Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • Boklanseringsseminar: Lærerutdanningen i nordiske land 22. jan. 2020 08:30

  Velkommen til lansering av aktuell bok om lærerutdanningens utvikling i de nordiske landene og hvordan situasjonen er i dag.

 • Midtveisevaluering - Ragnhild Engdal Jensen 31. jan. 2020 10:00

  Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ragnhild Engdal Jensen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

  Midtveisleser er professor Marte Blikstad-Balas, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

 • Sluttlesing - Camilla Gudmundsdatter Magnusson 5. feb. 2020 11:00

  Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

  Sluttleser er Gustaf Bernhard Uno Skar, førsteamanuensis i norskdidaktikk ved NTNU.

 • NORMA 20 2. juni 2020 08:00

  Den niende konferansen om matematikkdidaktisk forskning i Norden arrangeres i Oslo i juni 2020. Konferansen samler forskere, lærere og andre med interesse for matematikkutdanning i en nordisk kontekst.

 • Exploring Language Education 2020 15. juni 2020 00:00

  ELE2020-konferansen søker å samle forskere som jobber med språkopplæring