Guri Nortvedt

Bilde av Guri Nortvedt
English version of this page
Telefon +47 22854332
Mobiltelefon +47 91320460
Brukernavn
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)
Emneord: EKVA, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Altrichter, Herbert; Herzog-Punzenberger, Barbara; Fulterer, S; Brown, Martin; Burns, Denise; Nortvedt, Guri A.; Skedsmo, Guri; Wiese, Eline; Nayir, Funda; Fellner, Magdalena; McNamara, Gerry & O'Hara, Joe (2021). Leistungsbeurteilung und kulturelle Vielfalt: Herausforderungen und Bewertungspraktiken in Schulen der Sekundarstufe I in Österreich, Irland, Norwegen und der Türkei. Erziehung & Unterricht.  ISSN 0014-0325.  171(3-4), s 251- 261
 • Forsbakk, Bente & Nortvedt, Guri A. (2021). Prøven er gjennomført, hva nå? En studie av praksiser i arbeid med nasjonale kartleggingsprøver i regning., I: Trond Lekang & Torill Moen (red.),  Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034416.  Kapittel 11.
 • Frid, S; Sumpter, Lovisa & Nortvedt, Guri A. (2020). Who is best in mathematics?. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Herzog-Punzenberger, Barbara; Altrichter, Herbert; Brown, Martin D.; Burns, Denise; Nortvedt, Guri A.; Skedsmo, Guri; Wiese, Eline; Nayir, Funda; Fellner, Magdalena; McNamara, Gerry & O'Hara, Joe (2020). Teachers responding to cultural diversity: Case studies on assessment practices, challenges and experiences in secondary schools in Austria, Ireland, Norway and Turkey. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  20(3), s 395- 424 . doi: 10.1007/s11092-020-09330-y Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri A.; Bratting, Karianne Berg; Kovpanets, Oksana; Pettersen, Andreas & Rohatgi, Anubha (2020). Improving equity through national-level assessment initiatives., In Tove Stjern Frønes; Andreas Pettersen; Jelena Radišić & Nils Buchholtz (ed.),  Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.  ISBN 9783030616472.  9.  s 225 - 248 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri A. & Wiese, Eline (2020). Numeracy and migrant students: a case study of secondary level mathematics education in Norway. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  52(3), s 527- 539 . doi: 10.1007/s11858-020-01143-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri A.; Wiese, Eline F.; Brown, Martin D.; Burns, Denise; McNamara, Gerry; O'Hara, Joe; Altrichter, Herbert; Fellner, Magdalena; Herzog-Punzenberger, Barbara; Nayir, Funda & Taneri, Pervin Oya (2020). Aiding culturally responsive assessment in schools in a globalising world. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  32, s 5- 27 . doi: 10.1007/s11092-020-09316-w Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nayir, Funda; Brown, Martin D.; Burns, Denise; O'Hara, Joe; McNamara, Gerry; Nortvedt, Guri A.; Skedsmo, Guri; Gloppen, Silje Kristin & Wiese, Eline F. (2019). Assessment with and for Migration Background Students-Cases from Europe. Eurasian Journal of Educational Research (EJER).  ISSN 1302-597X.  (79), s 39- 69 . doi: 10.14689/ejer.2019.79.3 Vis sammendrag
 • Luoto, Jennifer Maria; Stovner, Roar Bakken; Nortvedt, Guri A. & Buchholtz, Nils (2018). Methodological challenges when scaling up research on instructional quality in mathematics, In Johan Häggström (ed.),  Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF 11 The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education. Karlstad, January 23–24, 2018.  SMDF.  ISBN 978-91-984024-2-1.  Symposium.  s 211 - 220
 • Nortvedt, Guri A. (2018). «Det er et verktøy, ikke sant, for oss» - Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014 - 2017. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: 10.5617/adno.6383 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Guri A. (2018). Policy impact of PISA on mathematics education: The case of Norway. European Journal of Psychology of Education.  ISSN 0256-2928.  33(3), s 427- 444 . doi: 10.1007/s10212-018-0378-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Guri A. & Buchholtz, Nils (2018). Assessment in mathematics education: responding to issues regarding methodology, policy, and equity. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  50(4), s 555- 570 . doi: 10.1007/s11858-018-0963-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri A. & Siqveland, Arvid (2018). Are Beginning Calculus and Engineering Students Adequately Prepared for Higher Education? An Assessment of Students’ Basic Mathematical Knowledge. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.  ISSN 0020-739X. . doi: 10.1080/0020739X.2018.1501826 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askew, Mike & Nortvedt, Guri A. (2017). Research should not inform teaching. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Guri A. & Sumpter, Lovisa (2017). Are we playing Chinese whispers? Issues in questionnaire development. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.  41(3), s 3-305- 3-312 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pettersen, Andreas & Nortvedt, Guri A. (2017). Identifying Competency Demands in Mathematical Tasks: Recognising What Matters. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068.  s 1- 17 . doi: 10.1007/s10763-017-9807-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Guri A.; Gustafsson, Jan-Eric & Lehre, Anne- Catherine W G (2016). The importance of InQua for the relation between achievement in reading and mathematics, In Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time..  Springer.  ISBN 978-3-319-41251-1.  5.
