Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA)

EKVA er organisert som en forskningsenhet under Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Enhetens virksomhet bygger på to hovedkomponenter; høy metodekompetanse når det gjelder kvantitative analyser og høy fagdidaktisk kompetanse.

Kontaktinformasjon

Kontakperson

Julius Kristian Björnsson

Besøksadresse

Niels Henrik Abels hus 5. etasje  (kart)

Moltke Moes vei 35

0851 Oslo

Postadresse

Postboks 1099 Blindern

0851 Oslo