Instituttledelse ved ILS

Navn Tittel
Dijana Tiplic Instituttleder, professor
Alfredo Jornet Gil Nestleder/forskningsleder
Kirsti Lyngvær Engelien

Undervisningsleder (Lektorprogrammet, utdanningsledelse)

Gerard Doetjes Undervisningsleder (PPU, veil)
Julius Kristjan Björnsson Leder, EKVA
Astrid Waaler Kaas  Kontorsjef

 

Om ledelsen:

Instituttleder er instituttets øverste leder og leder instituttstyret

Kontorsjef ivaretar den forvaltningsmessige ledelse av instituttet og er også arbeidsleder for det studieadministrative arbeidet ved instituttet

Emneord: Ledelse
Publisert 3. sep. 2010 08:38 - Sist endret 6. jan. 2021 09:43