Guri Nortvedt

Bilde av Guri Nortvedt
English version of this page
Telefon +47-22854332
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: EKVA, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning

Publikasjoner

  • Nortvedt, Guri A. (2018). Policy impact of PISA on mathematics education: The case of Norway. European Journal of Psychology of Education.  ISSN 0256-2928. . doi: 10.1007/s10212-018-0378-9
  • Nortvedt, Guri A. & Buchholtz, Nils (2018). Assessment in mathematics education: responding to issues regarding methodology, policy, and equity. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690. . doi: 10.1007/s11858-018-0963-z Vis sammendrag
  • Nortvedt, Guri A. & Siqveland, Arvid (2018). Are Beginning Calculus and Engineering Students Adequately Prepared for Higher Education? An Assessment of Students’ Basic Mathematical Knowledge. International journal of mathematical education in science and technology.  ISSN 0020-739X. . doi: 10.1080/0020739X.2018.1501826
  • Askew, Mike & Nortvedt, Guri A. (2017). Research should not inform teaching. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X. Fulltekst i vitenarkiv.
  • Nortvedt, Guri A. & Sumpter, Lovisa (2017). Are we playing Chinese whispers? Issues in questionnaire development. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.  41(3), s 3-305- 3-312 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2018). Rapport fra skolelederundersøkelsen. Om Osloskolenes bruk av kartleggingsprøver i regning for småtrinnet.
  • Nortvedt, Guri A. (2017). Aiding cultural responsive assessment of migrant students in a globalising school.
  • Nortvedt, Guri A. (2017). Issues in mathematics education.
  • Nortvedt, Guri A. (2017). Matematikkvansker – en vanske å regne med, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500648.  3.  s 73 - 98
  • Nortvedt, Guri A.; Radišić, Jelena & Kobro Runde, Ragnhild (2017). Does it help to use computers? Scandinavian students’ profiles on paper-based versus computer-based PISA 2012 mathematics items.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. okt. 2010 13:58 - Sist endret 13. feb. 2012 15:31

Prosjekter