Toril Eggen

Arbeidsområder:

  • Forskningsadministrasjon
  • Prosjektstøtte eksternfinansiert forskning
  • Assisterende redaksjonsleder og layoutredaktør Acta Didactica Norge

Bakgrunn:

  • Cand.polit fra Universitetet i Oslo
Emneord: Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering, Forskerutdanning
Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 11. okt. 2021 10:45