Arrangementer

Kommende 5 dager

19 feb.
Tid og sted: 19. feb. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Drita Saliu-Abdulahi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Teacher and Student Perceptions of Current Feedback Practices in English Writing Instruction.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 26. feb. 2019 10:00 - 12:30, Niels Henrik Abels hus, rom 621, 6.etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ingrid Rodrick Beiler, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Francis Hult, Studierektor og docent ved Avdelningen för engelska, Lunds Universitet og professor i engelsk ved Jönköping Universitet.

Tid og sted: 28. mars 2019 16:15 - 20:30, Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Hovedforedragsholder er Gunnar Engvik fra NTNU.

Tid og sted: 14. juni 2019 12:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Professor Jorunn Møller fratrer sin stilling for aldergrensen, og holder i den anledning sin avskjedsforelesning 14. juni.

Tid og sted: 18. juni 2019 - 20. juni 2019 17:00, University of Oslo, University Library, Georg Sverdrups building, Auditorium 2

The first QUINT conference 'Analysing Teaching Quality: Perspectives, Potential, and Pitfalls' brings together world leading scholars with a keen interest in discussing the many aspect of measuring teaching quality.