Aktuelt

Aktuelle saker

 • talis(1) Svak oppfølging av nye lærere på ungdomstrinnet 26. juni 2019 13:15

  Samtidig oppgir de fleste lærerne at de har et godt arbeidsmiljø. Dette er noen av funnene i TALIS 2018, en internasjonal studie av læreres og skolelederes opplevelse av yrkeshverdagen og arbeidsbetingelsene i skolen. Undersøkelsen er i regi av OECD.

 • Englishdidactics2 Samler 30 år med kunnskap om engelskfaget i Norge 19. juni 2019 14:56

  "English Didactics in Norway– 30 years of doctoral research" gir en samlet oversikt over doktorgradsforskningen innenfor engelsk fagdidaktikk i Norge. Antologien kan være til nytte for alle som underviser i eller forsker på engelsk i skolen.

Arrangementer

 • Kick-off VIST pulje 2 28. aug. 2019 14:00

  Velkommen til oppstart med pulje 2 i etterutdanningsprosjektet VIST.

 • Midtveisevaluering - Kaja Granum Skarpaas 11. sep. 2019 13:00

  Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Kaja Granum Skarpaas, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

  Midtveisleser er Pia Sundqvist, førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning og dosent i engelsk ved Karlstads Universitet.

 • Skolelederdagen 2019- Teknologier og ledelse 13. sep. 2019 09:00

  I dag stilles det store krav til å kunne bruke teknologier i samfunns- og arbeidsliv. Det forventes at lærere og ledere legger til rette for at elevene utvikler kunnskaper og ferdigheter, samt kritiske holdninger til teknologibruk.

 • Nettverksmøte norsk nettverk for utdanning og bærekraft 6. des. 2019 09:00

  Bærekraft har blitt et nøkkelord i norsk skole og barnehage de siste årene og kommer til å bli en sentral del av utdanningen fremover. Dette gjenspeiles også i arbeidet på universitetene og høyskolene.

 • NORMA 20 2. juni 2020 08:00

  Den niende konferansen om matematikkdidaktisk forskning i Norden arrangeres i Oslo i juni 2020. Konferansen samler forskere, lærere og andre med interesse for matematikkutdanning i en nordisk kontekst.