Karianne Berg Bratting

Bilde av Karianne Berg Bratting
English version of this page
Mobiltelefon 93265950
Rom 606
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsoppgaver

I kartleggingsprøver i regning-prosjektet utvikler vi de nasjonale kartleggingsprøvene i regning, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prøvene skal for første gang være digitale. Vi utvikler to prøver; en for 1. trinn og en for 3. trinn. Formålet med prøvene er å avdekke behov for individuell oppfølging hos elever. Prøvene skal gi lærerne er verktøy for å støtte elevenes læring.

Mine arbeidsoppgaver er blant annet å:

  • utvikle nye digitale oppgaveformater
  • utvikle et forskningsbasert rammeverk
  • rekruttere samt lære opp forskningsassistenter
  • arbeide med ny digital plattform for prøveutvikling
  • planlegge og gjennomføre utprøvinger av oppgaver i kognitiv lab
  • planlegge og administrere større piloteringer og hovedutprøvinger
  • videreutvikle oppgaver og sette sammen ferdige prøver klare til bruk for lærere i 2022
  • utvikle støttemateriell for lærere og skoleledere

Utdanning

Jeg er utdannet lektor fra lektorprogrammet ved UiO, med fagkombinasjonen matematikk og naturfag. Masteroppgaven min i matematikkdidaktikk var tilknyttet forskningsprosjektet ACRAS og ble levert høsten 2019. Studien handlet om en lærers praksiser og refleksjoner knyttet til å utvikle flerspråklige elevers matematiske språk. 

Emneord: Matematikkdidaktikk, EKVA, Kartlegging, Assessment, Computer-based assessment, LEA, Large-scale assessments, Numeracy

Publikasjoner

  • Nortvedt, Guri A.; Bratting, Karianne Berg; Kovpanets, Oksana; Pettersen, Andreas & Rohatgi, Anubha (2020). Improving equity through national-level assessment initiatives. . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 225–248. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_9. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. des. 2019 12:53 - Sist endret 20. sep. 2021 11:43

Prosjekter