 • Nortvedt, Guri A. & Pettersen, Andreas (2016). Matematikk, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  6.  s 107 - 135
 • Nortvedt, Guri A.; Pettersen, Andreas; Pettersson, Astrid & Sollerman, Samuel (2016). Is PISA 2012 relevant to mathematics education in Norway and Sweden?, In  Northern Lights on PISA and TALIS.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-4521-7.  2.  s 27 - 58
 • Pettersen, Andreas & Nortvedt, Guri A. (2016). RECOGNISING WHAT MATTERS: IDENTIFYING COMPETENCY DEMANDS IN MATHEMATICAL TASKS. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.  40(4), s 4-59- 4-66 . doi: 10.1007/s10763-017-9807-5
 • Nortvedt, Guri A. (2015). At-risk grade 1-3 students' understanding of the number sequence and the number line. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.  39, s 3-289- 3-296 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Guri A.; Santos, Leonor & Pinto, Jorge (2015). Assessment for learning in Norway and Portugal: the case of primary school mathematics teaching. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  23(3), s 377- 395 . doi: 10.1080/0969594X.2015.1108900
 • Jensen, Fredrik & Nortvedt, Guri A. (2013). Holdninger til matematikk, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  4.  s 97 - 120
 • Nortvedt, Guri A. (2013). Are girls or boys better at mathematics? A commentary on the game of reporting gender differnces. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.  37
 • Nortvedt, Guri A. (2013). Matematikk i PISA - matematikkdidaktiske perspektiver, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  2.  s 43 - 66
 • Nortvedt, Guri A. (2013). Resultater i matematikk, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  3.  s 67 - 95
 • Nortvedt, Guri A. (2012). Bruk av tekstoppgaver på matematikktester og -prøver: et kort review, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  15.  s 212 - 222
 • Nortvedt, Guri A. & Vogt, Grethe O (2012). Matematikkopplæring og tidlig innsats, I: Halvor Bjørnsrud & Sven Nilsen (red.),  Tidlig innsats - bedre læring for alle?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202360931.  Kapittel 7.  s 105 - 119
 • Nortvedt, Guri A. & Vogt, Grethe O. (2012). Når matematikk blir vanskelig - matematikkvansker i et elev- og undervisningsperspektiv, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 18.  s 370 - 384
 • Nortvedt, Guri-Anne (2011). Coping strategies applied to comprehend multistep arithmetic word problems by students with above-average numeracy skills and below-average reading skills. Journal of Mathematical Behavior.  ISSN 0732-3123.  30(2), s 255- 269 . doi: 10.1016/j.jmathb.2011.04.003
 • Nortvedt, Guri Anne (2010). Understanding and solving multistep artihmetic word problems. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  15(3), s 23- 50
 • Elstad, Eyvind; Nortvedt, Guri Anne & Turmo, Are (2009). The Norwegian Assessment System: An Accountability Perspective. CADMO.  ISSN 1122-5165.  17(1), s 89- 103 Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). Reading Word Problems. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning.  ISSN 1651-3274.  (6), s 74- 84
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). The relationships between reading comprehension and numeracy among Norwegian grade 8 students. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.  4, s 233- 240 Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri Anne (2008). Describing students' competence for working on word problems, In Olimpia Figueras; José Luis Cortina; Silvia Alatorre; Teresa Rojano & Armando Sepúlveda (ed.),  Proceedings of the Joint Meeting of PME 32 and PME-NA XXX.  Cinvestav-UMSNH.  ISBN 978-968-9020-06-6.  Abstract.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich; Kurvits, J.; Liljekvist, Yvonne; Misfeldt, Morten; Naalsund, Margrethe; Nilsen, Hans Kristian; Palsdottir, Gudbjørg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radisic, J. & Werneberg, A. (ed.) (2021). Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. SMDF, Swedish Society for Research in Mathematics Education.  ISBN 9789198402438.  296 s.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Nortvedt, Guri A.; Petterson, Astrid; Sollerman, Samuel; Olafsson, Ragnar F.; Taajamo, Matti; Caspersen, Joakim; Nyström, Peter & Braeken, Johan (2016). Northern Lights on PISA and TALIS. Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-4521-7.  216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stovner, Roar Bakken & Nortvedt, Guri A. (2019). Using video data to research teachers’ feedback practices – a matched comparison approach. Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri A. & Bulien, Tone (2018). Rapport : norsk matematikkråds forkunnskapstest 2017.
 • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2018). Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2017.
 • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2018). Rapport fra skolelederundersøkelsen. Om Osloskolenes bruk av kartleggingsprøver i regning for småtrinnet. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stovner, Roar Bakken; Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils & Luoto, Jennifer Maria (2018). Symposium of Researching the Quality of Mathematics Teaching.
 • Nortvedt, Guri A. (2017). Aiding cultural responsive assessment of migrant students in a globalising school.
 • Nortvedt, Guri A. (2017). Issues in mathematics education.
 • Nortvedt, Guri A. (2017). Matematikkvansker – en vanske å regne med, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500648.  3.  s 73 - 98
 • Nortvedt, Guri A.; Radišić, Jelena & Runde, Ragnhild Kobro (2017). Does it help to use computers? Scandinavian students’ profiles on paper-based versus computer-based PISA 2012 mathematics items.
 • Radišić, Jelena; Nortvedt, Guri A. & Runde, Ragnhild Kobro (2017). Beliefs, Interest, ICT Use and Math Achievement at PISA 2012: Comparing Pen-and-Paper and Computer Based Assessment.
 • Nortvedt, Guri A. & Bulien, Tone (2016). Rapport Norsk matematikkråds forkunnskapstest 2015.
 • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2016). Improving schools? The potential outcome of principal and teacher collaboration on a mapping test for primary school students?.
 • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2016). The teacher as a stakeholder in utilizing an assessment for learning tool.
 • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A. & Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene.
 • Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha & Pettersen, Andreas (2015). Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2015.
 • Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut; Ranestad, Kristian; Maugesten, Marianne; Lindstrøm, Tom & Kristensen, Tor Espen (2014). Matematikk i norsk skole anno 2014.
 • Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A. & Jensen, Fredrik (2014). Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012.
 • Nortvedt, Guri A. (2014). Norsk matematikkråds forkunnskapstest 2013. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Guri A. (2013). BOOK REVIEWAssessment and Learning (2nd ed.) (2012). Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X. . doi: 10.1080/0969594X.2013.852512
 • Nortvedt, Guri A. (2013). Comming to learn the language of mathematics.
 • Nortvedt, Guri A. (2013). Leseforståelse og matematikk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 26- 31
 • Nortvedt, Guri A. (2013). Nye læreplaner i matematikk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 24- 25
 • Nortvedt, Guri A. (2013). PISA 2012 - Matematikk.
 • Nortvedt, Guri A. (2013). Revidert læreplan i matematikk.
 • Pettersen, Andreas & Nortvedt, Guri A. (2013). Assessing Grade 2 students' understanding of the number line: the issue of the item format.
 • Nortvedt, Guri A. (2012). Is what you test what you get? Using assessment data to research students’ mathematical problem solving.
 • Nortvedt, Guri A. (2012). Rapport. Norsk matematikkråds forkunnskapstest 2011. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Guri (2011). Arbeid med tekstoppgaver i matematikkundervisningen.
 • Nortvedt, Guri (2011). Der lesing og regning møtes: Tekstoppgaver i matematikk.
 • Nortvedt, Guri (2011, 04. november). Hvordan mestre oppgaver fra dagliglivet.  Utdanning.
 • Nortvedt, Guri (2011). Tekstoppgaver – en egenartet matematisk tekst.
 • Nortvedt, Guri Anne & Throndsen, Inger (2011). Analyserapport. Analyse av kartleggingsprøven i tallforståelse og regneferdighet for 2. trinn.
