English version of this page

Om ILS

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning.

collage med bilder som illustrerer instituttets virksomhet: kamera, elever med laptop, skriving på tavle, elever i klasserommet, kollegaer som jobber sammen. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin/ UV og Colourbox.

Instituttet har som sin visjon å forme framtidas skole gjennom lærer- og skolelederutdanning og skolerettet forskning og er et nasjonalt ledende miljø på disse områdene. Instituttet har ca. 140 tilsatte og drøyt 1000 studenter og er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Der ble det etablert som et eget institutt i 1996. Instituttets historie strekker seg likevel tilbake til Pedagogisk seminar i Oslo, som ble etablert i 1907.

QUINT -Quality in Nordic Teaching

Nordic Centre of Excellence QUINT forsker på utdanningskvalitet.

ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

ProTed-senteret skal generere ny kunnskap og sikre en forskningsbasert utdanning.

Teaching Learning Video Lab (TLVLab)

Teaching Learning Video Lab jobber med forskningsstøtte og tjenester innen video- og audiodata.

Enhet for kvantitativ utdanningsanalyse (EKVA)

EKVA er en forskningsenhet under Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Kontakt ILS

Ekspedisjonstid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 11.30
og kl. 12.30 - 15.00

Epost og telefon:

Send epost til instituttet

Telefon: 22 85 50 70

Adresse

Postadresse:

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Postboks 1099 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse:

Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus, 3-6 etg.