English version of this page

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

TIMSS måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

Elever jobber sammen i klasserommet (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Data fra TIMSS-undersøkelsen kan være med på å synliggjøre utfordringer og på den måten hjelpe beslutningstakere med å forbedre utdanningssystemer (Illustrasjonsfoto: colourbox.no).

TIMSS 2023

Våren 2023 skal hovedundersøkelsen gjennomføres på 5. og 9. trinn. Undersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og er derfor obligatorisk. Hovedformålet med TIMSS er å styrke læring og undervisning og å bidra til å bedre elevenes læringsutbytte i realfagene. 

Informasjon til skoler som skal delta


Nye forskningsresultater

Første side av TIMSS 2019 antologien

Antologien supplerer TIMSS 2019-kortrapport med nye, dypere analyser som også ser på utvikling over tid, såkalte trendanalyser.


Resultater fra TIMSS 2019
Første side av TIMSS 2019 kortrapport

 


Se video om utvalgte resultater

Videoproduksjon: LINK – Senter for læring og utdanning/ Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Se også de internasjonale videoene om TIMSS 2019-resultatene

Video fra TIMSS & PIRLS International Study Center:


Mer om TIMSS-undersøkelsen

Hvor ofte og hvordan gjennomføres TIMSS?

TIMSS-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år. Norge deltok i 1995, 2003, 2007, 2011 og 2015. Våren 2019 deltok Norge i TIMSS-undersøkelsen for sjette gang. Tusen takk til alle skoler, rektorer, lærere, elever og foresatte som deltok!

Nytt i 2019

Tidligere ble undersøkelsen gjennomført på papir, men i 2019 ble TIMSS for første gang gjennomført elektronisk. I Norge deltok denne gangen omtrent 420 skoler. Omtrent halvparten av skolene deltok med elever på 5. trinn, den andre halvparten deltok på 9. trinn. Antall elever som har deltatt utgjør om lag 7 % av alle elevene som går på hvert trinn.

Les mer om TIMSS-undersøkelsen og gjennomføringen   Bildet kan inneholde: rød, pil, linje, materiell eiendom, hånd.

Tidligere undersøkelser

Norge deltok i TIMSS-undersøkelsen i 1995, 2003, 2007, 2011 og 2015. Våren 2019 deltok Norge undersøkelsen for sjette gang og resultatene offentliggjøres i desember 2020.

Les mer fra tidligere TIMSS-undersøkelser   Bildet kan inneholde: rød, pil, linje, materiell eiendom, hånd.

Rammeverk og kompetansenivåer

For TIMSS-undersøkelsen brukes overordnede rammeverk som definerer hvilke kunnskaper og ferdigheter som skal undersøkes hos elevene. Det er også definert ulike kompetansenivåer for elevene innenfor fagene.

Les mer om rammeverk og kompetansenivåer i TIMSS   Bildet kan inneholde: rød, pil, linje, materiell eiendom, hånd.

Organisering av undersøkelsen

I Norge har Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo ansvaret for den praktiske gjennomføringen av TIMSS, finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Forskerne ved ILS deltar også i det internasjonale arbeidet med å utvikle prøvene. IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) har det internasjonale ansvaret for TIMSS.

Publikasjoner om TIMSS

Hovedrapportene

Finn flere publikasjoner knyttet til TIMSS Bildet kan inneholde: rød, pil, linje, materiell eiendom, hånd.

Frigitte oppgaver

Etter hver runde av TIMSS offentliggjøres halvparten av testens oppgaver og disse kan brukes fritt av elever og lærere.

Les mer om frigitte oppgaver Bildet kan inneholde: rød, pil, linje, materiell eiendom, hånd.

Tidligere spørreskjema

Alle rektorer, lærere og elever som deltar i TIMSS, blir bedt om å svare på et spørreskjema hver. Fra og med TIMSS 2011 har også foresatte for elever på barnetrinnet fått et spørreskjema.

Les mer om tidligere spørreskjema Bildet kan inneholde: rød, pil, linje, materiell eiendom, hånd.

Andre ressurser

Andre sider om TIMSS:

Andre ressurser:

Publisert 8. des. 2020 10:00 - Sist endret 16. sep. 2022 13:01