Karianne Berg Bratting

Arbeidsoppgaver

I kartleggingsprøver i regning-prosjektet utvikler vi de nasjonale kartleggingsprøvene i regning, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prøvene skal for første gang være digitale. Vi utvikler to prøver; en for 1. trinn og en for 3. trinn. Formålet med prøvene er å avdekke behov for individuell oppfølging hos elever. Prøvene skal gi lærerne er verktøy for å støtte elevenes læring.

Mine arbeidsoppgaver er blant annet å:

  • utvikle nye digitale oppgaveformater
  • utvikle et forskningsbasert rammeverk
  • rekruttere samt lære opp forskningsassistenter
  • arbeide med ny digital plattform for prøveutvikling
  • planlegge og gjennomføre utprøvinger av oppgaver i kognitiv lab
  • planlegge og administrere større piloteringer og hovedutprøvinger
  • videreutvikle oppgaver og sette sammen ferdige prøver klare til bruk for lærere i 2022
  • utvikle støttemateriell for lærere og skoleledere

Utdanning

Jeg er utdannet lektor fra lektorprogrammet ved UiO, med fagkombinasjonen matematikk og naturfag. Masteroppgaven min i matematikkdidaktikk var tilknyttet forskningsprosjektet ACRAS og ble levert høsten 2019. Studien handlet om en lærers praksiser og refleksjoner knyttet til å utvikle flerspråklige elevers matematiske språk. 

Emneord: Matematikkdidaktikk, EKVA, Kartlegging, Assessment, Computer-based assessment, LEA, Large-scale assessments, Numeracy

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. des. 2019 12:53 - Sist endret 20. sep. 2021 11:43

Prosjekter