Aktuelt

Aktuelle saker

 • laura-og-julian Ny forskningsbasert praksisform på ILS 7. sep. 2018 10:47

  I begynnelsen av semesteret hadde studentene som går siste året på lektorprogrammet ved ILS analysepraksis for første gang. Studentene har brukt en hel uke på å analysere videodata, data fra en spørreundersøkelse, lærerintervju og elevintervjuer, samt dokumentdata fra den samme klassen. Målet med analysepraksis er å øke studentenes evne til systematisk analyse av praksissituasjoner – en helt avgjørende del av å være lærende lærer.

 • student-i-praksis1 Gratulerer til våre 18 nye universitetsskoler! 10. aug. 2018 13:08

  Endelig kan vi dele nyheten om hvilke skoler som skal være Universitetet i Oslos universitetsskoler frem til 2022. Skolene og UiO vil ha et forpliktende, gjensidig partnerskap, av stor betydning for både lærere, elever, studenter og forskere. Blant 43 sterke søknader er 18 skoler fra Oslo og Akershus plukket ut.

Arrangementer

 • Midtveisevaluering Vanja Røkkum Jahnsen 23. okt. 2018 13:15

  Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Vanja Røkkum Jahnsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

  Midtveisleser er førsteamanuensis Kristin Helstad fra Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

 • Veiledersamlingen høsten 2018 25. okt. 2018 16:15

  På høstens samling får vi blant annet besøk av Kari Smith fra NTNU, som vil snakke om følgende: Fra student til lærer - tendenser i den internasjonale diskusjonen

  Her finner du fullstendig program

  Påmelding via denne lenken