Jelena Radisic

Bilde av Jelena Radisic
English version of this page
Rom 525
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Akademiske interesser

I min forskning så langt, har jeg jobbet med følgende emnene: student-, lærer- og skole faktorer som påvirker akademiske prestasjoner; vurdere kvaliteten og effektiviteten i utdanningssystemet (sekundær analyse av TIMSS og PISA resultater); lærertro og -praksis og deres innvirkning på elevenes læring; motivasjon for læring; matematikkangst; “emergent literacy”.

Bakgrunn

Før jeg jobbet som forsker på Universitet i Oslo, jobbet jeg som postdoktor ved UiO og forskningsmedarbeider ved Pedagogisk forskningsinstitutt i Beograd (Serbia). Jeg har også syv års undervisningserfaring på videregående nivå. Gjennom de årene var jeg en del av mange forskningsprosjekter der jeg hadde stillinger som forsker, forfatter eller/og prosjektleder. Stort sett gjelder de skole- og lærereffektivitet. Siden 2007 ble jeg aktivt involvert i lærerutdanningen i Serbia og utvikling av opplæringsinstrukser. Foreløpig er jeg også assisterende redaktør i European Journal of Psychology of Education og JURE koordinator for EARLI SIG 10 - Sosial samhandling i læring og undervisning.

Jeg tok og avsluttet psykologistudium ved Filosofisk fakultet ved Universitetet i Beograd hvor jeg også tok min magistergrad i utviklingspsykologi. Jeg ble ferdig med mine doktorgradsstudier i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Beograd, mens en del av min doktorgradstrening fant sted på det utdanningsvitenskapelige fakultet: Læring, samhandling og skole (DSES-LEARN) ved Universitetet i Gøteborg.

Før jeg begynte i TIMSS-gruppen i Norge, var jeg medlem av det serbiske landslaget TIMSS i 2015.

Verv

2015-2018 European Journal of Psychology of Education - Assisterende redaktør

2015-2018 EARLIER SIG 10 - Social Interaction in Learning and Instruction- JURE koordinator

Stillinger

2016 - 2018 Universitet i Oslo (postdoktor)

2012 - 2016 Institute for Educational Research (forskningsmedarbeider)

2004 - 2012 faglaerer i psykologi på videregående skole

Priser

2010 EERA Scholarship for Emerging Researchers, European Educational Research Association

2010 ESP Research Fellowship 2010 (Educational Support Program - ESP of the Open Society Institute)

2009 ESP Research Fellowship 2009 (Educational Support Program - ESP of the Open Society Institute)

Prosjekter

Aktuelle prosjekter: matematisk kompetanse og motivasjon i matematikk, akademiske emosjoner, datastyrt vurdering i matematikk.

 

Emneord: EKVA, LEA

Publikasjoner

Journals (selected)

Radišić, J.& Baucal, A. (2018). Teachers’ reflection on PISA items and why they are so hard for students in Serbia. European Journal of Psychology of Education,   33(3), 445- 466.

Radišić, J.; Videnović, M., & Baucal, A. (2018). Distinguishing successful students in mathematics: A comparison across European countries. Psihologija, 51(1), 69-89.

Ćekić Marković, J., Radišić, J.; Jovanović, V., & Ranković, T. (2017). Developing a Model for Dropout Prevention and Intervention in Primary and Secondary Schools in Serbia: Assessing the Model’s Effectiveness. Psihološka istraživanja, 20(1), 145-169.

Radišić, J. & Jošić, S. (2015). Challenges, obstacles and outcomes of Applying inquiry method in primary school mathematics: example of an experienced teacher, Teaching Innovations, 28 (3), 99-115.

Kovač Cerović, T., Radišić, J. & Stanković, D.(2015). Bridging the Gap between Teachers 'Initial Education and Induction through Student Teachers' School Practice: Case Study of Serbia. Croatian Journal of Education, Vol.17; Sp.Ed.No.2 / 2015 43-70.

Radišić, J., Videnović, M., & Baucal, A. (2015). Math Anxiety - Contributing School and Individual Level Factors.  European Journal of Psychology of Education, 30(1), 1-20.

Radišić, J., Baucal, A. & Videnović, M. (2014). Unfolding the assessment process in a whole class mathematics setting.  Psihološka istraživanja, 17(2), 137-158. 

Ševa, N. & Radišić, J. (2013). Development of Emergent Literacy in Serbian Kindergartens: Basic Resources and Related Practices. Psihološka istraživanja, 16 (2), 159-174.

Radišić, J.,  & Seva, N. (2013). Exploring the Factor Structure of the Parent Reading Belief Inventory (PRBI): Example of Serbia. Psihologija46(3), 315-329.  

