Hege Kaarstein

Bilde av Hege Kaarstein
English version of this page
Telefon +47-22856602
Rom 525
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

I januar 2018 overtok jeg prosjektledelsen for TIMSS 2019. For de som vil vite mer om denne internasjonale studien som ILS gjennomfører på oppdrag fra Udir, kan gå inn på timss.no

Som stipendiat var jeg tilknyttet den internasjonale, komparative studien "Teacher Education and Development Study in Mathematics" (TEDS-M). I min doktorgrad har jeg sett på begrepet "undervisningskunnskap i matematikk" - hvordan dette defineres og operasjonaliseres.

Selv om min hovedinteresse innen forskning primært er knyttet til matematikklærernes kunnskaper/kompetanse, har jeg også sett en del på motivasjon for matematikk hos elevene.

 

Emneord: Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, EKVA, TEDS-M, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, LEA

Publikasjoner

  • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). TIMSS 2015, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  1.  s 11 - 21
  • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). Motivasjon, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  4.  s 63 - 77
  • Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2016). Lærerkompetanse, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  6.  s 97 - 119
  • Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2016). TIMSS og statistiske metoder, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  11.  s 178 - 199
  • Kaarstein, Hege (2014). A comparison of three frameworks for measuring knowledge for teaching mathematics. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  19(1), s 23- 52
  • Kaarstein, Hege (2014). Norwegian mathematics teachers’ and educational researchers’ perception of MPCK items used in the TEDS-M study. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  19(3-4), s 57- 82

Se alle arbeider i Cristin

  • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (red.) (2016). Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  206 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Kaarstein, Hege & Onstad, Torgeir (2016). TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Country Chapters: Norway - Overview of Education System, In Ina V.S. Mullis; Michael O. Martin; Shirley Goh & Kerry Cotter (ed.),  TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science.  Boston College.  ISBN 978-1-889938-40-0.  Kapittel.
  • Nilsen, Trude; Kaarstein, Hege & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Teacher quality mediating and moderating the relation between SES and achievement in Nordic countries.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 8. aug. 2018 17:46

Prosjekter