English version of this page

Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS)

Prosjektet skal gjøre skolelever, lærere og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å samarbeide om og mestre store samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft.

Bilde fra skolestreik for klimaet

Om prosjektet

SEAS-prosjektet skal utvikle naturfagsundervisningen gjennom å legge til rette for læringsforløp på tvers av ulike læringsarenaer. Et sentralt mål med prosjektet er å gjøre faglig kunnskap anvendbar for elevene og lærerne. 

(Videoproduksjon: Shane Colvin & Magnus Heie, UiO).

Les mer på prosjektets engelske nettsider.

 

Publisert 2. mai 2019 13:11 - Sist endret 28. juli 2020 14:11