 

BOOK CHAPTERS (Selected)

Kaarstein, H., Radišić, J.& Nilsen, T. (2018). 20 Years of Mathematics Motivation Mirrored Through TIMSS: Example of Norway, In Ewa Bergquist; Magnus Österholm; Carina Granberg & Lovisa Sumpter (ed.),  Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3) (pp. 179 - 186).  Umeå, Sweden: PME.

Radišić, J. & Baucal, A. (2016). "What about When The Majority is excluded?": A Critical Eye on Language and Math Classrooms in Serbia. In Surian, A. (Ed.),   Open Spaces of Interactions and Learning diversities (pp.167-178), Sense Publishers.

Radišić, J., & Marković, J. (2014). Teachers' Capacity to Change and ICT Environment: Insights from the ATEPIE Project in H. Niemi; J. Multisilta & E. Löfström (Eds.) Crossing Boundaries of Learning - through Technology and Human Efforts (pp. 113-134). Helsinki: CICERO Learning Network, University of Helsinki. 

Radišić, J., Raković, J., Pantić, N., Marković, J., Maksimović, A. & Marković, M. (2012). Teachers as proponents and opponents of education reforms - the case of Serbia In J. Madalińska-Michalak, R., Niemi & S. Chong (Eds.),  Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe (pp. 223-239 ), Lodz, University of Lodz.

Radišić, J. (2011). "What do you mean by that?" How personal meanings are Developed and constructed in literature classes at upper secondary level in (Eds.). A. Baucal, F. Arcidiacono, & Budjevac, N.,  Studying interaction in different context: a qualitative view  (pp. 153-186). Belgrade: Institute of Psychology.

 

