Aktuelt

Aktuelle saker

 • Studenter utenfor UV. Foto UiO populært for kommende lektorer 29. apr. 2022 20:56

  Søkningen til Lektorutdanningen ved UV-fakultetet øker i 2022. – En bekreftelse på at studentene setter pris på den høye faglige kvaliteten i studiene våre, sier dekan Rita Hvistendahl.

 • Ungdommer med tablets. Foto Kan dataspor fra ditt barn gi bedre læring i skolen? 16. mars 2022 13:50

  Nå vil ekspertutvalget som utreder digital læringsanalyse i skolen og høyere utdanning ha innspill fra publikum.

Arrangementer

 • Professorforelesning: Tobias Werler 24. mai 2022 12:00

  Tobias Werler foreleser i forbindelse med tilsetting som professor. Tittelen på forelesningen er «Didaktisk praksis: fra danning til lærerutdanning».

 • Seniorforsker Astrid Roe: Avskjedsforelesning 30. mai 2022 12:00

  Seniorforsker Astrid Roe holder sin avskjedsforelesning etter å ha fratrådt sin stilling for aldersgrensen. Tittelen på forelesningen er «‘Grisen blir ikkje feitare om ein veg han.’ Om nytteverdien av måling i skolen.». Husk å melde deg på.

 • Sluttlesing - Annelie Ott 31. mai 2022 09:30

  Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Annelie Ott, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

  Sluttleser er Stefan Bengtsson, universitetslektor ved Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

 • Professorforelesning: Øystein Gilje 7. juni 2022 12:00

  Øystein Gilje foreleser i forbindelse med opprykk til professor. Tittelen på forelesningen er: «Multimodale tekster og vurdering : elevers kompetanse i den digitale skolen».

 • Kandidatmarkering for Lektorprogrammet 8. juni 2022 16:00

  Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har gleden av å invitere vårens kandidater fra Lektorprogrammet til kandidatmarkering.