Ida Katrine R Hatlevik

Bilde av Ida Katrine R Hatlevik
English version of this page
Mobiltelefon 98005256
Rom 312
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til studenters kompetanseutvikling og hvordan en best kan legge til rette for dette i høyere utdanning generelt og i profesjonsutdanninger spesielt. Min forskning kan plasseres innenfor følgende fire forskningsområder:

1. Koherens (sammenheng) i profesjonsutdanninger

2. Kvalitet i profesjonsutdanninger

3. Mestrings- og resultatforventing hos lærerstudenter knyttet til utvikling av profesjonskompetanse og utøvelse av læreryrket (teacher efficacy)

4. Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjon og universitetsskoler 

I min forskning bruker jeg både kvantitative og kvalitative metoder.

Jeg er faglig leder av universitetsskolesamarbeidet ved UiO og er leder av forskergruppen TEPEC.

 

Undervisning og veiledning

Jeg underviser og veileder innenfor temaene lærerprofesjonalitet, motivasjon,  læringstilnærming, selvregulering og undervisningskvalitet i høyere utdanning. 

 

Prosjekter

Profesjonsrettet mentorordning (PROMO)

Supporting prospective and newly educated schoolteachers' Professional competence development, teacher efficacy and teaching practice (postdoktor-prosjekt).

 

Bakgrunn

2016-2018 Postdoktor ved ILS, UiO

2015 Førsteamanuensis, SPS, HiOA

2014 Forsker ved SPS, HiOA

2007-2014 PhD-stipendiat Senter for profesjonsstudier (SPS), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

2004-2007 Studieveileder ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF)

1999-2005 Forsker ved NIFU

1999 Forskningsassistent ved PFI, UV-fakultetet, UiO

1997-1998 Seminarleder på grunnfag i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI), UV-fakultetet, UiO

1997-1998 Faglærer i psykologi og etikk ved Utdanningshuset

 

Utdanning

2014 PhD. PhD-program i profesjonsstudier ved HiOA

1999 Cand.polit. Hovedfag i pedagogikk ved PFI, UV-fakultetet, UiO

1994 Cand. mag. Mellomfag i sosiologi og Ex-phil ved SV-fakultetet, UiO, semesteremne i livssyn og religion og mellomfag i kristendom ved MF  

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ida Katrine R (2020). Er lærerne rustet til å møte fremtiden?. utdanningsforskning.no.
 • Hatlevik, Ida Katrine R; Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2020). Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning - Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 13.  s 277 - 295
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Antecedents of teachers’ self-efficacy for using ICT in their teaching practice.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Havnes, Anton (2017). Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger - fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger, I: Sølvi Mausethagen & Jens-Christian Smeby (red.),  Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026459.  Kapittel 16.  s 191 - 203
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2015). Meningsfulle sammenhenger og studenters kompetanseutvikling..
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2015). Meningsfulle sammenhenger, kompetanseutvikling og læringsutbytte.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Lassen, Kjersti (2015, 30. januar). Teori er viktigere enn vi tror for å gjøre en god jobb. [Internett].  forskning.no.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Leseth, Anne; Osland, Oddgeir; Alecu, Andreea Ioana; Hougaard, Peter Forde; Nordberg, Tanja Haraldsdottir & Smeby, Jens-Christian (2015). Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Småskrift, HiOA. 3.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2014). Meningsfulle sammenhenger En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene. HiOA Avhandling. 4. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2012). Praksis i studiene. En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger. Småskrift (Høgskolen i Akershus). 2.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Smeby, Jens Christian (2012). Clashing epistemological beliefs?.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Smeby, Jens Christian (2012). Programme coherence and epistemological beliefs.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti & Vindegg, Jorunn (2011). Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger. SPS Arbeidsnotat. 1.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2009). Avgangsstudenten - Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning. HiO-notat. 2.
 • Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim & Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine (2007). Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway.
 • Grøgaard, Jens B.; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Markussen, Eifred (2004). Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak. NIFU STEP rapport. 9.
 • Brandt, Synnøve Skjersli & Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2003). Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? En undersøkelse av den treårige yrkesfaglærerutdanningen. NIFU skriftserie. 38.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Sandberg, Nina (2003). Å lære gjennom samarbeid: Evaluering av satsingen på samarbeidslæring innenfor videregående opp-læring i Akershus fylkeskommune. NIFU rapport. 3.
 • Markussen, Eifred; Brandt, Synnøve Skjersli & Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2003). Høy pedagogisk bevissthet og tett oppfølging: Om sammenheng mellom pedagogikk og faglig og sosialt utbytte av videregående opplæring for elever med spesialundervisning. NIFU rapport. 5.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2002). Gode råd? En studie av utdannings- og yrkesveiledning i videregående skole med vekt på veiledning i forbindelse med valg og bortvalg av realfag. NIFU skriftserie. 9.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2001). Studiekvalitet i mastergradene. Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier. NIFU skriftserie nr. 1/2001. NIFU skriftserie. 1. Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Norgård, Jorunn Dahl (2001). Myter og fakta om språk: Pensumlitteratur på grunnivå i høyere utdanning. NIFU rapport. 5.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2000). Styring og regulering av sykepleier-, lærer- og ingeniørutdanningen i fire land: En sammenlignende studie av Norge, England, Finland og Nederland. NIFU rapport. 4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2016 07:33 - Sist endret 26. mai 2020 13:22