Innstillingsutvalg

Innstillingsutvalg for tilsetting i rekrutteringsstillinger

Styret vedtok i sak 50/2014 å opprette et permanent lokalt innstillingsutvalg for tilsetting i rekrutteringsstillinger.

Innstillingsutvalget har følgende sammensetning:

Stilling Navn
Forskerutdanningskoordinator (leder) Lisbeth M. Brevik                                              
Representant for de fast vitenskapelig tilsatte i styret Joke DeWilde
Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatt i instituttstyret Peter Aashamar

Kontorsjef (sekretær)

Astrid Waaler Kaas
Publisert 13. feb. 2015 09:45 - Sist endret 22. apr. 2021 14:56