Ida Katrine R Hatlevik

Bilde av Ida Katrine R Hatlevik
English version of this page
Mobiltelefon 98005256
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til studenters kompetanseutvikling og hvordan en best kan legge til rette for dette i høyere utdanning generelt og i profesjonsutdanninger spesielt. Min forskning kan plasseres innenfor følgende tre forskningsområder:

1. Koherens (sammenheng) i profesjonsutdanninger

2. Prosesskvalitet i universitets- og høgskoleutdanninger

3. Mestrings- og resultatforventing hos lærerstudenter knyttet til utvikling av profesjonskompetanse og utøvelse av læreryrket (teacher efficacy)

I min forskning bruker jeg både kvantitative og kvalitative metoder.

Jeg er medlem av forskergruppen TEPEC og av undergruppen om lærerprofesjonalitet.

 

Undervisning og veiledning

Jeg underviser og veileder innenfor temaene pedagogikk, profesjonsteori, prosesskvalitet, motivasjon, studenters læringstilnærming og selvregulering, undervisningskvalitet i høyere utdanning, kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

Prosjekter

Supporting prospective and newly educated schoolteachers' Professional competence development, teacher efficacy and teaching practice (postdoktor-prosjekt).

Profesjonsrettet mentorordning (PROMO)

 

Bakgrunn

2016-2018 Postdoktor ved ILS, UiO

2015 Førsteamanuensis, SPS, HiOA

2014 Forsker ved SPS, HiOA

2007-2014 PhD-stipendiat Senter for profesjonsstudier (SPS), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

2004-2007 Studieveileder ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF)

1999-2005 Forsker ved NIFU

1999 Forskningsassistent ved PFI, UV-fakultetet, UiO

1997-1998 Seminarleder på grunnfag i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI), UV-fakultetet, UiO

1997-1998 Faglærer i psykologi og etikk ved Utdanningshuset

 

Utdanning

2014 PhD. PhD-program i profesjonsstudier ved HiOA

1999 Cand.polit. Hovedfag i pedagogikk ved PFI, UV-fakultetet, UiO

1994 Cand. mag. Mellomfag i sosiologi og Ex-phil ved SV-fakultetet, UiO, semesteremne i livssyn og religion og mellomfag i kristendom ved MF  

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2016 07:33 - Sist endret 7. aug. 2018 08:46