English version of this page

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

TIMSS måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

Resultater fra TIMSS 2019

De norske resultatene fra TIMSS 2019 publiseres 8. desember 2020, den samme dagen som den internasjonale rapporten publiseres.

Om TIMSS

TIMSS-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år. Norge deltok i 1995, 2003, 2007, 2011 og 2015. Våren 2019 deltok Norge i TIMSS-undersøkelsen for sjette gang.

Les mer om TIMSS-undersøkelsen

Organisering av undersøkelsen

I Norge er det Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo (ILS) som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av TIMSS. Forskerne ved ILS deltar også i det internasjonale arbeidet med å utvikle prøvene. IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) har det internasjonale ansvaret for TIMSS.

Publikasjoner

Hovedrapportene

Finn flere publikasjoner knyttet til TIMMS.

Publisert 12. okt. 2020 13:31 - Sist endret 25. okt. 2020 19:43