 • Nortvedt, Guri-Anne (2011). Coping with multistep arithmetic word problems: the case of below-average numeracy students. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.  35
 • Nortvedt, Guri-Anne (2011). Innovations in assessment to meet changing needs. CADMO.  ISSN 1122-5165.  19(1), s 1- 5
 • Nortvedt, Guri-Anne (2011). Norwegian Grade 8 students' competence in understanding and solving multistep arithmetic word problems. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 140.
 • Nortvedt, Guri & Sewell, Julie (2011). European doctoral research highlights in educational assessment. Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri & Throndsen, Inger (2011). Providing equal opportunities to learn: Differences between schools that participate in optional national diagnostic tests and schools that do not.
 • Nortvedt, Sigrid S. & Nortvedt, Guri (2011). Assessing theory in practice in a course in natural resource management in secondary school.
 • Nortvedt, Guri Anne (2010). Foreldreskole- foredrag om hva foreldre kan bidra med for å motivere barna for matematikk.
 • Nortvedt, Guri Anne (2010). Lesing og løsing av tekstoppgaver i matematikk.
 • Nortvedt, Guri Anne (2010). Measuring students’ competence for solving multistep arithmetic word problems: Tests vs. task-based interviews.
 • Nortvedt, Guri Anne (2010). Sammenhenger mellom leseforståelse og løsing av tekstoppgaver i matematikk.
 • Nortvedt, Guri Anne (2010). Scaffolding students solving multistep arithmetic word problems. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning.  ISSN 1651-3274.  (7), s 271- 272
 • Nortvedt, Guri Anne (2010). Scaffolding students’ work on multistep arithmetic word problems: Differences in scaffolding patterns.
 • Nortvedt, Guri Anne; Elvebakk, Georg & Lindstrøm, Tom Louis (2010). Norsk matematikkråds forkunnskapstestet 2009. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 12.
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). Billy's competence for understanding and solving multistep arithmetic word problems. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education.  ISSN 0771-100X.  s 5-477
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). Läsförmågans betydelse för att klara textuppgifter i matematik.
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). “Oh, I must read this slowly”; the impact of reading comprehension on mathematics performance for struggling readers.
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). RELATIONSHIPS BETWEEN READING COMPREHENSION AND SOLVING MULTISTEP, ARITHMETIC WORD PROBLEMS.
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). Relationships between reading comprehension and numeracy.
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). Sammenhenger mellom leseforståelse og elevers arbeid i matematikk.
 • Nortvedt, Guri Anne (2009). Working on multistep arithmetic word problems when being a struggling reader, the case of Billy.
 • Nortvedt, Guri Anne (2008). Arbeid med tekstoppgaver i matematikk.
 • Nortvedt, Guri Anne (2008). Lesing og løsing av tekstoppgaver.
 • Nortvedt, Guri Anne (2008). Reading word problems.
 • Nortvedt, Guri Anne (2008). Sammenlikning over tid.
 • Nortvedt, Guri Anne (2008). Understanding word problems, In Olimpia Figueras; José Luis Cortina; Silvia Alatorre; Teresa Rojano & Armando Sepúlveda (ed.),  Proceedings of the Joint Meeting of PME 32 and PME-NA XXX.  Cinvestav-UMSNH.  ISBN 978-968-9020-06-6.  Research report.  s 4-41 - 4-48 Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri Anne (2008). Validating measures of performance - an example drawing on Kane's bridge analogy.
 • Nortvedt, Guri Anne (2007). Hva har de med seg inn i matematikkfaget?.
 • Nortvedt, Guri Anne (2007). "Skal jeg gange eller dele her, lærer?" Om arbeid med tekstoppgaver i matematikkfaget.
 • Nortvedt, Guri A. (2006). En kjempestor krokodille er like stor som en buss!. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  17(2), s 27- 29
 • Nortvedt, Guri A. (2006). Kompetanse i matematikk kontra grunnleggende ferdigheter i å kunne regne - Nasjonale prøver i ny støpeskje?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  90(5), s 382- 390
 • Nortvedt, Guri Anne (2006). Skal jeg gange eller dele her lærer? Om arbeid med faglige tekster.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. okt. 2010 13:58 - Sist endret 13. feb. 2012 15:31

Prosjekter