Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • Norskfagets tekster: hva og hvordan leser og skriver elevene i norsktimene? 28. okt. 2019 11:30

  Marte Blikstad-Balas foreleser i anledning opprykk til professor.

 • Åpen veiledersamling 6. nov. 2019 16:15

  Veildersamlingen har temaet «Progresjon i veiledning. De nye lærernes to første år i profesjonen». Samlingen er åpen for interesserte.

 • Nettverksmøte norsk nettverk for utdanning og bærekraft 6. des. 2019 09:00

  Bærekraft har blitt et nøkkelord i norsk skole og barnehage de siste årene og kommer til å bli en sentral del av utdanningen fremover. Dette gjenspeiles også i arbeidet på universitetene og høyskolene.

 • NORMA 20 2. juni 2020 08:00

  Den niende konferansen om matematikkdidaktisk forskning i Norden arrangeres i Oslo i juni 2020. Konferansen samler forskere, lærere og andre med interesse for matematikkutdanning i en nordisk kontekst.

 • Exploring Language Education 2020 15. juni 2020 00:00

  ELE2020-konferansen søker å samle forskere som jobber med språkopplæring