Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Bilde av Ida Katrine Riksaasen Hatlevik
English version of this page
Mobiltelefon 98005256
Rom 312
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til studenters kompetanseutvikling og hvordan en best kan legge til rette for dette i høyere utdanning generelt og i profesjonsutdanninger spesielt. Min forskning kan plasseres innenfor følgende fire forskningsområder:

1. Koherens (sammenheng) i profesjonsutdanninger

2. Kvalitet i profesjonsutdanninger

3. Mestrings- og resultatforventing hos lærerstudenter knyttet til utvikling av profesjonskompetanse og utøvelse av læreryrket (teacher efficacy)

4. Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjon og universitetsskoler 

I min forskning bruker jeg både kvantitative og kvalitative metoder.

Jeg er faglig leder av universitetsskolesamarbeidet ved UiO og er leder av forskergruppen TEPEC.

 

Undervisning og veiledning

Jeg underviser og veileder innenfor temaene lærerprofesjonalitet, motivasjon,  læringstilnærming, selvregulering og undervisningskvalitet i høyere utdanning. 

 

Prosjekter

Profesjonsrettet mentorordning (PROMO)

Supporting prospective and newly educated schoolteachers' Professional competence development, teacher efficacy and teaching practice (postdoktor-prosjekt).

 

Bakgrunn

2016-2018 Postdoktor ved ILS, UiO

2015 Førsteamanuensis, SPS, HiOA

2014 Forsker ved SPS, HiOA

2007-2014 PhD-stipendiat Senter for profesjonsstudier (SPS), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

2004-2007 Studieveileder ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF)

1999-2005 Forsker ved NIFU

1999 Forskningsassistent ved PFI, UV-fakultetet, UiO

1997-1998 Seminarleder på grunnfag i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI), UV-fakultetet, UiO

1997-1998 Faglærer i psykologi og etikk ved Utdanningshuset

 

Utdanning

2014 PhD. PhD-program i profesjonsstudier ved HiOA

1999 Cand.polit. Hovedfag i pedagogikk ved PFI, UV-fakultetet, UiO

1994 Cand. mag. Mellomfag i sosiologi og Ex-phil ved SV-fakultetet, UiO, semesteremne i livssyn og religion og mellomfag i kristendom ved MF  

Publisert 11. okt. 2016 07:33 - Sist endret 10. sep. 2021 12:00