 • Funderud, Tonje; Mononen, Riikka; Radišić, Jelena & Laine, Anu (2018). A comparative study of variations in arithmetic fluency between Norwegian and Finnish third graders. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  s 1- 14 . doi: 10.1080/08856257.2018.1560618
 • Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena & Nilsen, Trude (2018). 20 Years of Mathematics Motivation Mirrored Through TIMSS: Example of Norway. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.
 • Radišić, Jelena & Baucal, Aleksandar (2018). Teachers’ reflection on PISA items and why they are so hard for students in Serbia. European Journal of Psychology of Education.  ISSN 0256-2928.  33(3), s 445- 466 . doi: 10.1007/s10212-018-0366-0
 • Radišić, Jelena; Videnović, Marina & Baucal, Aleksandar (2018). Distinguishing successful students in mathematics: A comparison across European countries. Psihologija.  ISSN 0048-5705.  51(1), s 69- 89 . doi: 10.2298/PSI170522019R
 • Roger, Säljö & Radišić, Jelena (2018). Promoting teaching, learning and informed decision-making through the lenses of international large-scale assessment: looking beyond numbers. European Journal of Psychology of Education.  ISSN 0256-2928.  33(3), s 419- 426 . doi: 10.1007/s10212-018-0388-7
 • Radišić, Jelena & Ševa, Nada (2017). Značaj ranog učenja za postignuće iz matematike pokazatelji iz TIMSS 2015 (Importance of early learning for math achievement: TIMSS 2015), I: Milica Marušić Jablanović; Nikoleta Gutvajn & Ivana Jakšić (red.),  TIMSS 2015 u Srbiji.  Institut za pedagoška sitraživanja.  ISBN 978-86-7447-131-9.  chapter.  s 95 - 114
 • Ćekić Marković, Jasminka; Radišić, Jelena; Jovanović, Vitomir & Ranković, Tanja (2017). Developing a Model for Dropout Prevention and Intervention in Primary and Secondary Schools in Serbia: Assessing the Model’s Effectiveness. Psihološka istraživanja.  ISSN 0352-7379. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Radisic, Jelena (2016). Akciona istraživanja kao oruđe za unapređivanje nastave i učenja, I: Slavica Maksić & Ivana Đerić (red.),  Razvoj istraživačke prakse u školi.  Institute for Educational Research.  ISBN 978-86-7447-129-6.  chapter.  s 37 - 54
 • Radisic, Jelena (2016). Mesto gde učenici mogu da pitaju sve što žele - Osnovna škola Branko Radičević, Pančevo, I: Aleksandar Baucal & Dragica Pavlović-Babić (red.),  Prepoznaj, promoviši i proširi - Priče o uspešnim školama.  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.  ISBN 978-86-86715-62-3.  chapter.  s 237 - 260
 • Radisic, Jelena (2016). Mesto gde učenici uče da cene jedni druge - Osnovna škola Bubanjski Heroji, Niš, I: Aleksandar Baucal & Dragica Pavlović-Babić (red.),  Prepoznaj, promoviši i proširi - Priče o uspešnim školama.  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.  ISBN 978-86-86715-62-3.  chapter.  s 59 - 80
 • Radisic, Jelena (2016). Posmatranje časa u funkciji unapređivanja nastave i učenja, I: Slavica Maksić & Ivana Đerić (red.),  Razvoj istraživačke prakse u školi.  Institute for Educational Research.  ISBN 978-86-7447-129-6.  chapter.  s 75 - 100
 • Radisic, Jelena (2016). Škola na krilima zmaja - Osnovna škola Vasa Čarapić, Beli Potok, I: Aleksandar Baucal & Dragica Pavlović-Babić (red.),  Prepoznaj, promoviši i proširi - Priče o uspešnim školama.  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.  ISBN 978-86-86715-62-3.  chapter.  s 135 - 158
 • Radisic, Jelena (2016). Škola u centru života zajednice - Osnovna škola Osmi oktobar, Vlasotince, I: Aleksandar Baucal & Dragica Pavlović-Babić (red.),  Prepoznaj, promoviši i proširi - Priče o uspešnim školama.  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.  ISBN 978-86-86715-62-3.  chapter.  s 187 - 210
 • Radisic, Jelena & Baucal, Aleksandar (2016). "What about when the majority is excluded?": A Critical Eye on Language and Math Classrooms in Serbia, In Alessio Surian (ed.),  Open Spaces for Interactions and Learning Diversities.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-338-4.  12.  s 167 - 178
 • Radišić, Jelena & Baucal, Aleksandar (2016). Using video-stimulated recall to understand teachers’ perceptions of teaching and learning in the classroom setting. Psihološka istraživanja.  ISSN 0352-7379.  XIX,(2), s 165- 183
 • Videnovic, Marina; Radišić, Jelena & Baucal, Aleksandar (2016). MATH ANXIETY AND ACHIEVEMENT: TYPICAL PATTERNS AMONG SERBIAN STUDENTS, In Ljiljana Lazarević; Slobodan Marković; Dragica Pavlović-Babić; Oliver Tošković & Olga Marković Rosić (ed.),  ZBORNIK RADOVA SA XXII NAUČNOG SKUPA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI.  Faculty of Philosophy, University of Belgrade.  ISBN 978-86-6427-047-2.  chapter.  s 129 - 134
 • Kovač Cerović, Tinde & Radisic, Jelena (2015). Sprega motivacije i postignuća učenika: doprinos PISA 2009, I: Jelena Radisic & Nevena Buđevac (red.),  Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanju.  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  ISBN 978-86-7452-064-2.  chapter 10.  s 144 - 158
 • Kovač Cerović, Tinde; Radisic, Jelena & Stanković, Dejan (2015). Bridging the Gap between Teachers’ Initial Education and Induction through Student Teachers’ School Practice: Case Study of Serbia. Croatian Journal of Education.  ISSN 1848-5197.  17(2), s 43- 70
