Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Bilde av Ida Katrine Riksaasen Hatlevik
English version of this page
Mobiltelefon 98005256
Rom 312
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til studenters kompetanseutvikling og hvordan en best kan legge til rette for dette i høyere utdanning generelt og i profesjonsutdanninger spesielt. Min forskning kan plasseres innenfor følgende fire forskningsområder:

1. Koherens (sammenheng) i profesjonsutdanninger

2. Kvalitet i profesjonsutdanninger

3. Mestrings- og resultatforventing hos lærerstudenter knyttet til utvikling av profesjonskompetanse og utøvelse av læreryrket (teacher efficacy)

4. Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjon og universitetsskoler 

I min forskning bruker jeg både kvantitative og kvalitative metoder.

Jeg er faglig leder av universitetsskolesamarbeidet ved UiO og er leder av forskergruppen TEPEC.

 

Undervisning og veiledning

Jeg underviser og veileder innenfor temaene lærerprofesjonalitet, motivasjon,  læringstilnærming, selvregulering og undervisningskvalitet i høyere utdanning. 

 

Prosjekter

Profesjonsrettet mentorordning (PROMO)

Supporting prospective and newly educated schoolteachers' Professional competence development, teacher efficacy and teaching practice (postdoktor-prosjekt).

 

Bakgrunn

2016-2018 Postdoktor ved ILS, UiO

2015 Førsteamanuensis, SPS, HiOA

2014 Forsker ved SPS, HiOA

2007-2014 PhD-stipendiat Senter for profesjonsstudier (SPS), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

2004-2007 Studieveileder ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF)

1999-2005 Forsker ved NIFU

1999 Forskningsassistent ved PFI, UV-fakultetet, UiO

1997-1998 Seminarleder på grunnfag i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI), UV-fakultetet, UiO

1997-1998 Faglærer i psykologi og etikk ved Utdanningshuset

 

Utdanning

2014 PhD. PhD-program i profesjonsstudier ved HiOA

1999 Cand.polit. Hovedfag i pedagogikk ved PFI, UV-fakultetet, UiO

1994 Cand. mag. Mellomfag i sosiologi og Ex-phil ved SV-fakultetet, UiO, semesteremne i livssyn og religion og mellomfag i kristendom ved MF  

Publikasjoner

 • Jenset, Inga Staal; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Fougt, Simon Skov (2021). Lærerutdanningens undervisningspraksiser på campus. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–10. doi: 10.5617/ADNO.9168. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2020). Promoting students' sense of coherence in medical education using transformative learning activities. Advances in Medical Education and Practice. ISSN 1179-7258. 11, s. 807–816. doi: 10.2147/AMEP.S266960.
 • Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær & Jorde, Doris (2020). Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 14(2). doi: 10.5617/adno.7913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R; Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2020). Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning - Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap. I Elstad, Eyvind (Red.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. s. 277–295.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig & Nordøy, Tone (2019). The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case . Health Science Journal. ISSN 1791-809X. 13(4). doi: 10.21767/1791-809X.1000671.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Lejonberg, Eli (2019). Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter . Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(1). doi: 10.5617/adno.5485. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R (2018). Transformativ læring. Hva er det, og hva kan det bidra med i lærerstudenters kompetanseutvikling? UNIPED. ISSN 1500-4538. 41(4), s. 384–400. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R (2018). Good teaching and students who succeed A comparison of theoretical and empirical contributions from three research perspectives. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 38(3), s. 271–286. doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-03-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Examining the relationship between teachers' ICT self-efficacy for educational purposes, collegial collaboration, lack of facilitation and the use of ICT in teaching practice. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9(935), s. 1–8. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00935. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Students' evaluation of digital information: The role teachers play and factors that influence variability in teacher behaviour. Computers in Human Behavior. ISSN 0747-5632. 83, s. 56–63. doi: 10.1016/j.chb.2018.01.022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R (2017). The impact of prospective teachers’ perceived competence on subsequent perceptions as schoolteachers. Teachers and Teaching: theory and practice. ISSN 1354-0602. 23(7), s. 810–828. doi: 10.1080/13540602.2017.1322056. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R (2016). Hvordan utvikle og kontrollere prosesskvalitet? UNIPED. ISSN 1500-4538. 39(3), s. 195–210. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen & Smeby, Jens-Christian (2015). Programme coherence and epistemological beliefs. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 67(2), s. 136–153. doi: 10.1080/19012276.2015.1031553. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2012). The theory-practice relationship: reflective skills and theoretical knowledge as key factors in bridging the gap between theory and practice in initial nursing education. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05789.x.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2016 07:33 - Sist endret 10. sep. 2021 12:00