Aktuelt

Aktuelle saker

  • colourbox1984970-elever-leser-med-larer Å lære å lese på engelsk 18. juni 2018 13:44

    Hvilke metoder bruker elever og studenter for å lese, forstå og reflektere over tekster på engelsk? Og hvilken rolle spiller litteraturen for leseglede, dybdelæring og kritisk tenkning? Det nye temanummeret av Acta Didactica handler om å lese på engelsk som andrespråk.

  • fleep-week Nå kan din skole bli universitetsskole! 30. mai 2018 17:18

    Universitetet i Oslo søker skoler som ønsker å inngå i et forpliktende, gjensidig partnerskap. Målet er å utvikle kvalitet i skole og høyere utdanning for å styrke elevers læring. Søk innen 15. juni.

Arrangementer