Hege Kaarstein

Bilde av Hege Kaarstein
English version of this page
Telefon +47 22856602
Rom 525
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

I januar 2018 overtok jeg prosjektledelsen for TIMSS 2019. De som vil vite mer om denne internasjonale studien som ILS gjennomfører på oppdrag fra Udir, kan gå inn på timss.no

Som stipendiat var jeg tilknyttet den internasjonale, komparative studien "Teacher Education and Development Study in Mathematics" (TEDS-M). I min doktorgrad har jeg sett på begrepet "undervisningskunnskap i matematikk" - hvordan dette defineres og operasjonaliseres.

Selv om min hovedinteresse innen forskning primært er knyttet til matematikklærernes kunnskaper/kompetanse, har jeg også sett en del på motivasjon for matematikk hos elevene.

 

Emneord: Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, EKVA, TEDS-M, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, LEA
Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 12. apr. 2021 08:09

Prosjekter