 • Radisic, Jelena & Baucal, Aleksandar (2015). Portret nastavnika matematike u srednjoj školi:kritička analiza dominantne prakse. Primenjena psihologija.  ISSN 1821-0147.  8(1), s 25- 46
 • Radisic, Jelena & Josic, Smiljana (2015). Challenges, obstacles and outcomes of applying inquiry method in primary school mathematics: example of an experienced teacher. Teaching Innovations.  ISSN 2335-0806.  28(3), s 99- 115
 • Radisic, Jelena & Videnović, Marina (2015). Matematička anksioznost u svetlu rezultata PISA 2003 i 2012, I: Jelena Radisic & Nevena Buđevac (red.),  Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanju.  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  ISBN 978-86-7452-064-2.  chapter 11.  s 159 - 172
 • Radisic, Jelena; Videnović, Marina & Baucal, Aleksandar (2015). Math Anxiety – Contributing School and Individual Level Factors. European Journal of Psychology of Education.  ISSN 0256-2928.  30(1), s 1- 20
 • Radisic, Jelena; Baucal, Aleksandar & Videnović, Marina (2014). Unfolding the assessment process in a whole class mathematics setting. Psihološka istraživanja.  ISSN 0352-7379.  17(2), s 137- 158
 • Radisic, Jelena & Jasminka, Čekić Marković (2014). Teachers’ Capacity to Change and ICT Environment: Insights from the ATEPIE, In Hannele Niemi; Jari Multisilta & Erika Löfström (ed.),  Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts.  CICERO Learning.  ISBN 978-952-10-9878-9.  chapter 5.  s 113 - 134
 • Andrić, Voja & Radisic, Jelena (2013). Nastava matematike u funkciji podsticanja stvaralaštva, inicijative i saradnje, I: Đurđica Komlenović & Jasmina Šefer (red.),  Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja u nastavnim predmetima.  Institute for Educational Research.  ISBN 978-86-7447-119-7.  chapter.  s 43 - 78
 • Radisic, Jelena & Ševa, Nada (2013). Exploring the Factor Structure of the Parent Reading Belief Inventory (PRBI): Example of Serbia. Psihologija.  ISSN 0048-5705.  46(3), s 315- 329
 • Šefer, Jasmina & Radisic, Jelena (2013). Podsticanјe stvaralaštva, inicijative i saradnјe u školi:Perspektiva nastavnika i učenika. Nastava i vaspitanje.  ISSN 0547-3330.  62(4), s 553- 575
 • Ševa, Nada & Radisic, Jelena (2013). Development of Emergent Literacy in Serbian Kindergartens: Basic Resources and Related Practices. Psihološka istraživanja.  ISSN 0352-7379.  16(2), s 159- 174
 • Radisic, Jelena (2012). Cross Country Comparisson: Lessons Learned from the Partner Countries, In Roxana Radu & Jelena Radisic (ed.),  Well-being Reconsidered: Empowering Grassroots Organizations, Cross-Country Experiences from the Grassroots Europe for Local Wellbeing Initiative.  Open Society Foundations.  ISBN 978-963-9719-28-6.  chapter 8.  s 149 - 163
 • Radisic, Jelena (2012). Uloga slobodnih aktivnosti u podsticanju stvaralačkog rada, inicijative i saradnje – kognitivni i socijalni aspekt, I: Jasmina Šefer & Jelena Radisic (red.),  Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja- Implikacije za obrazovnu praksu.  Institute for Educational Research.  ISBN 978-86-7447-112-8.  chapter.  s 411 - 431
 • Radisic, Jelena (2012). Umesto zaključka:kompetencije nastavnika za sprovođenje promena I unapređivanje sistema obrazovanja, I: Nataša Pantić & Čekić Marković Jasminka (red.),  Nastavnici u Srbiji: Stavovi o profesiji I reformama u obrazovanju.  Center for Education Policy.  ISBN 978-86-87753-08-2.  chapter.  s 74 - 89
 • Radisic, Jelena; Radu, Roxana & Suciu, Andrea (2012). Participation, Capability and Voice in the EU Consultation Process, In Roxana Radu & Jelena Radisic (ed.),  Well-being Reconsidered: Empowering Grassroots Organizations, Cross-Country Experiences from the Grassroots Europe for Local Wellbeing Initiative.  Open Society Foundations.  ISBN 978-963-9719-28-6.  chapter 2.  s 33 - 50
 • Radisic, Jelena; Raković, Jelena; Pantić, Nataša; Markovic, Jasminka; Maksimović, Aleksandra & Marković, Mirjana (2012). Teachers as proponents and opponents of education reforms – the case of Serbia, In Joanna Madalinska-Michalak; Hannele Niemi & Sylvia Chong (ed.),  Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe.  University of Lodz.  ISBN 978-83-7525-809-7.  chapter.  s 223 - 239
 • Šefer, Jasmina; Radisic, Jelena & Jošic, Smiljana (2012). Istraživački rad i rešavanje problema kao podsticaj stvaralaštva, inicijative i saradnje u nastavi, I: Jasmina Šefer & Jelena Radisic (red.),  Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja- Implikacije za obrazovnu praksu.  Institute for Educational Research.  ISBN 978-86-7447-112-8.  chapter.  s 243 - 266
 • Radisic, Jelena (2011). “What do you mean by that?” How personal meanings are developed and constructed in literature classes at upper secondary level, In Aleksandar Baucal; Francesco Arcidiacono & Nevena Buđevac (ed.),  Studying interaction in different contexts: a qualitative view.  Institute of Psychology, Faculty of Philisophy.  ISBN 978-86-86563-32-3.  chapter 5.  s 153 - 186
 • Radisic, Jelena & Videnović, Marina (2011). Anksioznost u vezi sa učenjem matematike:Matematika – bauk ili ne?. Psihološka istraživanja.  ISSN 0352-7379.  14(2), s 157- 178
 • Radisic, Jelena & Šefer, Jasmina (2010). Kreativnost i interdisciplinarnost u našoj nastavi. Nastava i vaspitanje.  ISSN 0547-3330.  59(2), s 205- 223

