Hege Kaarstein

Bilde av Hege Kaarstein
English version of this page
Telefon +47 22856602
Rom 525
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

I januar 2018 overtok jeg prosjektledelsen for TIMSS 2019. De som vil vite mer om denne internasjonale studien som ILS gjennomfører på oppdrag fra Udir, kan gå inn på timss.no

Som stipendiat var jeg tilknyttet den internasjonale, komparative studien "Teacher Education and Development Study in Mathematics" (TEDS-M). I min doktorgrad har jeg sett på begrepet "undervisningskunnskap i matematikk" - hvordan dette defineres og operasjonaliseres.

Selv om min hovedinteresse innen forskning primært er knyttet til matematikklærernes kunnskaper/kompetanse, har jeg også sett en del på motivasjon for matematikk hos elevene.

 

Emneord: Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, EKVA, TEDS-M, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, LEA

Publikasjoner

 • Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2021). Skolemiljø, motivasjon og naturfagprestasjoner fra TIMSS 2015 til TIMSS 2019. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 143–164. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2021). Elevenes muligheter til å lære. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 23–45. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2021). Lærerkompetanse, undervisningskvalitet og naturfagprestasjoner fra TIMSS 2015 til TIMSS 2019. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 183–206. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lehre, Anne- Catherine W G; Frønes, Tove Stjern & Kaarstein, Hege (2021). TIMSS 2019: Hverdagsspråk og naturfaglig diskurs i elevenes svar på åpne oppgaver. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 73–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Teig, Nani & Kaarstein, Hege (2020). Teachers’ role in enhancing equity: A multilevel structural equation modeling with mediated moderation. I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 173–196. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena & Nilsen, Trude (2018). 20 Years of Mathematics Motivation Mirrored Through TIMSS: Example of Norway. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education. ISSN 0771-100X.
 • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2018). Norske elevers motivasjon for naturfag gjennom 20 år. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 35–55. doi: %2010.18261/9788215030067-2018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2016). TIMSS og statistiske metoder. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 178–199. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2016). Lærerkompetanse. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 97–119. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). Motivasjon. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 63–77. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). TIMSS 2015. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 11–21. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Kaarstein, Hege (2014). Norwegian mathematics teachers’ and educational researchers’ perception of MPCK items used in the TEDS-M study. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. 19(3-4), s. 57–82.
 • Kaarstein, Hege (2014). A comparison of three frameworks for measuring knowledge for teaching mathematics. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. 19(1), s. 23–52.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Lehre, Anne- Catherine W G; Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2022). Trend analyses of TIMSS 2015 and 2019: The importance of language for declining performance in mathematics and science.
 • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2021). Introduksjon. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 9–20. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-01.
 • Kaarstein, Hege & Olsen, Rolf Vegar (2019). Fakta om norske skole- resultater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kaarstein, Hege (2017). Elevers motivasjon - TIMSS 2015. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. 28(2), s. 17–22.
 • Kaarstein, Hege & Onstad, Torgeir (2016). TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Country Chapters: Norway - Overview of Education System . I Mullis, Ina V.S.; Martin, Michael O.; Goh, Shirley & Cotter, Kerry (Red.), TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. Boston College. ISSN 978-1-889938-40-0.
 • Nilsen, Trude; Kaarstein, Hege & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Teacher quality mediating and moderating the relation between SES and achievement in Nordic countries.
 • Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena; Lehre, Anne- Catherine W G; Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2020). TIMSS 2019 - Kortrapport. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 12. apr. 2021 08:09

Prosjekter