English version of this page

Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA)

Lærer hjelper elever med skrivearbeid i klasserommet (illustrasjonsfoto: colourbox).
Forskerne ved EKVA arbeider innen kvantitative analyser og fagdidaktikk (illustrasjonsfoto: colourbox).

EKVA er organisert som en forskningsenhet under Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Enhetens virksomhet baserer seg på høy metodekompetanse om kvantitative analyser og høy fagdidaktisk kompetanse.

Kontaktinformasjon

Kontakperson

Julius Kristian Björnsson

Postadresse

Postboks 1099 Blindern

0851 Oslo

Adresse

Besøksadresse

Niels Henrik Abels hus 5. etasje  (kart)

Moltke Moes vei 35

0851 Oslo