Se alle arbeider i Cristin

 • Radisic, Jelena & Buđevac, Nevena (red.) (2015). Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanju. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  ISBN 978-86-7452-064-2.  185 s.
 • Radisic, Jelena; Buđevac, Nevena & Jošic, Smiljana (red.) (2015). Zbornik radova - Doprinos istraživačkih nalaza razvoju obrazovnih politika.. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  ISBN 978-86-7452-053-6.  148 s.
 • Radisic, Jelena; Buđevac, Nevena & Stanković, Dejan (red.) (2015). Nove politike u obrazovanju zasnovane na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza – Knjiga rezimea. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  ISBN 978-86-7452-054-3.  62 s.
 • Ševkušić, Slavica; Radisic, Jelena & Malinić, Dušica (red.) (2015). Challenges and Dilemmas of Professional Development of Teachers and Leaders in Education – Proceedings. Institute for Educational Research.  ISBN 978-86-7447-126-5.  334 s.
 • Lazarević, Emilija; Stanković, Dejan & Radisic, Jelena (red.) (2014). Izazovi savremenog obrazovanјa: Nove uloge nastavnika, Učenika i roditelja - Zbornik Rezimea. Institute for Educational Research.  ISBN 978-86-7447-121-0.  120 s.
 • Baucal, Aleksandar & Radisic, Jelena (ed.) (2012). Patchwork. Learning diversities, Conference proceedings: Full papers. Institute of Psychology, Faculty of Philisophy.  ISBN 978-86-88803-24-3.  261 s.
 • Baucal, Aleksandar; Radisic, Jelena; Buđevac, Nevena; Simić, Nataša & Jovanović, Vitomir (ed.) (2012). Book of Abstracts / Patchwork, Learning Diversities. Institute of Psychology, Faculty of Philosophy.  ISBN 978-86-88803-23-6.  114 s.
 • Radu, Roxana & Radisic, Jelena (ed.) (2012). Well-being Reconsidered: Empowering Grassroots Organizations, Cross-Country Experiences from the Grassroots Europe for Local Wellbeing Initiative. Open Society Foundations.  ISBN 978-963-9719-28-6.  200 s.
 • Šefer, Jasmina & Radisic, Jelena (red.) (2012). Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja- Implikacije za obrazovnu praksu. Institute for Educational Research.  ISBN 978-86-7447-112-8.  444 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roger, Säljö & Radišić, Jelena (2018). Promoting teaching, learning and informed decision-making through the lenses of international large-scale assessment. European Journal of Psychology of Education.  ISSN 0256-2928.  33(3)
 • Nortvedt, Guri A.; Radišić, Jelena & Runde, Ragnhild Kobro (2017). Does it help to use computers? Scandinavian students’ profiles on paper-based versus computer-based PISA 2012 mathematics items.
 • Radišić, Jelena & Baucal, Aleksandar (2017). Differentiating Self-Related Beliefs on Math and Science With 4th Grade Students – A Comparative Perspective.
 • Radišić, Jelena & Baucal, Aleksandar (2017). "Personal wisdom as a mirror of lifespan development: Affordances of a mixed-method approach" within symposium "Development and learning in elderly people: A sociocultural approach".
 • Radišić, Jelena; Baucal, Aleksandar & Čaprić, Gordana (2017). Are National tests mirroring school based assessment?.
 • Radišić, Jelena; Nortvedt, Guri A. & Runde, Ragnhild Kobro (2017). Beliefs, Interest, ICT Use and Math Achievement at PISA 2012: Comparing Pen-and-Paper and Computer Based Assessment.
 • Radišić, Jelena; Videnović, Marina & Baucal, Aleksandar (2017). Becoming Successful in Math - A Comparison Across European Countries.
 • Radišić, Jelena & Baucal, Aleksandar (2016). Teachers’ reflections - what makes PISA items so hard?.
 • Radišić, Jelena; Baucal, Aleksandar & Cekic Markovic, Jasminka (2016). PISA Results as a Mirror of Social Stratification Reproduction: A Story from Serbia.
 • Radišić, Jelena; Baucal, Aleksandar & Videnovic, Marina (2016). Differentiating Successful Students: What Makes Mathematics Less Stressful for Students across Europe?.
 • Radišić, Jelena & Ševa, Nada (2016). Revision Of Parent Reading Belief Inventory (PRBI): Example Of Serbia.
 • Radišić, Jelena; Videnovic, Marina & Baucal, Aleksandar (2016). Students For Whom Mathematics Is Not The Bogeyman- The European Perspective.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2016 11:40 - Sist endret 9. feb. 2019 11:25