Innstillingsutvalg

Innstillingsutvalg for tilsetting i rekrutteringsstillinger

Styret vedtok i sak 50/2014 å opprette et permanent lokalt innstillingsutvalg for tilsetting i rekrutteringsstillinger.

Innstillingsutvalget har følgende sammensetning:

Stilling Navn
Forskerutdanningskoordinator (leder) Glenn Ole Hellekjær                                               
En representant for de fast vitenskapelig tilsatte i styret Jorunn Møller
Representanten for midlertidig vitenskapelig tilsatt i instituttstyret Tonje Stenseth
   

Kontorsjef (sekretær)

Astrid Waaler Kaas
Publisert 13. feb. 2015 09:45 - Sist endret 2. jan. 2020 16:08