Aiding Cultural Responsive Assessment in Schools (ACRAS) (avsluttet)

Hva slags strategier bruker skoler og hvilke utfordringer møter de når de vurderer minoritetselever? Hvordan kan lærere utvikle vurderingsformer og verktøy som gjør det mulig å ta inn også det elever kan fra før i vurderingen?

Elever blir veiledet av lærer i klasserommet

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Resultater

Verktøy

Prosjektet har laget to produkter for bruk i skoler og lærerutdanninger.

Publikasjoner

Nortvedt, G.A., Wiese, E. Numeracy and migrant students: a case study of secondary level mathematics education in Norway. ZDM Mathematics Education 52, 527–539 (2020).

Nortvedt, G.A., Wiese, E., Brown, M. et al. Aiding culturally responsive assessment in schools in a globalising world. Educ Asse Eval Acc 32, 5–27 (2020).

Funda Nayir, Martin Brown, Denise Burns, Joe O’Hara, Gerry McNamara, Guri Nortvedt, Guri Skedsmo, Silje Kristin Gloppen, Eline F. Wiese. Assessment with and for Migration Background Students-Cases from Europe. Eurasian Journal of Educational Research 79(2019) 39-68

Om prosjektet

Med økt migrasjon, kan det bli utfordrende for lærere å skulle møte og ivareta behovene til elevene i et mangfoldig, flerkulturelt klasserom. Aiding Cultural Responsive Assessment in Schools (ACRAS) er et forskningsprosjekt med fokus på vurdering av minoritetselever. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning gjennomfører prosjektet i samarbeid med tre andre universitetet. Målet er å utvikle en verktøykasse som skoler og lærerutdanningsinstitusjoner kan bruke.

Hva er Culturraly Responsive Assessment (CRA)?

CRA kan oversettes med kulturelt responsiv vurdering og handler om at vurderingen tar hensyn til elevens kulturelle bakgrunn og hvordan eleven uttrykker seg.

• Får eleven vist hva han/hun kan?

• Får eleven brukt/vist tidligere kunnskap?

• Kollektive vs individuelle uttrykksmåter

• Hva «ser» lærere?

• Hva er vurdering for læring i et CRA perspektiv?

• Hvordan utvikle prøver som gjør at alle elever får vist hva de kan?

Finansiering

ACRAS-prosjektet finaniseres gjennom Erasmus+.

Publisert 8. jan. 2018 14:14 - Sist endret 9. mai 2022 11:13

Kontakt

Guri Nortvedt (nasjonal prosjektleder)

ACRAS internasjonale sider

ACRAS dagkonferanse våren 2019

EUs logo

 

Partnere

EQI, Dublin City University, Irland

Cankiri Karateikn University, Tyrkia

Johannes Kepler University, Østerrike

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere