Toril Eggen

Arbeidsområder:

  • Forskningsadministrasjon
  • Prosjektstøtte eksternfinansiert forskning
  • Assisterende redaksjonsleder og layoutredaktør Acta Didactica Norge

Bakgrunn:

  • Cand.polit fra Universitetet i Oslo
Emneord: Redaktør, Web, Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 3. mai 2021 05:34