Instituttadministrasjonen

Administrasjonen ledes av kontorsjef Astrid Waaler Kaas , og er inndelt i team knyttet til arbeidsområde.

Teamene arbeider med:

  • Lektorprogrammet
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • PPU Teach First
  • Masterprogrammet  i utdanningsledelse og etter- og viderutdanning
  • Forskning og forskerutdanning
  • Lokal-IT
  • Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA)
  • ProTed -Senter for fremragende utdanning

Hvem kontakter jeg i administrasjonen?

 


 

Personer 1 - 25 av 43
Navn Telefon E-post Emneord
Aspelund, Solveig Rådgiver solveig.aspelund@ils.uio.no
Bilde av Sanam Tariq Bhatti Bhatti, Sanam Tariq Seniorkonsulent +47 22841847 s.t.bhatti@ils.uio.no
Bilde av Karianne Berg Bratting Bratting, Karianne Berg Rådgiver 93265950 k.b.bratting@ils.uio.no Matematikkdidaktikk, EKVA, Kartlegging, Assessment, Computer-based assessment, LEA, Large-scale assessments, Numeracy
Bilde av Ruben Bredal Bredal, Ruben rubenbre@student.uv.uio.no Arrangementer, Lektorprogrammet, Ledelse, VIST, QUINT, Grafisk design
Bilde av Elin Sofie Carlsen Carlsen, Elin Sofie Førstekonsulent +47 22856760 e.s.carlsen@ils.uio.no Studieadministrasjon, Lektorprogrammet
Bilde av Torgeir Christiansen Christiansen, Torgeir Senioringeniør +47 22854137 torgeir.christiansen@ils.uio.no
Bilde av Maria Dikova Dikova, Maria Seniorrådgiver +47 22858898 maria.dikova@ils.uio.no Nordisk senter for fremragende forskning, Forskningsadministrasjon, forskningssamarbeid, internkommunikasjon, nettpublisering, nettredaktør
Bilde av Toril Eggen Eggen, Toril Rådgiver +47 22855301 toril.eggen@ils.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering
Bilde av Anna Eriksen Eriksen, Anna Seniorrådgiver +47 22844915 anna.eriksen@ils.uio.no EKVA
Bilde av Jon Erlend Fosvold Fosvold, Jon Erlend Førstekonsulent +47 22855060 45267939 j.e.fosvold@ils.uio.no Resepsjon
Bilde av Bjørn Sverre Gulheim Gulheim, Bjørn Sverre Overingeniør +4797750416 b.s.gulheim@ils.uio.no Teaching Learning Video Lab
Bilde av Magnus Heie Heie, Magnus Rådgiver +47 22844850 97605224 magnus.heie@ils.uio.no Forskningsformidling, ProTed, Nettpublisering
Bilde av Siv Bergheim Holen Holen, Siv Bergheim Seniorkonsulent +47 22856580 s.b.holen@ils.uio.no
Bilde av Brigt Hope Hope, Brigt Seniorkonsulent +47 22855036 986 70 851 brigt.hope@ils.uio.no Opptak, Personaladministrasjon
Hyldmo, Kirsti Seniorrådgiver +47 22854299 kirsti.hyldmo@ils.uio.no Lektorprogrammet, Universitetsskolesamarbeidet, Studiekvalitet, Studieveiledning, Tilrettelegging, Utveksling
Hårsaker, Tove Seniorkonsulent tove.harsaker@ils.uio.no
Bilde av Misha Frame Jemsek Jemsek, Misha Frame Rådgiver +47 22854193 +47 91001955 m.f.jemsek@ils.uio.no Nordisk senter for fremragende forskning
Bilde av Anneli Jarnvig Jensen Jensen, Anneli Jarnvig Seniorkonsulent +47 22850348 a.j.jensen@ils.uio.no Praksis, eksamen
Kalsoom, Amina Seniorkonsulent +47 22854157 amina.kalsoom@ils.uio.no Studieadministrasjon
Karafili, Ventiola Praktikant ventiola.karafili@ils.uio.no
Bilde av Jasmina Kazazic Kazazic, Jasmina Førstekonsulent +47 22855072 22855072 jasmina.kazazic@ils.uio.no
Bilde av Sarah Beate Klingseid Klingseid, Sarah Beate Rådgiver +47 22854382 +47 22854382 s.b.klingseid@ils.uio.no Studieadministrasjon, Etter‐ og videreutdanning (EVU), Rektorutdanningen, skolelederutdanning, Skolelederdagen
Bilde av Astrid Waaler Kaas Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47 22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Bilde av Eli Kristiansen Kåsamoen Kåsamoen, Eli Kristiansen Seniorrådgiver +47 22857879 91 37 37 85 e.k.kasamoen@ils.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Cristin, Forskerutdanning, Ressursforvaltning
Bilde av Gunnar Lid Lid, Gunnar Overingeniør +47 22844825 gunnar.lid@ils.uio.no TLVlab