomes signs.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2011). Tverrfaglig prosjekt med wiki.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2011). Wiki - ressurs om interessekonflikter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2, s 48- 49
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). Vurdering i utforskende arbeidsmåter.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). Vurdering i utforskende arbeidsmåter.
 • Knain, Erik (2011). Elever som forskere i naturfag - innledningsforedrag.
 • Knain, Erik (2011). Grunnleggende ferdigheter med web 2.0 i naturfag og lærerutdanning.
 • Knain, Erik (2011). Texts and contexts for handling complex environmental issues.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2011). Coping with complex environmental issues by inquiry-based teaching.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter i naturfag - uenighet og tvil som grunnlag for læring. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 33- 37
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2011). Competencies to deal with the complexity of SSI: Inquiry based method as the way and as the goal.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2010). Kollektiv kunnskapsbygging med Web 2.0 i lærerutdanning. Vis sammendrag
 • Knain, Erik (2010). Bridging the gap between the language of science and the language of school science by prof. Linda Philips - a commentary.
 • Knain, Erik (2010). Elever som forskere i naturfag.
 • Knain, Erik (2010). Fagbegreper og representasjonsformer.
 • Knain, Erik (2010). Hva kan vi lære av vitenskapshistorier.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne - Kristine (2010). Argumentasjon i naturvitenskap og i naturfag.
 • Knain, Erik & Lefdal, Hans Erik (2010). Lærerutdanning for bærekraftig utvikling.
 • Knain, Erik & Sinnes, Astrid (2010). Kunnskap trumfer alt?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sinnes, Astrid & Knain, Erik (2010). Kunnskap trumfer alt?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 1 Vis sammendrag
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2009). Utforskende arbeidsmåter i naturfag.
 • Knain, Erik (2009). Elever som forskere i naturfag - ElevForsk.
 • Knain, Erik (2009). Kompetanser for bærekraftig utvikling. Hva ser vi i "wiki-prosjektet".
 • Knain, Erik (2009). Using multimodal texts in science inquiry. What can be done in the teaching-learning situation to improve the quality of students inquiry products?. Vis sammendrag
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2009). Benefits and challenges in interdisciplinary collaborative work using wiki.
 • Bjønness, Birgitte; Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2008). Utforskende arbeidsmåter i naturfag.
 • Bjønness, Birgitte & Knain, Erik (2008). Concerns and issues in an open inquiry project at upper secondary level.
 • Bjønness, Birgitte & Knain, Erik (2008). Vurdering av kompetanseål knyttet til Forskerspiren. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 25- 27
 • Knain, Erik (2008). ElevForsk - Elever som forskere i naturfag.
 • Knain, Erik (2008). Sosialsemiotikk og aktivitetsteori - i praktisk analyse.
 • Knain, Erik (2008). Tekst og praktisk arbeid i naturfag.
 • Knain, Erik (2008). The Role of Argumentation in Science Education.
 • Knain, Erik (2008). The science student as inquirer.
 • Knain, Erik (2008). Vitenskapelig arbeidsmåte.
 • Strangstadstuen, Solveig; Gjøtterud, Sigrid; Lefdal, Hans Erik; Knain, Erik; Omholt, Knut & Østergaard, Edvin (2008). IKT i lærerutdanningen Praktisk-pedagogisk utdanning ved UMB Tedjeplass i Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris 2008 IKT i utdanningen: lære for å bruke, bruke for å lære. Vis sammendrag
 • Bjønness, Birgitte & Knain, Erik (2007). Labrapporten: Fra pliktløp til forskerspire.
 • Bjønness, Birgitte & Knain, Erik (2007). Praktisk øvelse i bioteknologi og skriving av labrapport.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. feb. 2015 14:33 - Sist endret 26. sep. 2018 15:53

Forskergrupper

 • Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER)